Εταιρείες

Groupama Ασφαλιστική: Πιστοποιήση ISO 27001 & ISO 27701

Η Groupama Ασφαλιστική έλαβε τις δύο κορυφαίες διεθνείς πιστοποιήσεις ISO 27001 & ISO 27701, για την αποτελεσματική παρακολούθηση και συντονισμό ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, μετά από επιτυχή έλεγχο που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο οργανισμό ελέγχου και επιθεώρησης.

Σήμερα, η πλειοψηφία των οργανισμών στηρίζεται σε συστήματα πληροφοριών για να υποστηρίξουν τις επιχειρηματικές διαδικασίες και δραστηριότητές τους. Είναι, επομένως, κρίσιμο να μπορούν να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, την ορθή επεξεργασία και ακεραιότητα των δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους, καθώς και να βελτιώνουν τη διαθεσιμότητα των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούν. Μόνο ο πραγματικά αποτελεσματικός συντονισμός των ανθρώπων, των διαδικασιών και των συστημάτων μπορεί να αποτελέσει ασφαλές κριτήριο επιτυχίας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.  

Με τις νέες της πιστοποιήσεις, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, η Groupama Ασφαλιστική αποδεικνύει για μία ακόμα φορά ότι η αρχή της υπευθυνότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της κουλτούρας που διέπει τόσο την εσωτερική της λειτουργία, όσο και την εξυπηρέτηση που παρέχει στους ασφαλισμένους της. Παράλληλα, μεταφέρει το μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος ότι «στο πρόσωπό της θα συναντήσει έναν συνομιλητή που σέβεται και συμμορφώνεται με τις κείμενες αρχές και τα υψηλότερα πρότυπα, διασφαλίζοντας με κάθε τρόπο το συμφέρον του».

Το ISO 27001 αφορά την πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Το ISO 27701 αφορά τη Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων.

Groupama Ασφαλιστική: Πιστοποιήση ISO 27001 & ISO 27701

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας