Εθνική Ασφαλιστική: €18,7 εκατ. κέρδη προ φόρων το 1ο τρίμηνο 2017

2260
Εθνική Ασφαλιστική λογοτυπο

Η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει την κερδοφόρα πορεία της το Α’ τρίμηνο του 2017 με αυξημένα κέρδη προ φόρων κατά 54,5% σε €18,7 εκατ., έναντι €12,1 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2016.

Σημαντική αύξηση κατά 17,0% παρουσίασε επίσης και η συνολική παραγωγή της Εταιρίας κατά το Α’ τρίμηνο του 2017, ανερχόμενη σε €155,7 εκατ., έναντι €133,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Σε αυτό συνέβαλε κυρίως η επιτυχημένη διάθεση του νέου προϊόντος Ζωής εφάπαξ ασφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ +», του οποίου η παραγωγή άγγιξε τα €22,7 εκατ. το Α΄ τρίμηνο του 2017, υπερβαίνοντας τον στόχο των €20,0 εκατ. που είχε τεθεί.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται αναλυτικότερα στην αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του Κλάδου Ζωής κατά 29,6% σε €115,1 εκατ., έναντι €88,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Σε ό,τι αφορά τον Κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά το Α’ τρίμηνο του 2017 ανήλθαν σε €40,6 εκατ. έναντι €44,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, μειωμένα κατά 8,4%, κυρίως λόγω του Κλάδου Αυτοκινήτων.

Η αύξηση της παραγωγής ήταν αποτέλεσμα των επιτυχημένων ενεργειών των δικτύων παραγωγής της Εταιρείας, με το δίκτυο Bancassurance να αυξάνει τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα κατά 112,6% σε €40,6 εκατ., έναντι €19,1 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016, λόγω του προϊόντος «Εθνική Εφάπαξ +», και το δίκτυο agency να καταγράφει αύξηση εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 4,6% σε €65,7 εκατ., έναντι €62,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Η εντυπωσιακή αύξηση του δικτύου agency αποδίδεται κυρίως στη διάθεση νέων συνταξιοδοτικών προϊόντων καθώς και στη συνεχόμενη αύξηση των πωλήσεων του νέου επιτυχημένου νοσοκομειακού προϊόντος Full.

Αξίζει να σημειωθεί επιπλέον η συνεχιζόμενη μείωση των λειτουργικών δαπανών, στα πλαίσια του αδιάκοπων ενεργειών για συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της Εταιρείας.

Η σταθερή προσήλωση της Εταιρείας για περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας, είχε ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ορίου του 100% του δείκτη Φερεγγυότητας χωρίς τη χρήση του μεταβατικού μέτρου για τις τεχνικές προβλέψεις, με τον αντίστοιχο δείκτη να ανέρχεται πλέον στο 106% την 31.03.2017, έναντι 96% την 31.12.2016. Η ιδιαίτερα θετική αυτή εξέλιξη προήλθε από την ενίσχυση των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας κατά 10,6%. Με τη χρήση μεταβατικών μέτρων και προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ ανήλθε σε 175%, έναντι 170% την 31.12.2016.

Μαζί με τις καλές επιδόσεις στο επίπεδο κερδών και κεφαλαίων, η Εθνική Ασφαλιστική συνεχίζει εμπράκτως την κοινωνική συνεισφορά της με την ανάληψη τον Απρίλιο του 2017 του ρόλου του Μεγάλου Χορηγού της διοργάνωσης No Finish line, η οποία αποτέλεσε τον μεγαλύτερο φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου που δόθηκε ποτέ στην Ελλάδα με σκοπό την υποστήριξη του προγράμματος σίτισης άπορων οικογενειών με ανήλικα παιδιά, που υλοποίησε η Ένωση «Μαζί για το Παιδί».

Προηγούμενο άρθροΗ Interamerican για την πρόληψη στην υγεία, με τους Ιατρικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και Λέσβου
Επόμενο άρθροΕκπαιδευτικό σεμινάριο από το ΕΙΑΣ για την εκτίμηση και αντιμετώπιση Αιτιάσεων