Διεθνή

Η EIOPA αξιολογεί την IDD

Δημόσια εκδήλωση διοργανώνει η EIOPA μέσω Webex, με στόχο τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή της IDD. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη δεύτερη έκθεση της Αρχής, που θα δημοσιευθεί έως το τέλος του 2023.

Η εκδήλωση (θα γίνει στις 9 και 20 Μαρτίου)θα καλύψει θέματα όπως η βελτίωση της ποιότητας των συμβουλών και των μεθόδων πώλησης, ο αντίκτυπος των αναδυόμενων τάσεων στη διανομή ασφαλίσεων (π.χ. ψηφιοποίηση και νέοι κανόνες για τη βιωσιμότητα) και ο αντίκτυπος της COVID-19 και των τρεχουσών γεωπολιτικών εξελίξεων στη διανομή ασφαλίσεων.

Η IDD τέθηκε σε ισχύ στις 23 Φεβρουαρίου 2016 και έχει υιοθετηθεί από την πλειονότητα των κρατών μελών εδώ και περίπου πέντε χρόνια. Δεδομένου ότι η IDD εφαρμόζεται εδώ και σημαντικό χρονικό διάστημα και οι εθνικές αρμόδιες αρχές διαθέτουν πλέον εμπειρία στην εποπτεία και οι διανομείς ασφαλίσεων στην εφαρμογή των κανόνων, η ΕΙΟPA θεωρεί ότι είναι καιρός για έναν απολογισμό των εμπειριών σχετικά με την εφαρμογή της.

Η εκδήλωση είναι δωρεάν και ανοικτή σε κάθε είδους οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, εκπροσώπων εθνικών εποπτικών αρχών, ενώσεων/αρχών καταναλωτών, ακαδημαϊκών, εμπορικών ενώσεων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας