Διεθνή

Η ΕΙΟΡΑ δημοσίευσε το Risk Dashboard (Q4 2023 Solvency II)

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης για τα θέματα της εποπτείας και του Solvency II, η ΕΑΕΕ γνωστοποιεί ότι στις 14 Μαΐου 2024 η EIOPA δημοσίευσε τον Πίνακα Κινδύνων (Risk Dashboard εδώ) για τις δραστηριοποιούμενες στην ΕΕ ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπό το φως των στοιχείων του τέταρτου τριμήνου του 2023 (Q4 2023).

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, στόχος του Πίνακα που εκδίδει η ΕΙΟΡΑ σε τακτική βάση είναι η συνοπτική αποτύπωση των κυριότερων κινδύνων και ευπαθειών που εντοπίζονται στον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό τομέα, μέσω ενός συνόλου δεικτών κινδύνου κατά την εκάστοτε περίοδο αναφοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τρέχουσα έκδοση έχει ανανεωμένη μορφή καθώς η πληροφορία συστηματοποιείται πλέον σε πίνακες και με λιγότερα αφηγηματικά στοιχεία. Ως βασικά συμπεράσματα, τα οποία μπορούν να εξαχθούν από τα δημοσιευμένα δεδομένα, είναι τα εξής:

  • Κίνδυνος αγοράς: αναγνωρίστηκε ως ο μόνος κίνδυνος υψηλού επιπέδου. Η υψηλή τάση για τον κίνδυνο αγοράς παραμένει σταθερή για τους επόμενους 12 μήνες.
  • Υπόλοιποι κίνδυνοι: οι υπόλοιποι κίνδυνοι κυμαίνονται επί του παρόντος σε μεσαία επίπεδα. Η τάση αυτή είναι σταθερή για όλες τις κατηγορίες εκτός από τους κινδύνους που συνδέονται με την ψηφιοποίηση και τον κυβερνοχώρο, οι οποίοι δείχνουν να παρουσιάζουν αύξηση.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας