Άρθρα

Η εμπειρία της Ιαπωνίας στην αντιμετώπιση της γήρανσης της κοινωνίας της

Η Έκθεση της Geneva Association “Αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια στη ζήτηση για ασφάλιση Ζωής”, μελετά την περίπτωση της Ιαπωνίας και πώς αντιμετώπισε τη γήρανση της κοινωνίας της.

Ενώ η γήρανση είναι παγκόσμιο φαινόμενο, ίσως καμία άλλη χώρα δεν έχει βιώσει τη γήρανση σε τέτοιο βαθμό όσο η Ιαπωνία.

Το 2019, 35,9 εκατομμύρια άνθρωποι, ή πάνω από το 28% του συνολικού πληθυσμού, ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Το μέσο προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε σε 81,09 έτη για τους άνδρες και 87,26 έτη για τις γυναίκες. Σε συνδυασμό με το στάσιμο ποσοστό γεννήσεων, οι ιαπωνικές ασφαλιστικές εταιρείες βρίσκονται μπροστά στην άνευ προηγουμένου πρόκληση να αντιμετωπίσουν την ταχεία δημογραφική αλλαγή σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας τους: από την ανάπτυξη και την εμπορία των προϊόντων έως τις υπηρεσίες μετά την πώληση και τον διακανονισμό απαιτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση όρισε τη «γήρανση και τις επιπτώσεις της στην πολιτική» ως μία από τις προτεραιότητές της για το G20 Finance Track, κατά τη διάρκεια της ιαπωνικής προεδρίας της G20 πέρυσι. Αντίστοιχα, τον Ιούνιο του 2019, το Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) συνεργάστηκε με τον ΟΟΣΑ για την ανάπτυξη και την υλοποίηση των «Πολιτικών Προτεραιοτήτων για τη Γήρανση και τη Χρηματοοικονομική Ένταξη, G20 Fukuoka» (ΟΟΣΑ 2019). Μεταξύ των οκτώ προτεραιοτήτων, η «Ενίσχυση των ψηφιακών και χρηματοοικονομικών γνώσεων» και η «Προσαρμογή – αντιμετώπιση των ποικίλων αναγκών των ηλικιωμένων» επισημάνθηκαν ως κατευθυντήριες αρχές για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Ο ιαπωνικός κλάδος ασφάλισης ζωής αντιμετωπίζει ενεργά την πρόκληση της γήρανσης της κοινωνίας τόσο συλλογικά όσο και σε επίπεδο μεμονωμένων εταιρειών. Στο πλαίσιο της Ιαπωνικής Προεδρίας της G20, η Ένωση Ασφαλίσεων Ζωής της Ιαπωνίας (LIAJ) διοργάνωσε ένα διεθνές συνέδριο υψηλού κύρους, το Φόρουμ Ασφαλίσεων Ιαπωνίας 2019 (LIAJ 2019).

Οι ιαπωνικές ασφαλιστικές εταιρείες ζωής ανταποκρίθηκαν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των γηράσκοντων πελατών με την παρουσίαση νέων προϊόντων με μεγαλύτερη έμφαση στον κίνδυνο μακροζωίας και με προτάσεις προσανατολισμένες στην πρόληψη για την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής των πελατών. ‘Αλλες ασφαλιστικές εταιρείες χρησιμοποιούν τεχνολογία αιχμής για να παρέχουν αποτελεσματικότερη υποστήριξη στους ηλικιωμένους.

Στον επόμενο πίνακα παρατίθενται ορισμένα παραδείγματα:

Η εμπειρία της Ιαπωνίας στην αντιμετώπιση της γήρανσης της κοινωνίας της

Διαβάστε επίσης την Έκθεση της Geneva Association: Α’ Μέρος και Β’ Μέρος

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google New

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας