Διαμεσολαβούντες

Η ΕΑΔΕ για τα 3 χρόνια της IDD

Αυτές τις μέρες συμπληρώνονται τρία χρόνια από την έναρξη ισχύος του νέου θεσμικού πλαισίου που αφορά την Διανομή Ασφαλιστικών Προϊόντων, όπως αποτυπώθηκε στον Νόμο 4583/18. 

Με αφορμή το γεγονός αυτό, το Δ.Σ. της ΕΑΔΕ εξέδωσε δελτίο Τύπου, στο οποίο επισημαίνεται ότι αξίζει να έχουν όλοι καθαρά στη μνήμη τα βασικά στοιχεία του νόμου και να θυμούνται πάντα το πώς διαμορφώθηκε ο νόμος αυτός, όχι μόνο γιατί αποτελεί μία από τις πιo σημαντικές επιτυχίες, αποτέλεσμα αναμφισβήτητο της ενότητας της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, αλλά και γιατί πρέπει να αξιολογούμε τη σημαντικότητα των επιτυχιών, για να να λειτουργούν ως παρακαταθήκη στο μέλλον. 

Στην αρχική σύσταση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, προφανώς από παρεμβάσεις παραγόντων αντίθετων συμφερόντων της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, δεν είχε συμπεριληφθεί ο Κλάδος, αλλά ούτε και τα Επιμελητήρια. 

Η ΕΑΔΕ εντόπισε αμέσως τη συγκεκριμένη παράληψη και πέτυχε, με την καθοριστική συμβολή του Επιμελητηρίου Αθηνών και του Προέδρου του, κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τη νέα Υπουργική Απόφαση όπου συμπεριλήφθηκαν δύο εκπρόσωποι των σωματείων της ΕΑΔΕ και δύο εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, όσοι άλλωστε ήταν και οι εκπρόσωποι από κάθε φορέα που συμμετείχε στη Νομοπαρασκευαστική. 

Ο κλάδος έθεσε άμεσα, με ομόφωνη απόφαση των τεσσάρων φορέων της διαμεσολάβησης ΠΟΑΔ – ΠΣΑΣ – ΠΣΣΑΣ (σήμερα ΕΣΑΠΕ) – ΣΕΜΑ, τους βασικούς άξονες στρατηγικής, καλώντας την τότε Πρόεδρο της ΕΑΔΕ, κ. Δήμητρα Λύχρου, και τον αμέσως προηγούμενο Πρόεδρο, κ. Δημήτρη Γαβαλάκη, να εκπροσωπήσουν όλες τις κατηγορίες της διαμεσολάβησης, έχοντας δουλέψει μέχρι εκείνη τη στιγμή την Ευρωπαϊκή Οδηγία για λογαριασμό της ΕΑΔΕ. 

Βασικοί άξονες της στρατηγικής που καθορίσαμε και στόχοι επιτυχίας που επιδιώκαμε με την ευκαιρία της ενσωμάτωσης της Οδηγίας ήταν: 

  • H εναρμόνιση του ελληνικού πλαισίου στο ελάχιστο απαιτητό από την Ευρωπαϊκή Οδηγία κανονιστικό Πλαίσιο, ώστε να μην επιβαρυνθεί η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση με επιπλέον απαιτήσεις και διαδικασίες, όπως ήταν π.χ. το εγγυητικό κεφάλαιο για την άσκηση του επαγγέλματος.
  • Η  τροποποίηση των άρθρων του νόμου 1569/85 για τα εμπορικά δικαιώματα, η οποία αποτελούσε για σειρά ετών ανέφικτη διεκδίκηση. Παρότι ο σκοπός της Νομοπαρασκευαστικής ήταν η ενσωμάτωση της Οδηγίας, ζητούμενο από πλευράς μας ήταν να συζητηθούν οι αλλαγές άρθρων,  που αποτελούσαν Εθνική νομοθεσία, γιατί βλέπαμε ότι ήταν μία πολύτιμη ευκαιρία που δεν έπρεπε να χαθεί. 
  • Η θέσπιση επιπλέον μέτρων Εθνικής νομοθεσίας, που θα αποτελούσαν τη νομική βάση για την άμυνα της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης σε αθέμιτες πρακτικές άλλων δικτύων διανομής.

Ήταν δεδομένο ότι οι άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς, ΔΕΙΑ, Υπουργείο Οικονομικών και Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών θα εξέφραζαν αντιρρήσεις σε συγκεκριμένους τομείς διεκδικήσεων, έχοντας διαφορετική οπτική. 

Οι εκπρόσωποι της ΕΑΔΕ, σε συντονισμό και με τη στήριξη όλων των Σωματείων, ανέλαβαν στην πρώτη φάση των εργασιών της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο νόμου που θα οδηγούσε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε στη συνέχεια, και κατά τη δημόσια διαβούλευση, στην οποία συμμετείχαν και όλοι οι φορείς διαμεσολάβησης, να επιτευχθεί το ιδανικό αποτέλεσμα. 

Σήμερα, τρία χρόνια από την ισχύ του νόμου, η αποτελεσματικότητα της συμμετοχή, η επιτυχής έκβαση των προσπαθειών, και τελικά ο τρόπος λειτουργίας του νομικού πλαισίου, αποδεικνύει την ορθότητα των παρεμβάσεών αλλά και την αξία της ομόνοιας των φορέων της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης. 

Οι στόχοι επιτεύχθηκαν και σήμερα υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που

  • Ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία χωρίς καμία πρόσθετη απαίτηση, που θα δυσκόλευε την καθημερινότητά της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην προσπάθειά της για κανονιστική συμμόρφωση.
  • Δημιούργησε για πρώτη φορά ένα σαφές και ξεκάθαρο Πλαίσιο προστασίας των εμπορικών δικαιωμάτων, όπου δεν μπορεί να γίνει αυθαίρετη επίκληση του «σπουδαίου λόγου» ή του «βαρέος  παραπτώματος» για την καταγγελία συμβάσεως. ώστε να στερηθεί ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής προμήθειες 3 ετών σε περίπτωση λύσης της σύμβασης από μέρους της Εταιρείας. Αντίθετα θεσπίστηκε το δικαίωμα των προμηθειών στη συνταξιοδότηση, στην ανικανότητα και στην απώλεια ζωής του συνεργάτη.

Ισχυρή απόδειξη της ορθότητας της αλλαγής του Νομικού πλαισίου είναι ότι κανένας διαμεσολαβητής αυτά τα τρία χρόνια δεν αναγκάστηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη για αυθαίρετη παρακράτηση προμηθειών από ασφαλιστική εταιρεία, κάτι που γινόταν σε πολύ μεγάλο βαθμό στο παρελθόν.

  • Τέλος η διάταξη της Εθνικής νομοθεσίας για τον κώδικα δεοντολογίας όχι μόνο διατηρήθηκε, αλλά επεκτάθηκε για όλους τους διανομείς, καθορίζοντας έτσι ίδιους κανόνες συμπεριφοράς. Τρανή απόδειξη αυτής της επιτυχίας είναι ότι σήμερα στη μάχη για τις αθέμιτες πρακτικές των εναλλακτικών δικτύων η Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση μπορεί και επικαλείται τον Νόμο 4583/18 και τις διατάξεις του. Διαπιστώνεται, όμως, ότι η τήρηση των διατάξεων αυτών δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο, γιατί ο έλεγχος δεν γίνεται με την επιμέλεια που θα έπρεπε.  

«Ας διαφυλάξουμε όλοι με κάθε τρόπο τις επιτυχίες του κλάδου.   

Είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε για λογαριασμό των Συναδέλφων μας κάθε αναγκαία ρύθμιση που θα δημιουργεί συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και διαφάνειας με σκοπό την ανάπτυξη μιας ασφαλιστικής αγοράς που θα λειτουργεί προς όφελος, πρωτίστως, των ασφαλισμένων», αναφέρει εν κατακλείδι το Δ.Σ. της ΕΑΔΕ στην ανακοίνωσή του.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας