Ευρωπαϊκή Πίστη: Ενημερωτικές Συναντήσεις Δικτύου Πωλήσεων ανά την Ελλάδα

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, πάντα δίπλα στο Δίκτυο Συνεργατών της, έχει προγραμματίσει μια σειρά από Ενημερωτικές Συναντήσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στόχος των συναντήσεων είναι η ενημέρωση των Συνεργατών αναφορικά με την στρατηγική ανάπτυξης της Εταιρείας αποκλειστικά μέσω του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, η προστασία των χαρτοφυλακίων των Συνεργατών και η διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η πρώτη πόλη που θα πραγματοποιηθούν οι Ενημερωτικές Συναντήσεις είναι η Πάτρα και θα ακολουθήσουν οι πόλεις της Ξάνθης, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας και του Ηρακλείου Κρήτης. Οι συναντήσεις θα ολοκληρωθούν με την Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα.

Οι θεματικές ενότητες των συναντήσεων θα είναι οι εξής:

  • Αλλαγή Συστήματος Πωλήσεων
  • Παροχές προς το Δίκτυο Πωλήσεων
  • Παρουσίαση νέων ασφαλιστικών προγραμμάτων
  • Ο ρόλος και η αξία του ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή στο νέο ψηφιακό περιβάλλον
  • Βραβεύσεις Συνεργατών.

«Με τις συγκεκριμένες Ενημερωτικές Συναντήσεις, η Ευρωπαϊκή Πίστη ενισχύει την επικοινωνία της με το Δίκτυο Πωλήσεων της σε ολόκληρη την Ελλάδα, αποδεικνύοντας παράλληλα με έμπρακτο τρόπο ότι βρίσκεται δίπλα στους Συνεργάτες της», τονίζει η εταιρεία στο δελτίο τύπου που εξέδωσε.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας