Διαμεσολαβούντες

Global Net Insurance Brokers: Επικεφαλής της νέας μεσιτικής η κα Ευγενία Καφφετζή

Μια ακόμα νέα στρατηγική συμμαχία ξεκινά η κα Ευγενία Καφφετζή, ένα από τα πλέον καταξιωμένα στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, με τη συνεργασία του Ομίλου Gras Savoye Willis. Πρόκειται για την νεοιδρυθείσα  μεσιτική εταιρεία Global Net Insurance Brokers, με βασικούς εταίρους την ΚΤΕΟHellas και την Εταιρεία Συμμετοχών ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.

Τη διοίκηση της νέας μεσιτικής εταιρείας αναλαμβάνει η κα Ευγενία Καφφετζή, η οποία και από τη θέση της ως μέλος του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου GSW στην Ελλάδα, της GSW Net Trust, θα συντονίζει τη συνεργασία των τριών Ομίλων.

Οι τρεις στρατηγικοί σύμμαχοι, καθώς και η διοίκηση της νέας εταιρείας διαθέτουν όλα τα συστατικά για τη συνταγή της επιτυχίας: γνώση της αγοράς, επαγγελματισμό, τεχνογνωσία αλλά και μια εξαιρετικά επιτυχημένη διαδρομή στη μέχρι σήμερα πορεία τους.

Ειδικότερα:  
• Ο Όμιλος GSW διαχειρίζεται στη χώρα μας μεγάλο αριθμό διεθνών ασφαλιστικών προγραμμάτων πολυεθνικών εταιριών και διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό του πλήθος Ελληνικών εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων, τις οποίες εξυπηρετεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
• Η ΚΤΕΟHellas αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία ιδιωτικών ΚΤΕΟ στην Ελλάδα (μέλος του δικτύου Autovision) και επιπλέον των άλλων δραστηριοτήτων της αναπτύσσεται συστηματικά και στον τομέα των προσωπικών ασφαλίσεων 
• Η Εταιρεία Συμμετοχών ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ-ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ Α.Ε. έχει να επιδείξει μακρόχρονη παρουσία ως επενδυτική εταιρεία στο χώρο των υπηρεσιών και της ακίνητης περιουσίας.
• Τέλος, η κα Ευγενία Καφφετζή, τόσο ως επικεφαλής της Global Net Insurance Brokers, όσο και ως μέλος του Δ.Σ. της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου G S W στην Ελλάδα διαθέτει πολυετή εμπειρία σε δίκτυα συνεργατών και εναλλακτικά κανάλια ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, στοιχεία που θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη του κοινού στόχου που είναι η καθιέρωση της νέας εταιρείας ως σημείου αναφοράς στην αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Στη νέα αυτή δραστηριότητα καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η ομάδα των συνεργατών – ασφαλιστών που θα πλαισιώσει την εταιρεία, καθώς και η εμπιστοσύνη με την οποία οι συνεργαζόμενες ασφαλιστικές εταιρείες περιβάλλουν τη διοίκηση και τους μετόχους της νέας εταιρείας.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας