Διαμεσολαβούντες

H Mega Brokers πιστοποιήθηκε με ISO 9001: 2015

Η Διοίκηση της Mega Brokers ανακοίνωσε ότι τον Δεκέμβριο του 2016 ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η επιθεώρηση του συστήματος ποιότητας με βάση τα κριτήρια του νέου ISO 9001:2015 από τον διεθνή φορέα TUV NORD.

Η αξιολόγηση που έλαβε χώρα στις 16/12/2016 πιστοποίησε ότι η Mega Brokers SA εναρμονίζεται για το σύνολο των υπηρεσιών της πλήρως, κατά το πρότυπο ISO: 9001:2015.

Το νέο ISO 9001:2015 είναι απόλυτα προσανατολισμένο με τη φιλοσοφία της Εταιρείας, για τη διαρκή βελτίωση των λειτουργιών της και της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ η πιστοποίηση του ISO συμβαδίζει απόλυτα με τη δέσμευση της Εταιρείας να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και ανταγωνιστικά προϊόντα από αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε η Mega Brokers επισημαίνει ότι «σχεδιάζει, προγραμματίζει, διευθύνει και ελέγχει αποτελεσματικά το σύνολο των εργασιών της. Αυτό αποδεικνύει στην πράξη ότι η εταιρεία περνά σε μια νέα εποχή, στην εποχή που δεσμεύεται απέναντι στους συνεργάτες της, στις ασφαλιστικές εταιρείες και στον τελικό καταναλωτή για τη διαρκή ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών της.

Η εταιρεία, με την πιστοποίηση του νέου ISO δεσμεύεται στην τακτική αναβάθμιση και εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών της, θέτει για το σύνολο των εργασιών της μετρήσιμες μονάδες, χρονοδιαγράμματα υλοποίησης και ελέγχει την πρόοδο των στρατηγικών, οικονομικών και λειτουργικών της στόχων σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα με σκοπό την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και συνεργατών της.

Με την υλοποίηση του προγράμματος που θέσαμε αναμένουμε τα αποτελέσματα να είναι άμεσα και θεαματικά σε όλους τομείς για τη νέα εποχή της MegaBrokers!», τονίζεται εν κατακλείδι.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας