Εθνική Ασφαλιστική: Νέα Διεύθυνση, με έργο τη Διαχείριση Απαιτήσεων

662

Μια νέα διεύθυνση, η Διεύθυνση Διαχείρισης Απαιτήσεων Ασφαλίστρων, δημιουργήθηκε στις 21 Ιανουαρίου στην Εθνική Ασφαλιστική, στο πλαίσιο προσαρμογής της στην αλλαγή της λειτουργίας των ασφαλιστικών εταιρειών που επήλθε από τις πράξεις 30 & 31/30.9.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ, καθώς και στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για την εφαρμογή του Solvency II.

Στην εν λόγω νέα Διεύθυνση ανατίθενται οι αρμοδιότητες παρακολούθησης των απαιτήσεων ασφαλίστρων όλης της Εταιρείας και το οργανόγραμμά της έχει ως εξής:

Διεύθυνση Διαχείρισης Απαιτήσεων Ασφαλίστρων: Σ.ΔΗΜΑΚΗ

Τομέας Αμοιβών Συνεργατών: Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ

Τμήμα Υποστήριξης Αμοιβών: Κ. ΣΤΡΙΜΠΕΡΗΣ

Υπηρεσία  Αμοιβών: Θ.ΜΑΤΣΙΟΥΛΑ

Υποδιεύθυνση Ελέγχου Απόδοσης & Είσπραξης Ασφαλίστρων: Ε. ΜΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ

Τομέας Παρακολούθησης Απόδοσης Ασφαλίστρων: Ε. ΜΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ

Τμήμα Ελέγχου Απόδοσης Ασφαλίστρων: Ε. ΤΣΟΛΟΓΛΗ

Υπηρεσία Ελέγχου Διαχ/σης Πινακίου: Δ. ΛΙΛΙΚΑΚΗ

Τμήμα Ελέγχου Εισπρακτόρων: Γ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

Υπηρεσία Εποπτείας Εναλλακτικών Τρόπων Είσπραξης: Γ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Υποδιεύθυνση Διαχείρισης Καθυστερούμενων Ασφαλίστρων: Δ. ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ

Τομέας Διαχ/σης Καθυστερούμενων Ασφαλίστρων – Δήμων: Π. ΔΑΡΗΣ

Αναπλ. Προϊστάμενος: Κ. ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΑ

Τμήμα Διαχ/σης Δικαστ. Διεκδικήσεων – Δήμων: Μ. ΜΑΤΙΑΤΟΥ

Υπηρεσία Διαχ/σης Δικαστ. Διεκδικήσεων: Α. ΚΑΣΙΡΑΝΗΣ

Τμήμα Διαχ/σης Εντόκων Διακανονισμών: Ε. ΔΑΣΚΑΛΑΚΟΥ

Τμήμα Προβλέψεων Επισφαλών Απαιτήσεων: Γ. ΧΑNΤΖΟΣ

Υποδιεύθυνση Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων: Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών-Συνεργατών: Μ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Να σημειωθεί ότι, από τις 21 Ιανουαρίου, με απόφαση του Δ/νοντος Συμβούλου, κ. Σπύρου Μαυρόγαλου, υπήχθησαν στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Θ. Παναγιωτόπουλο (φωτ.), οι κάτωθι υπηρεσιακές ενότητες της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πελατών και Συνεργατών:

  • Τομέας Υποστήριξης Γραφείων Παραγωγής
  • Τομέας Υποστήριξης Μεσιτών – Πρακτόρων.
Προηγούμενο άρθρο6ωρη …πτήση για τους συνεργάτες της Eurolife ERB
Επόμενο άρθροΕξελίξεις για την ERGO το επόμενο διάστημα