Εταιρείες

Αναδόμηση της Διοίκησης, πάντοτε υπό την προεδρία του κ. Δ. Δημόπουλου

Επιβεβλημένη είναι η εμπιστοσύνη στις αποφάσεις του Μετόχου για την τύχη της εταιρείας του. Ειδικότερα για το Μέτοχο, που ακούει στο όνομα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, και τις αποφάσεις του για τη μεγαλύτερη θυγατρική του, την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, η ιστορία διδάσκει ότι ανέκαθεν επιδείχθηκε σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα.

Λαμπρά ονόματα της εθνικής μας οικονομίας, από της μεταπολιτεύσεως μέχρι σήμερα, όπως οι Π. Τζανετάκης, Ευθ. Χριστοδούλου, Μ. Θεοδωρόπουλος, Κασμάς, Θανόπουλος, Γ. Μίρκος, Κ. Σταμούλης, Θ. Πανταλάκης, Τ. Αράπογλου, μετέχοντας στη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, ηγούντο των διοικητικών συμβουλίων της Εθνικής Ασφαλιστικής, με ουσιαστική συμβολή στη διοίκησή της και στα επιτεύγματα της τελευταίας τεσσαρακονταετίας.

Σήμερα και ενώ οι έκτακτες οικονομικές συγκυρίες και συνθήκες ταλανίζουν τον τόπο, την οικονομία, τους Φορείς και τον πληθυσμό, η Εθνική Τράπεζα καλείται να αποκόψει από τον κορμό της τη θυγατρική της εταιρεία.

Όχι μόνον καλείται, αλλά και εντέλλεται.

Η διαδικασία δεν είναι μόνον επώδυνη συναισθηματικά αλλά, κυρίως, πολύπλοκη τεχνικά.

Ανεξαρτήτως, λοιπόν, της ουσιαστικής διαφοράς που χωρίζει την τραπεζική από την ασφαλιστική δραστηριότητα, σήμερα η Εθνική Τράπεζα διαχειρίζεται ένα πρωτοφανές εγχείρημα.

Ο διορισμός των κ.κ. Σπύρου Μαυρόγαλου (Δ/νων Σύμβουλος), Θεοφάνη Παναγιωτόπουλου (Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος), Παύλου Μυλωνά (Α’ Αντιπρόεδρος) Μιχάλη Οράτη (Γενικός Δ/ντής με αρμοδιότητα τη Διαχείριση Κινδύνων), με Πρόεδρο τον κ. Δημήτρη Δημόπουλο, στη Διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής ίσως να είναι η τελευταία πράξη ενός δυσάρεστου, πλην αδιαπραγμάτευτου έργου.

Ας ευχηθούμε στα νέα στελέχη να βρουν τη δύναμη και να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους κατά τον καλύτερο τρόπο, με γνώμονα τα συμφέροντα των πελατών της Εθνικής Ασφαλιστικής, των εργαζομένων σε αυτήν και του μετόχου, δηλαδή της μητέρας Τράπεζας.

Ταπεινά, μόνον μια υπενθύμιση: η Εθνική Ασφαλιστική, πέρα από θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας, είναι και ο ζωντανός κορμός του οικοδομήματος της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Μιας αγοράς, που απασχολεί αμέσως πλέον των 45.000 επαγγελματιών, που παράγει ασφάλιστρα €4,4 δις, που επενδύει άνω των €10 εκατ. ετησίως, που αποδίδει φόρους άνω των €100 εκατ., επίσης ετησίως, και που προστατεύει τα συμφέροντα εκατομμυρίων Ελλήνων πoλιτών.

Ας μην υποτιμηθούν οι συνέπειες, άμα ο σχεδιασμός περάσει στην υλοποίηση.

 

Η δήλωση του κ. Δημόπουλου

Με αφορμή τις διοικητικές αλλαγές, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Δημήτρης Δημόπουλος, τόνισε ότι οι αποφάσεις που ελήφθησαν στοχεύουν, αφενός μεν, στη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της ηγετικής θέσης της Εταιρείας, αφετέρου δε, στην ανάπτυξη των εργασιών σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να διαδραματίσει ουσιαστικότερο ρόλο στην ασφαλιστική αγορά, στην οποία, επί δεκαετίες, λειτουργεί, ήδη, επιτυχώς.

 

Τέλος, σημειώνουμε την παραίτηση του Αντιπροέδρου της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Ανδρέα Βασιλείου, την οποία το Δ.Σ. της Εταιρείας έκανε αποδεκτή, ενώ τον ευχαρίστησε για τη μέχρι σήμερα δημιουργική προσφορά του στην Εταιρεία.

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας