Διαμεσολαβούντες

Η Επιθεώρηση Κελεσίδη της Εθνικής Ασφαλιστικής ασφαλίζει το προσωπικό της Καβάλα Oil AE

Την Εθνική Ασφαλιστική επέλεξε για την ασφάλιση του προσωπικού της 260 ατόμων, η εταιρεία εξόρυξης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων  «Καβάλα Οil Α.Ε.».

Η παρουσίαση-ανάλυση του προγράμματος, στο προσωπικό της Επιχείρησης έγινε στις 3 Δεκεμβρίου στο ξενοδοχείο «Galaxy» της Καβάλας.

Ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος κ. Γεράσιμος Δενδρινός, της Ομάδας του κ. Ευάγγελου Βλαβιανού της Επιθεώρησης Πειραιά  κ. Δημήτρη Κελεσίδη, σε συνεργασία με τον Κλάδο Ομαδικών Ασφαλίσεων Ζωής & Υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής δημιούργησαν ένα εξαιρετικό πακέτο παροχών προσαρμοσμένο κατάλληλα στις ανάγκες του προσωπικού της επιχείρησης.

Οι προϋποθέσεις ανάπτυξης που ανοίγονται για cross selling σε ατομικές και γενικές ασφαλίσεις είναι τεράστιες.

Στη φωτ. από αριστερά, ο Επιθεωρητής Πωλήσεων κ. Δημήτρης Κελεσίδης,  ο Αντιπρόεδρος  Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος της Καβάλα Οil,  κ. Δημήτριος Γόντικας, o HR & Admn. Manager της Energean Oil, κ. Άγγελος Μαστραντώνης, ο Ασφαλιστικός Σύμβουλος, κ. Γεράσιμος Δενδρινός, και ο Unit Manager, κ. Ευάγγελος Βλαβιανός.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας