Η Eurolife ERB πρωταγωνιστεί με εξαιρετικά αποτελέσματα

662
Σαρρηγεωργίου Αλέξανδρος

Ο κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου μάς υποδέχτηκε στον όμορφο χώρο του πρώτου σε επισκεψιμότητα σπιτιού της παλιάς Αθήνας, την περίφημη Οικία Ράλλη, για να μας ανακοινώσει τα ετήσια αποτελέσματα της δραστηριότητας του ασφαλιστικού Ομίλου της Eurolife ERB.

Δίκαια υπερήφανος για τα διαχρονικά καλά αποτελέσματα της Eurolife, ο κ. Σαρρηγεωργίου μάς μετέφερε τη συγκρατημένη αισιοδοξία του και για την ασφαλιστική αγορά της Ελλάδος αλλά και για τη χώρα μας!

Απευθυνόμενος εμμέσως και στους 400.000 ανθρώπους που εμπιστεύονται σήμερα την ασφαλιστική τους κάλυψη στη Eurolife ERB και στους 1.200 ανεξάρτητους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, στους οποίους ανήκει το 40% της παραγωγής, και στους 365 διοικητικούς υπαλλήλους που εργάζονται για την Εταιρεία, ο κ. Σαρρηγεωργίου εξέπεμψε το μήνυμα ότι η αγορά μοιάζει να γυρίζει.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife ERB Insurance Group A.E. αναφέρθηκε σε τρεις ημερομηνίες σταθμούς:

Το 2004, οπότε ελήφθη η απόφαση-σταθμός εκ μέρους του τραπεζίτη μετόχου, τότε, ο οποίος “κατάλαβε” ότι το bancassurance δεν… φτάνει.

Το 2008, οπότε η οικονομική κρίση “σκέπασε” τη χώρα αλλά και κατέστησε τον όμιλο σε όμιλο παντός καιρού, ο οποίος έμαθε να ζει σε real time όλα τα stress tests και, φυσικά, το 2016, οπότε η Fairfax αναζωογόνησε και άνοιξε τους νέους ορίζοντες του Ομίλου, με τη μετοχική πλειοψηφική συμμετοχή της.

Όπως θα διαβάσετε στο αναλυτικό δελτίο Τύπου που ακολουθεί, το 2016 ήταν μια χρονιά εξαιρετικών επιδόσεων, τόσο σε επίπεδο παραγωγής ασφαλίστρων, όσο και κερδοφορίας.

Ο κ. Σαρρηγεωργίου οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι εξέπεμψε καθαρά και ευκρινή μηνύματα, τόσο για την πρόοδο της Eurolife ERB, όσο και για την προοπτική του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης.

Δημήτρης Ρουχωτάς

 

 

Eurolife ERB: Οικονομικά αποτελέσματα 2016

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και αύξηση μεριδίου αγοράς δημιουργούν ισχυρές προοπτικές για το 2017

  • 62% αύξηση στο σύνολο παραγωγής ασφαλίστρων σε Ελλάδα & Ρουμανία, στα 498 εκατ. ευρώ
  • 55% αύξηση στα κέρδη προ φόρων, στα 106 εκατ. ευρώ

Σημαντική αύξηση μεγεθών και μεριδίου αγοράς κατέγραψε το 2016 ο κορυφαίος Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB, επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση που κατέχει στην ασφαλιστική αγορά.

Ως αποτέλεσμα δυναμικών αλλαγών που υλοποιήθηκαν το 2016, ο Όμιλος Eurolife ERB παρουσίασε αύξηση 62% στο σύνολο παραγωγής ασφαλίστρων σε Ελλάδα και Ρουμανία, σε σχέση με το 2015, αγγίζοντας τα 498 εκατ. ευρώ. Η πολυκαναλική δραστηριοποίηση του Ομίλου στην Ελλάδα, η ενίσχυση του σχεδιασμού νέων και ανταγωνιστικών προϊόντων και η αποδεδειγμένη εξειδίκευση στο bancassurance, οδήγησαν στην ενδυνάμωση των μεγεθών παραγωγής του Ομίλου.

Σε επίπεδο μεριδίων αγοράς, ο Ασφαλιστικός Όμιλος Eurolife ERB  μέσω των εταιρειών Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ. και Eurolife ERB Α.Ε.Γ.Α, συγκέντρωσε το 2016 το 13% του συνόλου της αγοράς,(1) επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση που κατέχει και την αναπτυξιακή του πορεία.Ειδικότερα, το μερίδιο αγοράς της Eurolife ERB στιςΑσφαλίσεις Ζωής ανήλθε το 2016 σε 22%, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 80% σε σχέση με το 2015 και στις Γενικές Ασφαλίσεις σε  3,2%.

Σημαντική αύξηση κατέγραψε το 2016 ο Όμιλος Eurolife ERB και σε επίπεδο κερδοφορίας, σημειώνοντας αύξηση 55% στα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 106 εκατ. ευρώ και αύξηση 43 % στα κέρδη μετά από φόρους που διαμορφώθηκαν στα 69 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α, η οποία δραστηριοποιείται από το 1992 ως μεσίτης στη διαμεσολάβηση ασφαλιστικών εργασιών με εξειδίκευση στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις, διατήρησε και το 2016 τη δυναμική της, με αυξητική τάση στα υπό διαχείριση ασφάλιστρα. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,1 εκ. ευρώ προσελκύοντας νέες εργασίες τόσο στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις όσο και στις ασφαλίσεις προσώπων.

Αντίστοιχα, στη Ρουμανία οι θυγατρικές Ζωής, Eurolife ERB Asigurari de Viataκαι Γενικών Ασφαλίσεων Eurolife ERB Asigurari Generale ενίσχυσαν τη διείσδυσή τους στο πελατολόγιο της Τράπεζας Bancpost μέσω αποταμιευτικών και επενδυτικών λύσεων, σημειώνοντας κέρδη προ φόρων της τάξεως του  0,36 εκ. ευρώ.

Το 2016 η Eurolife ERB κατέβαλε 387 εκ. ευρώ σε αποζημιώσεις(2). Αυτό αποτελεί μία ακόμη απόδειξη ότι στόχος της εταιρείας είναι να στέκεται δίπλα στους ασφαλισμένους της, αξιόπιστα και αποτελεσματικά.

Επίσης, το 2016 συνεχίστηκε η επιλεκτική ανάπτυξη συνεργασιών με ποιοτικά δίκτυα πωλήσεων, με έμφαση στην εκπαίδευση και την υποστήριξη τους με προϊόντα και υπηρεσίες.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife ERB Insurance Group Α.Ε. Συμμετοχών, κος Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου δήλωσε σχετικά με τα αποτελέσματα του Ομίλου: «Το 2016 ολοκληρώθηκε η μετάβασή μας στο διεθνή Όμιλο της Fairfax, μια εξέλιξη που προσδίδει νέα δυναμική στον Όμιλο Eurolife ERB για τους εργαζόμενους μας, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Το προηγούμενο έτος ήταν μια χρονιά εξαιρετικών επιδόσεων, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων, όσο και σε επίπεδο κερδοφορίας. Μια χρονιά στη διάρκεια της οποίας παρουσιάσαμε νέα προϊόντα και εξελίξαμε άλλα ήδη υπάρχοντα.. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στις προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού ασφαλιστικού κλάδου, στόχος μας για το 2017 είναι η πλήρης αναβάθμιση του συνόλου των εργασιών του Ομίλου με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, την απλοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών και τη βελτίωση της καθημερινότητας και του τρόπου αλληλεπίδρασης με τους συνεργάτες μας, παρέχοντας ουσιαστική και αποτελεσματική ασφάλεια στην ελληνική οικογένεια και κοινωνία».


 

(1) Ως σύνολο της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς με βάση την ετήσια δημοσίευση παραγωγής ασφαλίστρων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) ορίζεται η παραγωγή ασφαλίστρων μόνο των μελών της ΕΑΕΕ  .http://www.eaee.gr/cms/sites/default/files/oikmel-premium12months2016gr.pdf).

(2)  Το ποσό αφορά αθροιστικά ασφαλιστικές αποζημιώσεις ζωής και γενικών και πληρωμές εγγυημένων κεφαλαίων και αξιών εξαγοράς ασφαλιστηρίων ζωής στην Ελλάδα.

Προηγούμενο άρθροΣεμινάριο για τις Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής από το ΕΙΑΣ
Επόμενο άρθροΗ εξωστρέφεια χρειάζεται και εμπιστοσύνη