Το νέο στρατηγικό πλάνο της Generali: Lifetime Partner 24: Οδηγώντας την Ανάπτυξη

688

Σε συνεδρίαση υπό την προεδρία του κ. Gabriele Galateri di Genola, το Διοικητικό Συμβούλιο της Assicurazioni Generali ενέκρινε τη νέα τριετή στρατηγική του Ομίλου: Lifetime Partner 24: Οδηγώντας την Ανάπτυξη. Το σχέδιο προβλέπει βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους βασικούς και αναδυόμενους επιχειρηματικούς τομείς της Generali και βασίζεται στις ισχυρές βάσεις που έχουν δημιουργηθεί από το 2016.

Θεμέλιο του νέου σχεδίου, όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, είναι η συνεχής δέσμευση της Generali να λειτουργεί ως ένας Lifetime Partner για τους περισσότερους από 68 εκατομμύρια πελάτες της σε περισσότερες από 50 χώρες. Επενδύσεις σε εξατομικευμένες προϊοντικές λύσεις και ψηφιακά εργαλεία που στοχεύουν στην πρόληψη και τη συμβουλευτική και υψηλού επιπέδου εμπειρία για τους πελάτες, θα φέρουν την Generali και το παγκόσμιο δίκτυο των 165.000 αντιπροσώπων ακόμη πιο κοντά στους ασφαλισμένους της.

Η Generali προχωρά περαιτέρω στις δεσμεύσεις της για βιώσιμη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτού του στρατηγικού κύκλου, με συνεχή εστίαση στην επίτευξη θετικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων, τόσο για τη ίδια όσο και για τους εταίρους της. Μέχρι το 2024, η Generali θα ολοκληρώσει την ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις άμεσες επενδύσεις του χαρτοφυλακίου Γενικών Ασφαλίσεων, θα μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα του χαρτοφυλακίου εταιρικών επενδύσεων κατά 25% και θα αυξήσει τα Ακαθάριστα Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα από προϊόντα που τηρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας κατά 5% έως 7% (CAGR) έως το 2024.

Παρουσιάζει, επίσης, ένα σαφές όραμα για την Generali έως το 2024 που βασίζεται σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, την ενίσχυση της κερδοφορίας και την καινοτομία. Το σχέδιο αναμένεται να αποφέρει ισχυρή αύξηση των κερδών ανά μετοχή, αυξημένες καθαρές ταμειακές ροές και υψηλότερο μέρισμα.

Το νέο στρατηγικό πλάνο της Generali: Lifetime Partner 24: Οδηγώντας την Ανάπτυξη

Στο πλαίσιο του σχεδίου, η Generali θα ενισχύσει το προφίλ κερδών της, στοχεύοντας στην άνοδο της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων της στον κλάδο Ζωής, επενδύοντας €1,1 δις στην τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αυξάνοντας τα έσοδα από τη Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων τρίτων και βελτιώνοντας περαιτέρω τις αποδόσεις της.

Ο κ. Philippe Donnet, Generali Group CEO, τόνισε: «Η μακροχρόνια δέσμευσή μας να αποτελούμε έναν Lifetime Partner θέτει τους πελάτες μας στο επίκεντρο των εργασιών μας. Σύμφωνα με το νέο μας σχέδιο, θέτουμε ακόμη πιο υψηλούς στόχους προς αυτή την κατεύθυνση, αποδεικνύοντας ότι η Generali είναι ένας οργανισμός που επενδύει συνεχώς στην καινοτομία και αξιοποιεί τα δεδομένα. Είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους και τις πρωτοβουλίες που ανακοινώσαμε σήμερα χάρις στην επιτυχή υλοποίηση των προηγούμενων στρατηγικών σχεδίων μας. Σήμερα, η Generali έχει ισχυρή οικονομική θέση, διαφοροποιημένα κέρδη, σταθερή κερδοφόρο ανάπτυξη και μια σταθερή πορεία διασφάλισης των καλύτερων αποδόσεων μερισμάτων στον τομέα της.

Ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα επιτεύγματα κατά την επόμενη τριετία. Η ηγετική μας θέση στον τομέα της ασφάλισης, οι καθιερωμένες δυνατότητες εσωτερικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, το ψηφιακά ενδυναμωμένο δίκτυο των 165.000 συνεργατών μας και η αυξημένη δέσμευσή μας για θετική κοινωνική και περιβαλλοντική συμβολή, σημαίνουν ότι η Generali βρίσκεται σε ιδανική θέση για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος όλων των εταίρων της».

LIFETIME PARTNER 24: ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης

Η Generali θα συνεχίσει να ενισχύει τα έσοδα της στον κλάδο Περιουσίας & Ζημιών (P&C) και να διατηρεί τα καλύτερα τεχνικά περιθώρια, βελτιώνοντας το μερίδιο αγοράς της σε τομείς με σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλισης των ΜμΕ, της Υγείας, της φροντίδας ηλικιωμένων στην Ευρώπη και της Ταξιδιωτικής ασφάλισης στις ΗΠΑ. Στον κλάδο Ζωής, ο Όμιλος θα αυξήσει επίσης τα επιχειρηματικά και τεχνικά κέρδη του επεκτείνοντας τη γκάμα των προϊόντων ESG. Η ανάπτυξη θα βασίζεται στην αποτελεσματική και πειθαρχημένη διαχείριση εξόδων στις ώριμες αγορές, σε εστιασμένες επενδύσεις στην Ασία και σε επιχειρηματικές συνεργασίες.

Βελτίωση κερδοφορίας

Η Generali θα συνεχίσει να βελτιώνει το προφίλ και την κερδοφορία των δραστηριοτήτων της στον κλάδο Ζωής, επιδιώκοντας τη βελτιστοποίηση, τη μείωση των κεφαλαιακών απαιτήσεων και την ενίσχυση των λειτουργικών αποτελεσμάτων. Ακολουθώντας την ίδια πειθαρχημένη προσέγγιση βάσει της οποίας η Generali επένδυσε περισσότερα από €3 δις σε συγχωνεύσεις και εξαγορές κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, ο Όμιλος θα ανακατανείμει το κεφάλαιό του σε κερδοφόρες πρωτοβουλίες ανάπτυξης. Η Generali θα στοχεύσει σε ευκαιρίες για να ενισχύσει την ηγετική της θέση στην Ευρώπη και να επεκτείνει την παρουσία της σε επιλεγμένες αναπτυσσόμενες ασιατικές αγορές.

Σε ό,τι αφορά τη Διαχείριση Κεφαλαίων, ο Όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει σε προϊόντα και στα δίκτυα διανομής του -συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας που προσφέρει η διαχείριση ιδιωτικών κεφαλαίων- προκειμένου να επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός οικονομίας κλίμακας που θα αποφέρει επιπλέον έσοδα €100 εκατ. προς τρίτους.

Το νέο στρατηγικό πλάνο της Generali: Lifetime Partner 24: Οδηγώντας την Ανάπτυξη
Ο κ. Philippe Donnet (Generali Group CEO), στο βήμα. Διακρίνονται, επίσης, από αριστερά οι κ.κ. S. Panizza (Group Chief Risk Officer), C. Borean (Group Chief Financial Officer), I. Conner (Group Chief Marketing & Customer Officer) και B. Scaroni (Group Chief Transformation Officer).

Καινοτομία

Οι επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και την τεχνολογία θα ανέλθουν συνολικά σε €1,1 δις κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου, αυξημένες κατά 60% σε σχέση με την προηγούμενη τριετία. Αυτό περιλαμβάνει περαιτέρω επενδύσεις στην ενίσχυση του Lifetime Partner μοντέλου λειτουργίας και της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη καθώς και την ενίσχυση των ψηφιακών συμβουλευτικών εργαλείων, με στόχο τη δημιουργία μιας πολυκαναλικής (omnichannel) εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Ο Όμιλος θα επενδύσει επίσης στην ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών, στην αξιοποίηση των δεδομένων (data) και στην υιοθέτηση τεχνολογιών έξυπνου αυτοματισμού και τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό αναμένεται να  μειώσει τα κόστη και να ενισχύσει τη λειτουργική αναβάθμιση της Generali – υποστηρίζοντας βελτίωση κατά 2,5-3,0 ποσοστιαίες μονάδες στον δείκτη εξόδων (προς έσοδα) του Ομίλου. Η τεχνική υπεροχή της Generali θα ενισχυθεί περαιτέρω από τη συνεχή παραγωγή καινοτόμων λύσεων, τόσο εσωτερικά όσο και σε συνέργεια με άλλους εταίρους.

Η δημιουργία ενός ταμείου επιχειρηματικών επενδύσεων ύψους €250 εκατ. θα επιτρέψει στη Generali να αξιοποιήσει ευκαιρίες. Επιπλέον, ο Όμιλος θα παρουσιάσει μια νέα ψηφιακή λειτουργία με στόχο την επίτευξη  υψηλότερων κερδών που προέρχονται από ψηφιακά κανάλια  στην Ευρώπη.

Επίτευξη θετικού κοινωνικού & περιβαλλοντικού αποτελέσματος

Η Generali δεσμεύεται να ενεργήσει ως φορέας για την οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής και δίκαιης κοινωνίας. Οι δεσμεύσεις που πηγάζουν από το πλαίσιο ESG ενσωματώνονται σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης ασφαλίστρων που προέρχονται από βιώσιμες επενδύσεις κατά 5%-7% σύμφωνα με το Δείκτη Μέτρησης Απόδοσης- CAGR- μέχρι το 2024 και την πλήρη ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις άμεσες επενδύσεις του χαρτοφυλακίου Γενικών Ασφαλίσεων του Ομίλου μέχρι το 2024. Η Generali θα μειώσει επίσης το αποτύπωμα άνθρακα του χαρτοφυλακίου εταιρικών επενδύσεων κατά 25% μέχρι το 2024 -σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ως μέλος της Συμμαχίας Net-Zero- και θα πραγματοποιήσει νέες πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις ύψους €8,5 – 9,5 δις μεταξύ 2021 και 2025. Ο Όμιλος καθόρισε, επίσης, έναν οδικό χάρτη για τον πλήρη αποκλεισμό των επενδύσεων και των δραστηριοτήτων αναδοχής στον τομέα του θερμικού άνθρακα και προωθεί τη δέσμευση να μην ασφαλίζει πλέον δραστηριότητες που σχετίζονται με το πετρέλαιο και την εκπομπή αερίων άνθρακα.

Το έργο EnterPRIZE της Generali βοηθά τις ΜμΕ να υιοθετήσουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο βιώσιμης λειτουργίας ενώ η κοινωνική πρωτοβουλία The Human Safety Net, στοχεύει στην ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Η δέσμευση των ανθρώπων ως βασικό πλεονέκτημα για την επιτυχή υλοποίηση του νέου σχεδίου

Η Generali θα συνεχίσει να επενδύει στους ανθρώπους της, με σκοπό να διασφαλίσει την δέσμευσή τους στην επιτυχή υλοποίηση του νέου σχεδίου, προωθώντας -παράλληλα- ένα βιώσιμο εργασιακό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του στρατηγικού πλάνου Lifetime Partner 24: Οδηγώντας την Ανάπτυξη, ο Όμιλος θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της πελατοκεντρικής και αξιοκρατικής κουλτούρας του και στην ανάπτυξη ικανοτήτων του προσωπικού, ενισχύοντας το 70% των εργαζομένων του με νέες ψηφιακές και στρατηγικές δεξιότητες έως το 2024.

Οι άνθρωποι της Generali θα συνεχίσουν να τυγχάνουν δίκαιων διαδικασιών και ίσων ευκαιριών, αποδεχόμενοι την διαφορετικότητα σε όλες τις εκφάνσεις της ως καταλυτική αξία. Βασική επιδίωξη είναι η επίτευξη ποσοστού 40% γυναικών σε ηγετικές θέσεις μέχρι την ολοκλήρωση του σχεδίου. Η Generali δεσμεύεται, επίσης, να αγκαλιάσει νέα βιώσιμα και ισορροπημένα υβριδικά μοντέλα εργασίας σε όλες τις μονάδες της, αποφέροντας σημαντικά οφέλη στους υπαλλήλους και τους συνεργάτες της στη νέα εποχή.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροBrokers Union: Έναρξη συνεργασίας με τον Όμιλο ΙΑΣΩ
Επόμενο άρθροEurolife FFH: Στηρίζει το Πανεπιστήμιο Τρίτης Ηλικίας