Διεθνή

Η άποψη της Insurance Europe για τις υπηρεσίες παρακολούθησης συντάξεων

Η Insurance Europe δημοσίευσε στις 16/09/2021 την απάντησή της σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), σχετικά με το σχέδιο συμβουλών της προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις υπηρεσίες παρακολούθησης συντάξεων (PTS).

Ο ασφαλιστικός κλάδος χαιρετίζει και υποστηρίζει τις συστάσεις της EIOPA για την ανάπτυξη PTS. Η καθιέρωση των PTS είναι σύμφωνη με το μακροχρόνιο αίτημα του ασφαλιστικού κλάδου για αυξημένη διαφάνεια των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. Οι καλά σχεδιασμένες PTS αποδεικνύονται πολύ αποτελεσματικές στην υποστήριξη των διαδικασιών προγραμματισμού της συνταξιοδότησης και στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των συνταξιοδοτικών συστημάτων.

Ωστόσο, ο κλάδος καλεί την EIOPA να αντιμετωπίσει ορισμένα ζητήματα και ανησυχίες πριν υποβάλει την τελική της πρόταση στην Επιτροπή. Ειδικότερα:

  • Οι πληροφορίες που παρέχονται από τις PTS θα πρέπει να είναι πάντοτε συνεπείς με τις εθνικές γνωστοποιήσεις πληροφοριών, όχι μόνο για την αποφυγή σύγχυσης των αποταμιευτών, αλλά και για να αντικατοπτρίζουν την ποικιλία των υφιστάμενων ορισμών συνταξιοδότησης και απαιτήσεων πληροφόρησης.
  • Μία PTS θα πρέπει πρώτα από όλα να επικεντρωθεί στον πρωταρχικό της στόχο: να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Άλλες πτυχές –όπως η χρηματοοικονομική εκπαίδευση, οι πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές και/ή η ενθάρρυνση των χρηστών να λάβουν πρόσθετα μέτρα– θα μπορούσαν τελικά να αποτελέσουν μέρος μιας μακροπρόθεσμης προοδευτικής στρατηγικής ανάπτυξης εάν οι ενδελεχείς δοκιμές μεταξύ των καταναλωτών και η ανάλυση κόστους-οφέλους επιβεβαιώσουν τη συνάφειά τους.
  • Η τυποποίηση δεδομένων για μία PTS θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρή στην πράξη. Ειδικότερα, η προσπάθεια εναρμόνισης διαφορετικών πηγών πληροφόρησης για διαφορετικά προϊόντα, προκειμένου να υπάρχει ένα ενιαίο μοντέλο, θα κοστίσει και μπορεί να παραπλανήσει τους καταναλωτές.
  • Ο ασφαλιστικός κλάδος συνιστά ανεπιφύλακτα τη διαχείριση των PTS μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η εμπειρία σε εθνικό επίπεδο των PTS καταδεικνύει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζει ο ιδιωτικός τομέας, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστών, στη δημιουργία και τη διαχείριση τέτοιων υπηρεσιών, πέραν ​​από την παροχή δεδομένων.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας