Κερδίζοντας μέσω της Τεχνικής Αριστείας είναι το θέμα του πάνελ στο οποίο θα μιλήσουν οι κ.κ. Αθ. Λοπατατζίδης (Group Commercial Executive Director Affidea) και Γ. Νικολόπουλος (Director of Life and Health, Claims Division, Εθνική Ασφαλιστική), στο συνέδριο για τις ασφαλίσεις Υγείας, SyncHealth, στις 11 και 12 Μαΐου στην Πράγα. 

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου διαβάζουμε ότι τα στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής και της Affidea θα τοποθετηθούν από κοινού σε παρουσίαση με θέμα «Value Based Care in an outpatient setting. The Hellenic Paradigm».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν από κοινού Εθνική Ασφαλιστική και Affidea εδώ: https://www.synclusive.com/synchealth


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News