Εταιρείες

H CNP Ζωής αναζητά Βοηθό Λογιστηρίου

Η CNP ΖΩΗΣ, μέλος του γαλλικού πολυεθνικού ασφαλιστικού Ομίλου CNP ASSURANCES, στηρίζει την ανάπτυξή της, στην ελληνική αγορά, στη μεγάλη τεχνογνωσία του Ομίλου που ανήκει και στις ισχυρές, διακριτές, τοπικές της δυνάμεις. Στο πλαίσιο των αναγκών της, η CNP ΖΩΗΣ επιθυμεί να στελεχώσει την ομάδα της, με άτομο εργατικό και δυναμικό για τη θέση Βοηθού Λογιστηρίου (Κωδικός Θέσης 007/GR).

Κύρια Καθήκοντα θέσης

 • Λογιστική καταχώρηση όλων των συναλλαγών (πληρωμών, εσόδων, δαπανών, παγίων, εισπράξεων, κ.τ.λ.) στο ERP και τήρηση λογιστικών βιβλίων.
 • Συμφωνία λογαριασμών (π.χ. τραπεζικών λογαριασμών, προμηθευτών, πελατών, κ.τ.λ.).
 • Εξωτερικές εργασίες που αφορούν το Λογιστήριο.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Οικονομικά / Λογιστικά
 • Εξαίρετη γνώση Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών (Word/Excel etc)
 • προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 3-5 έτη

Άλλα Προσόντα που θα θεωρηθούν σχετικά

 • Άλλα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά προσόντα, συναφή με τον λογιστικό κλάδο ή/και το περιεχόμενο της θέσης εργασίας
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή επικοινωνία

Ικανότητες/Γνώσεις

 • Εξαιρετικές αναλυτικές ικανότητες
 • Πολύ καλές οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες 
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Ευελιξία και προσαρμογή στις αλλαγές
 • Πολύ καλή διαχείριση χρόνου και ικανότητα να ενεργεί βάσει στενών χρονοδιαγραμμάτων

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας. Θα γίνει επιλογή των αιτήσεων και οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά μέχρι τις 28 Απριλίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας