25.1 C
Athens
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Πατάει …γκάζι η ασφάλιση ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων

Σύμφωνα με την Aon, τα ασφάλιστρα από την ασφάλιση ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα ανέλθουν σε 4 δις δολάρια, μέχρι το 2021, με μέσο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης 14,1%.

Μέσω μιας σειράς εκθέσεων για την αγορά γενικών ασφαλίσεων που πραγματοποίησε η ομάδα της Aon Inpoint, που ασχολείται με δεδομένα, αναλύσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαπιστώθηκε ότι μέχρι το 2021 η ταχύτερη αύξηση των ασφαλίστρων θα παρατηρηθεί στα προϊόντα ασφάλισης ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων.

Επιπλέον, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, τα ορυχεία και οι κλάδοι της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης αναμένεται να αναπτυχθούν ταχύτερα σε σύγκριση με άλλους κλάδους. Οι εκθέσεις της Aon εξέτασαν την ασφάλιση που αγοράστηκε από εταιρείες, δημόσιους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, μεταξύ 2013 και 2017 και προέβλεψε τις τάσεις μέχρι το 2021.

Κατά την τελευταία πενταετία, τα ασφάλιστρα από την ασφάλιση ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, παρουσίασαν μεγάλη αύξηση 23% ετησίως και μέχρι το 2021, η Aon προβλέπει ότι τα ασφάλιστρα σε παγκόσμιο επίπεδο θα ανέλθουν σε 4 δισεκατομμύρια δολάρια, με μέσο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης 14,1%.

«Κοιτάζοντας στο μέλλον, αντιλαμβανόμαστε μια ευρεία μετατόπιση στη στάση των εταιρειών, καθώς δίνεται μεγαλύτερη αξία στα άυλα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο και την πνευματική ιδιοκτησία», δήλωσε ο Michael Moran, Διευθύνων Σύμβουλος της Aon Inpoint. «Υπάρχουν πολλοί λόγοι που εξηγούν τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος και την αύξηση των ασφαλίστρων, που σχετίζονται τόσο με την προστασία των οικονομικών καταστάσεων λόγω της διακοπής εργασιών, όσο και με το συνεχώς εξελισσόμενο παγκόσμιο κανονιστικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Σε όλες τις εταιρικές ασφαλίσεις γενικών κλάδων, ο κλάδος μεταποίησης παρήγαγε τα περισσότερα ασφάλιστρα παγκοσμίως το 2017, ύψους περίπου 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μετά τη μεταποίηση, η γεωργία, η αλιεία και η δασοκομία ανήλθαν σε 72 δισεκατομμύρια δολάρια, που ενισχύθηκαν λόγω της σημαντικής συνεισφοράς σε αυτούς τους κλάδους από την Κίνα και τις ΗΠΑ. Ενώ ο κλάδος μεταποίησης θα παραμείνει ισχυρός, τα ασφάλιστρα από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, στον κλάδο ορυχείων και των μεταλλευμάτων και στον κλάδο τεχνολογίας και μέσων ενημέρωσης, αναμένεται να αυξηθούν ταχύτατα έως το 2021, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 6%.

Επιπρόσθετα ευρήματα από τις εκθέσεις της Aon:

  • Τα ασφάλιστρα γενικών ασφαλίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ανήλθαν σε περίπου 730 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017 και το 2021 θα αυξηθούν σε σχεδόν 900 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω των εταιρικών γενικών ασφαλίσεων στις ΗΠΑ που παρήγαγαν 274,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017 και προβλέπεται να αυξηθούν στα 331,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2021.
  • Μεταξύ των μεγαλύτερων κατηγοριών, τα ασφάλιστρα του κλάδου ασφάλισης εταιρικών αυτοκινήτων παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση παγκοσμίως, από το 2013-2017, φθάνοντας τα 192 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017.
  • Παγκοσμίως, τα ασφάλιστρα από τις αποζημιώσεις εργοδοτικής ευθύνης (workers’ compensation) ανήλθαν σε 83 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω της τεράστιας αξίας τους στις Η.Π.Α., παρουσιάζοντας αύξηση από τα 71 δισεκατομμύρια δολάρια που καταγράφηκαν το 2013.
  • Περίπου 97 δισεκατομμύρια δολάρια της παγκόσμιας αγοράς εταιρικών γενικών ασφαλίσεων,  αγοράζονται από πολύ μικρές επιχειρήσεις (που περιλαμβάνουν αυτοαπασχολούμενους και οντότητες με έως εννέα υπαλλήλους).

Ο Moran πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει στην αγορά ένα τυποποιημένο σύνολο δεδομένων που να περιγράφει το μέγεθος και την ταξινόμηση των εταιρικών γενικών ασφαλίσεων. Η έρευνά μας, η οποία κατηγοριοποιεί λεπτομερώς την παγκόσμια αγορά ανά προϊόν, βιομηχανία και μέγεθος πελάτη, καλύπτει ένα σημαντικό κενό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους ασφαλιστές για τον εντοπισμό νέων δυνατοτήτων αξιολόγησης κινδύνου (underwriting), διεθνώς».

Να σημειωθεί τέλος ότι η Aon ανακοίνωσε τον Μάιο του 2018 ότι θα αποσύρει τα εμπορικά σήματα Aon Benfield και Aon Risk Solutions, ως συνέχεια της απόσυρσης του εμπορικού σήματος Aon Hewitt που ξεκίνησε το 2017. Η κίνηση αυτή σχεδιάστηκε για να αυξήσει το επίπεδο καινοτομίας σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού και να καταστήσει αποτελεσματικότερη τη συνεργασία των στελεχών του, ώστε να προσφέρει πιο ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες. Η Aon διαθέτει διεθνώς πέντε κατηγορίες λύσεων: Λύσεις Επιχειρηματικών Κινδύνων, Λύσεις Αντασφάλισης, Λύσεις Συνταξιοδότησης, Λύσεις Υγείας και Υπηρεσίες Δεδομένων & Αναλύσεων.

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας