Διεθνή

H Munich Re αποφάσισε την επαναγορά μετοχών

Κατά την περίοδο που ξεκινά μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2019 και φτάνει μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση του 2020, η Munich Re προτίθεται να εξαγοράσει μετοχές με ανώτατη τιμή αγοράς €1 δισ.

Με βάση την εξουσιοδότηση που δόθηκε από την Ετήσια Γενική Συνέλευση της 25ης Απριλίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Munich Reinsurance Company αποφάσισε να εξαγοράσει μετοχές με μέγιστη συνολική τιμή αγοράς €1 δισ. (εξαιρουμένων των παρεπόμενων εξόδων) κατά την περίοδο μεταξύ 2 Μαΐου 2019 και, το αργότερο, μέχρι την ετήσια γενική συνέλευση στις 29 Απριλίου 2020.

Με βάση την τρέχουσα τιμή μετοχής (κατά την 18η Μαρτίου 2019), αυτή θα ανερχόταν στο 3,1% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου και θα αντιστοιχούσε σε περίπου 4,6 εκατομμύρια μετοχές.

Οι ίδιες μετοχές που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μετοχών 2018/2019 για την περίοδο από τις 25 Απριλίου 2018 έως και την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 30 Απριλίου 2019 πρέπει να αποσυρθούν.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας