Οικονομικά Μεγέθη

Εθνική Ασφαλιστική: Κατέβαλε αποζημιώσεις άνω των €337 εκατ. στους Κλάδους Ζωής & Υγείας

Στα 925.000 ευρώ ημερησίως ανήλθαν οι αποζημιώσεις που κατέβαλε η Εθνική Ασφαλιστική το 2015, μόνο στον Κλάδο Ζωής & Υγείας. Οι συνολικές αποζημιώσεις που κατέβαλε προς τους ασφαλισμένους της η Εταιρεία, στον ίδιο πάντα κλάδο για το 2015, ανέρχονται σε €337 εκατ., όπως επισημαίνει στο σχετικό δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις κάλυψης εξόδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης (σε ατομικά και ομαδικά συμβόλαια), το ποσό των αποζημιώσεων ξεπέρασε τα €111 εκατ. το 2015. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αποζημιώσεις αυτές ακολούθησαν και φέτος την ανοδική τάση των προηγούμενων ετών, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 2,2%.

Η φερεγγυότητα, η επαρκής ρευστότητα, καθώς και η επιτυχημένη λειτουργία και αποτελεσματικότητα του Κλάδου Ζωής & Υγείας δίνουν στην Εθνική Ασφαλιστική τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες των ανθρώπων που την εμπιστεύονται και να εξυπηρετεί απρόσκοπτα τις υποχρεώσεις της.

Το 2015 έκλεισε για την Εθνική Ασφαλιστική με παραγωγικά αποτελέσματα που αποτυπώνουν την σταθερή της κερδοφορία και διασφαλίζουν την ηγετική της θέση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.

Έχοντας χτίσει ένα δίκτυο 40 Συνεργαζόμενων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και αυξάνοντας συνεχώς τις συνεργασίες της, η Εθνική Ασφαλιστική διασφαλίζει την ομαλή υποδοχή και εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της. Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να εκταμιεύουν μεγάλα ή και μικρά ποσά για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας τους, πέραν της συμμετοχής τους, μιας και η τακτοποίηση του ποσού των εξόδων αυτών και των αμοιβών των ιατρών γίνεται απευθείας από την Εθνική Ασφαλιστική, όπως προβλέπεται από τις συμβάσεις συνεργασίας με τα Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία».

Η Εθνική Ασφαλιστική, με συνέπεια στην ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία, συνεχίζει να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους της, προσηλωμένη στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες τους, παρέχοντας προς αυτούς προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας