Εταιρείες

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: Κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

Με δελτίο τύπου της 13ης Ιουνίου 2013 η  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε στους επενδυτές ότι επετεύχθη η εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, συγκεντρώνοντας σε μετρητά από ιδιώτες επενδυτές ποσοστό πάνω από 10% του συνολικού ποσού της αύξησης και δεν θα προβεί σε έκδοση και διάθεση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών.
 
Αναλυτική ανακοίνωση για την κατανομή των μετοχών και τα ειδικότερα στοιχεία της κάλυψης της αύξησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, θα λάβει χώρα αύριο, 14 Ιουνίου 2013, μετά το πέρας της προγραμματισμένης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας