Διαμεσολαβούντες

HFPA: Νέο ΔΣ και ευρωπαϊκή πιστοποίηση για τα μελη της

Η δεύτερη Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, της Hellenic Financial Planners Association (HFPA) πραγματοποιήθηκαν στις 17/7/2013, στην Αθήνα. 

Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου, μετά την συγκρότησή του σε σώμα, έχει ως εξής: 
• Πρόεδρος: Ρίτα Χριστοδουλάτου 
• Αντιπρόεδρος: Κώστας Τριανταφύλλου 
• Γραμματέας: Δημήτρης Κωλέττης 
• Ταμίας: Δημήτρης Εμμανουήλ 
• Μέλος: Γιάννης Νίνος

Τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου δεσμεύτηκαν για την απρόσκοπτη συνέχιση επίτευξης των στόχων και σκοπών της Ένωσης. 
Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, Γενικός Γραμματέας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. και η κα Ελένη Γρυπάρη, Πρόεδρος του ΠΣΑΣ και μέλος της Ένωσης. 

Στη Γενική Συνέλευση ανακοινώθηκε και επίσημα η στρατηγική συνεργασία της HFPA με την KPMG, πολυεθνική εταιρεία παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου. 

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα αποκλειστικά στα μέλη της Ένωσης να λάβουν την πιστοποίηση Financial Planner επιπέδου 4 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ ή European Qualifications Framework EQF) από την EFICERT, τον μεγαλύτερο επαγγελματικό φορέα πιστοποίησης στην Ευρώπη για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, μετά από εκπαίδευση σε συγκεκριμένη ύλη και εξετάσεις μέσω της KPMG.

Οι πιστοποιημένοι Χρηματο-ασφαλιστικοί σύμβουλοι θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες σε οποιαδήποτε χώρα, έχοντας αποκτήσει την ίδια πιστοποίηση, και εκπαίδευση, με τις ίδιες εις βάθος γνώσεις για προϊόντα και αποτελεσματικές πωλήσεις που καλύπτουν τα σύγχρονα ευρωπαϊκά δεδομένα. 

Μέλη της ένωσης μπορούν να γίνουν όσοι επαγγελματίες ανήκουν στον ασφαλιστικό, επενδυτικό ή και τραπεζικό χώρο και ενδιαφέρονται για την επαγγελματική τους ανέλιξη. 

Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της ένωσης μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της (www.hfpa.gr) για περισσότερες πληροφορίες ή να επικοινωνήσουν στο [email protected].

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας