H Interlife απαντά στην ΟΑΣΕ

Η ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ απέστειλε σήμερα, 5 Μαΐου, την παρακάτω ανακοίνωση – απάντηση:

«Οφείλουμε να απαντήσουμε σε αναληθείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς που έχουν διατυπωθεί από την ΟΑΣΕ στην πρόσφατη ανακοίνωσή της, σχετικά με την εφαρμογή της Δ.Α. 3/2020 από την εταιρεία μας.

Κατ’ αρχάς η ΟΑΣΕ γνωρίζει καλά πως η εταιρεία μας οφείλει να εφαρμόσει όσα ο νόμος ορίζει, διότι υποχρεωτικά λογοδοτούμε στους μετόχους μας, και εν τέλει ελεγχόμαστε απ’ αυτούς.

Η ΟΑΣΕ κατηγορεί και καταγγέλλει το Υπουργείο, διότι ο υπουργός δεν συγκάλεσε το αρμόδιο όργανο που θα αποφάσιζε να κηρύξει υποχρεωτική την Δ.Α. για όλες τις εταιρίες και για όλους τους εργαζομένους. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται ευρέως γνωστό ότι η 3/2020 Δ.Α. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Εμείς δεν γνωρίζουμε ποιος φέρει την ευθύνη γι’ αυτό, ας το αναζητήσει η ΟΑΣΕ, όπως έχει την υποχρέωση.

Επιτέλους όμως η ΟΑΣΕ παραδέχεται την αλήθεια. Μια αλήθεια την οποία, σωματεία που ανήκουν στη δύναμή της, επιχειρούσαν στο παρελθόν να αποσιωπήσουν και να αποκρύψουν, προφανώς εν γνώσει της ΟΑΣΕ.

Αυτή η παραδοχή της ΟΑΣΕ, σημαίνει – σε απλά Ελληνικά – ότι η Δ.Α. 3/2020, μέχρι και σήμερα δεν έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική και ότι συνεπώς εφαρμόζεται μόνον στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Νόμο, αλλά και στην ίδια την 3/2020 Δ.Α.

Η ΟΑΣΕ υποκρίνεται ότι αγνοεί, αλλά ασφαλώς και γνωρίζει:

 • τι σημαίνει η μη κήρυξη υποχρεωτικής της Δ.Α. 3/2020
 • ότι η εφαρμογή της δεν είναι υποχρεωτική ούτε για όλους, ούτε για όλα τα ζητήματά της
 • ότι αναγκαία πρέπει να συντρέχουν πολλές προϋποθέσεις για την εφαρμογή των όσων προβλέπονται από τη Δ.Α. 3/2020 και
 • ότι η μη κήρυξή της Δ.Α. 3/2020 ως υποχρεωτικής, σημαίνει πως δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις για συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρείες, που δεν είναι μέλη της ΕΕΑΕ και έτσι με μη αποδεκτό τρόπο, νοθεύεται ο ανταγωνισμός στην ασφαλιστική αγορά.

Η ΟΑΣΕ λοιπόν, γνωρίζει καλά ότι δεν είναι δυνατό να καταβάλλουμε οποιαδήποτε ποσά σε οποιονδήποτε, εφόσον δεν συντρέχουν οι κατά το νόμο αναγκαίες προϋποθέσεις, ήτοι μεταξύ άλλων :

α) την βάσει εγγράφων στοιχείων, απόδειξη ποιοι δικαιούνται οποιοδήποτε ποσό,

β) την βάσει εγγράφων στοιχείων, ημερομηνία από την οποία το δικαιούνται και

γ) τον υπολογισμό βάσει εγγράφων στοιχείων (και όχι γενικώς και αορίστως), όσων δικαιούνται οποιοδήποτε ποσό, ανάλογα με τις προϋποθέσεις και τα χρονικά διαστήματα για τα οποία πρέπει να εφαρμοστεί η 3/2020 Δ.Α. για τον καθένα.

Προς ενημέρωση όλων, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Σ.Υ.Α.Ε., που ανήκει στη δύναμη της ΟΑΣΕ :

 • Αρχικά ισχυριζόταν ότι δήθεν η εφαρμογή της 3/2020 Δ.Α., είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους
 • Στη συνέχεια ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχει καμία άλλη προϋπόθεση για την  εφαρμογή όσων προβλέπονται από τη Δ.Α. 3/2020
 • Μετά αρνήθηκε πεισματικά να μας χορηγήσει τις βεβαιώσεις που του ζητήθηκαν προκειμένου να ελέγξουμε την υποχρέωση, αλλά και την έκταση εφαρμογής της ΔΑ 3/2020, παρότι γνώριζε καλά ότι το σχετικό αίτημα είναι νόμιμο και
 • Τέλος όταν χορήγησε κάποιες βεβαιώσεις εγγραφής, εσκεμμένα δεν αναγράφει ούτε την ημερομηνία εγγραφής του κάθε μέλους, ούτε καν τον αριθμό μητρώου του, προκειμένου να αποφύγει τη δυνατότητα ελέγχου των στοιχείων που αναγράφονται στις βεβαιώσεις.

Την ανωτέρω αρνητική στάση και τακτική του ΣΥΑΕ τη γνωρίζει η ΟΑΣΕ, η οποία με τη σειρά της επίσης αποσιωπούσε ότι η Δ.Α. 3/2020 δεν έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική, ότι η ιδιότητα ενός εργαζομένου ως μέλους σωματείου που ανήκει στη δύναμή της, αλλά και η ημερομηνία εγγραφής του, αποτελεί προϋπόθεση της εν γένει εφαρμογής της Δ.Α. 3/2020 και ότι ακόμη και αν συνέτρεχαν όλα τα ανωτέρω, για την εφαρμογή όσων ορίζονται στη Δ.Α. 3/2020, υπάρχουν κι άλλες προϋποθέσεις.

Αντί λοιπόν η ΟΑΣΕ να καταφεύγει σε κινήσεις και ανακοινώσεις εντυπωσιασμού, ας συμβουλεύσει πρώτα τα σωματεία – μέλη της:

 • να εφαρμόσουν όσα προβλέπει ο νόμος και να μην κρύβονται πίσω από γενικόλογες διατυπώσεις και επίσης γενικόλογες και αόριστες βεβαιώσεις
 • να δώσουν χωρίς να καθυστερούν και χωρίς να κωλυσιεργούν, τα στοιχεία που τους ζητούνται από την εταιρεία μας (τα οποία ασφαλώς και θα ελεγχθούν με κάθε νόμιμο τρόπο), αν δεν έχουν τίποτε να κρύψουν, και να πάψουν να ασκούν πιέσεις προσπαθώντας να παρακάμψουν το νόμο και να εμπαίξουν και την εταιρεία και τους εργαζόμενους.

Δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε το γεγονός πως η ΟΑΣΕ ενώ στην ανακοίνωσή της αναφέρει επί λέξει και τα εξής : «Κάποιοι εργοδότες, σύμφωνα με πληροφορίες των μελών μας, καταστρατηγώντας τα ανωτέρω  ασκούν πίεση και εξωθούν τους εργαζόμενους μέλη μας να υπογράψουν υποχρεωτικά νέες ατομικές συμβάσεις σε αντίθεση των όσων εκ του νόμου  προβλέπονται  και καθορίζονται με την απειλή απόλυσης, η οποία σε κάθε περίπτωση υπό αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις είναι άκυρη, διότι είναι καταχρηστική», αποφεύγει επιμελώς να κατονομάσει ποιες είναι οι εταιρείες εκείνες που εφάρμοσαν την 3/2020 Δ.Α. και τώρα ασκούν πιέσεις στους εργαζόμενους για υπογραφή ατομικών συμβάσεων, διότι βεβαίως εμείς που κατηγορούμαστε αβάσιμα για τη «μη εφαρμογή της», δεν συμπεριλαμβανόμαστε σ’ αυτές.

H ΟΑΣΕ έχει καθήκον προς όλους να κατονομάσει τις εταιρείες αυτές, διότι αλλιώς δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτή η σιωπή της, ποια συμφέροντα και ποιων προσώπων εργαζομένων εξυπηρετεί και για ποιον λόγο δεν καταγγέλλει επωνύμως τις εταιρείες που επιχειρούν όσα τους προσάπτει.

Ας απαντήσει η ΟΑΣΕ :

 • Τι σημαίνει αυτή η επιλεκτική αντιμετώπιση της INTERLIFE και η ανωνυμία των υπόλοιπων ;
 • Τι σημαίνει η θέση στο απυρόβλητο και στην ανωνυμία, εκείνων των ασφαλιστικών εταιρειών, που όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της «ασκούν πιέσεις και εξωθούν τους εργαζόμενους να υπογράψουν υποχρεωτικά νέες ατομικές συμβάσεις» ;
 • Τι είναι προτιμότερο : να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του νόμου και να είμαστε ξεκάθαροι και σύμφωνα με όσα ορίζει ο νόμος ή να «ασκούνται πιέσεις στους εργαζόμενους να υπογράψουν υποχρεωτικά νέες ατομικές συμβάσεις», όπως καταγγέλλει χωρίς όμως να κατονομάζει;

Τέλος πρέπει να αναφέρουμε και να γίνουν γνωστά τα ακόλουθα :

 • Έχουμε κι εμείς ασφαλείς πληροφορίες ότι όσα εμείς νόμιμα ζητούμε, τα ζητούν και άλλες ασφαλιστικές εταιρείες, τις οποίες όμως – και πάλι – αποφεύγει να κατονομάσει η ΟΑΣΕ.  
 • Η εταιρεία μας και πριν από την έκδοση της ανωτέρω Δ.Α., σε όλους τους εργαζομένους της κατέβαλε αποδοχές πολύ μεγαλύτερες από τις νόμιμες, κάτι που, όπως φαίνεται, «λησμονεί» η ΟΑΣΕ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κωνσταντίνος Π. Βοτσαρίδης
Διευθυντής Αποζημιώσεων

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος»

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας