Εταιρείες

Ευρωπαϊκή Πίστη: Η μοναδική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα με 4 διεθνή πρότυπα ISO

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία ελέγχου της ευθυγράμμισης του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσής της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 19600:2014, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν επιτυχημένα και οι έλεγχοι για τις επαναπιστοποιήσεις των ISO 9001:2015, ISO 27001:2013 και ISO 50001:2018, από τον φορέα TUV Hellas. Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις, καθιστούν την Ευρωπαϊκή Πίστη ως τη μοναδική ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η οποία συμμορφώνεται με 4 διεθνή πρότυπα ISO.

Όπως επισημαίνεται σε σχετικό δελτίο τύπου, η διαβεβαίωση εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 19600:2014, αποτελεί μια νέα διάκριση για την Ευρωπαϊκή Πίστη και εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Διοίκησης της Εταιρείας για την πλήρη, έγκαιρη και αποτελεσματική διασφάλιση της συμμόρφωσής της, στις διαρκείς κανονιστικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια στον ασφαλιστικό κλάδο, προστατεύοντας παράλληλα τα συμφέροντα των καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενου μέρους.

Αναφορικά με τις τρεις επαναπιστοποιήσεις που πέτυχε η Εταιρεία, με το ISO 9001:2015 διασφαλίζεται το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Πίστη στον τομέα του σχεδιασμού και της παροχής των ασφαλιστικών υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας την πιστή τήρηση των κριτηρίων της διατήρησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα η Εταιρεία ενισχύει τη φήμη της, μειώνει το παραγωγικό της κόστος και βελτιστοποιεί τη διαχείριση των πόρων της.

Ακολούθως, με το ISO 27001:2013, βεβαιώνεται η εφαρμογή, η αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Πληροφοριών, γεγονός που βελτιστοποιεί διαρκώς τις αρχές της Εμπιστευτικότητας, της Ακεραιότητας και της Διαθεσιμότητας των πληροφοριών, ισχυροποιώντας έτσι τη σχέση εμπιστοσύνης της Εταιρείας με τους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Τέλος, με την επαναπιστοποίηση του ISO 50001:2018 και τον επανέλεγχο του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας που αφορά στα κεντρικά κτήρια της Εταιρείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αποδεικνύεται η ισχυρή συμβολή της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη στην εξοικονόμηση ενέργειας και κατ’ επέκταση στην ευαισθητοποίηση της απέναντι στο Περιβάλλον και την Κοινωνία.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη δεσμεύεται στη διαρκή εναρμόνισή της με τα διεθνή πρότυπα, στην απρόσκοπτη βελτιστοποίηση των παραγωγικών της διαδικασιών και στην εφαρμογή των διεθνών οδηγιών, προκειμένου με διαφάνεια να συνεχίσει να παρέχει εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες στην ελληνική κοινωνία.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας