ΕΤΕ: Πρωτοστατούμε και στηρίζουμε την εγχώρια οικονομία

364

Ηγετικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας, στην υποστήριξη του αναπτυξιακού μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης της χώρας και στην κοινωνική συνοχή θα διαδραματίσει η Εθνική Τράπεζα, σύμφωνα με την Πρόεδρο του Δ.Σ., κα Λούκα Κατσέλη, ενώ σύμφωνα με τον Δ/ντα Σύμβουλο, κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, μετά την πώληση της Finansbank, η Εθνική θα έχει ύψος κεφαλαιακών δεικτών χωρίς προηγούμενο στην τραπεζική αγορά μας, κι έτσι θα μπορεί να είναι αυτή που θα πρωτοστατήσει στην υποστήριξη της εγχώριας οικονομίας.

Τα παραπάνω τονίστηκαν στη διάρκεια της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, η οποία ενέκρινε τη συναλλαγή πώλησης της κεφαλαιακής συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας και των εταιριών του Ομίλου στις αλλοδαπές θυγατρικές εταιρίες Finansbank και Finans Leasing.

Υπενθυμίζεται ότι στις 21 Δεκεμβρίου 2015, η Εθνική Τράπεζα υπέγραψε συμφωνία πώλησης της κεφαλαιακής της αυτής συμμετοχής στην Qatar National Bank, με το ύψος της συναλλαγής να ανέρχεται σε €3.5δις, αποτελούμενο από την καταβολή του τιμήματος των €2.75δις για την απόκτηση του πακέτου μετοχών, και $900εκατ. για την αποπληρωμή των δανείων μειωμένης εξασφάλισης που είχε δώσει η ΕΤΕ στην Finansbank.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, κα Λούκα Τ. Κατσέλη, σε ομιλία της στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μεταξύ άλλων είπε τα εξής:

«Η στρατηγική απόφαση πώλησης της σημαντικότερης θυγατρικής μας τράπεζας, επιβεβλημένη στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, ήταν μια σωστή απόφαση. Με τη συμφωνία αυτή μπορεί να τερματίζεται η σχεδόν 10ετής επιτυχής παρουσία της Τράπεζας μας στην Τουρκία, ανοίγει όμως μια νέα σελίδα για τις δραστηριότητες μας στην Ελλάδα, καθώς τόσο η κεφαλαιακή ενίσχυση όσο και η ρευστότητα που θα επέλθουν από τη συναλλαγή, θα συμβάλουν καταλυτικά στο να ενδυναμώσουν περαιτέρω την Εθνική Τράπεζα. Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται να αποπληρωθεί η κρατική ενίσχυση ύψους 2 δισ. ευρώ που έλαβε η Εθνική Τράπεζα, να αποπληρωθούν τα ομόλογα του Πυλώνα ΙΙ και να μειωθεί επιπλέον η έκθεση της Τράπεζας στον μηχανισμό στήριξης ELA, μειώνοντας σημαντικά τα έξοδα χρηματοδότησής. Η πώληση της Finansbank επιβεβαιώνει, με τρόπο πέραν κάθε αμφισβήτησης, τη βούληση της Διοίκησης της Εθνικής όχι μόνο να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της Τράπεζας αλλά και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα κεφάλαια προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Πρόθεσή μας να διαδραματίσει η Εθνική Τράπεζα ηγετικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας, στην υποστήριξη του αναπτυξιακού μετασχηματισμού της παραγωγικής βάσης της χώρας και στην κοινωνική συνοχή. Είμαστε πεπεισμένοι ότι με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής, η Εθνική Τράπεζα θα είναι η ισχυρότερη τράπεζα στην ελληνική τραπεζική αγορά από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας. Σύμφωνα με την εκτιμωμένη επίδραση από την πώληση της Finansbank, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας αυξάνεται κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται στο 24,6%. Επίσης, είναι σημαντικό ότι ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις, βελτιώνεται στο 96% σε επίπεδο Ομίλου, σηματοδοτώντας  τη δυνατότητα της Τράπεζας να διοχετεύσει νέα ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα της διοίκησης αλλά και όλων των στελεχών είναι η αποτελεσματική υλοποίηση της Στρατηγικής μας, που όπως και ανέφερα και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του περασμένου Νοεμβρίου, είναι: Πρώτον, η χρηματοδότηση υγιών επενδυτικών  και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε κλάδους με καινοτόμο και εξαγωγικό προσανατολισμό, που αξιοποιούν και διευρύνουν τα τεράστια συγκριτικά πλεονεκτήματα που ως χώρα διαθέτουμε, από τη ναυτιλία και τον τουρισμό, έως την ενέργεια, τον αγροτοδιατροφικό τομέα και τις νέες τεχνολογίες. Με χρηματοοικονομική υποστήριξη παραγωγικών αλυσίδων αξίας, στον αγροτοδιατροφικό τομέα, τη ναυτιλία και σε άλλους τομείς. Προτεραιότητα η χρήση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση συνεργειών, τη διευκόλυνση πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα και τη μείωση του κόστους χρηματοδότησής τους για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Δεύτερον, η αναβάθμιση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ, τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και την Τράπεζα Ελλάδος, για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου, καθώς και των συστημάτων  διαχείρισης κινδύνων, της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Φιλοδοξούμε  ο Όμιλος της Εθνικής να αποτελεί πρότυπο χρηστής διοίκησης και διακυβέρνησης, προς όφελος των μετόχων, των καταθετών – πελατών της και των εργαζομένων της. Τρίτον, η οικοδόμηση μιας νέας εταιρικής  σχέσης εμπιστοσύνης με τους Μετόχους, τους Πελάτες και την Κοινωνία.  Μια σχέση που θα υποδηλώνει ότι ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας βρίσκεται δίπλα στις υγιείς παραγωγικές δυνάμεις, τις  κινητοποιεί και  τις στηρίζει. Με ανάπτυξη και αποτελεσματική διαχείριση και κοινωνική ευαισθησία των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και διεύρυνση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών για ιδιώτες και επιχειρήσεις με μείωση του κόστους εξυπηρέτησης. Στόχος μας, η διαρκής αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών μας. Είμαστε βέβαιοι, ως Διοίκηση αλλά και όλο το στελεχιακό δυναμικό και οι Εργαζόμενοι της Τράπεζας, ότι με τη δική σας υποστήριξη και εμπιστοσύνη θα τα καταφέρουμε», κατέληξε η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, μεταξύ άλλων υπογράμμισε:

«Η αρχή της νέας χρονιάς μας βρίσκει έχοντας ολοκληρώσει την αύξηση κεφαλαίου, με επικαιροποιημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης, και με εγκεκριμένη από το ΔΣ της τράπεζας την πώληση της θυγατρικής μας, Finansbank. Η Finansbank αποτελούσε πάντα, από την αρχή της επένδυσής μας, μέχρι και τώρα, κεντρικό θέμα συζήτησης για την τράπεζά μας. Λογικό όμως, αν σκεφτούμε τη διαδοχική εξαγορά της, τη δυναμική συνεισφορά της στον όμιλό μας, αλλά και την απόφαση πώλησης. Όλοι γνωρίζουμε πως ολοκληρώνοντας την πώληση αυτή, αποδεικνύουμε έμπρακτα πως στεκόμαστε στα λεγόμενά μας και τηρούμε τις δεσμεύσεις μας. Διασφαλίζουμε την αξιοπιστία μας, κάτι που εν μέσω δύσκολων καιρών για το σύστημα, δίνει την εμπιστοσύνη στους μετόχους μας, ότι θα τηρήσουμε και την δέσμευσή μας να είναι η Εθνική η ισχυρότερη τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία, με την ολοκλήρωση του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης, θα στηρίζεται σε ίδια μέσα και θα πρωτοστατήσει στην αγορά. Η υλοποίηση των δεσμεύσεων του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, στηρίζεται στη λογική πως η Τράπεζά μας, μέσω των δράσεων του Σχεδίου, θα επικεντρωθεί και θα ενισχύσει τις κύριες τραπεζικές της εργασίες, και θα εξασφαλίσει τη μελλοντική κερδοφορία της και την επιστροφή της κρατικής βοήθειας που έχει λάβει.

Η πώληση της Finansbank μπορεί να αποτελεί δέσμευση λοιπόν, αλλά σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω πως η Διοίκηση στηρίζει την πώληση, όχι μόνο λόγω της δέσμευσης αυτής καθεαυτής, αλλά επειδή διαβλέπει το όφελος της συγκεκριμένης συναλλαγής στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ως υποστηρικτική και αναγκαία για την υλοποίηση του οράματός της. Μία επένδυση κρίνεται από όλες τις φάσεις της: την εξαγορά, την περίοδο διακράτησης και την έξοδο από την επένδυση. Η απόκτηση της Finans εδραίωσε την Εθνική ως έναν από τους σημαντικότερους ομίλους στα Βαλκάνια, και ως τον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο διακράτησης της επένδυσης η Εθνική ωφελήθηκε από ισχυρή κερδοφορία. Στο σύνολό του, ο όμιλος κέρδισε πάνω από 7 δις Τουρκικές λίρες από το 2008, και αν κανείς αναλογιστεί τη μειωμένη κερδοφορία στην Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης, αποτέλεσε ξεκάθαρο πλεονέκτημα για την Εθνική. Η έξοδος από την επένδυση καθιστά την Εθνική την τράπεζα με τον  υψηλότερο κεφαλαιακό δείκτη στην αγορά. Και η έξοδος θα κριθεί όχι από το παρελθόν, αλλά από τις δυνατότητες που αποκτούμε στην παρούσα φάση και στο μέλλον. Η διαδικασία της πώλησης, από την αρχική συγκέντρωση ενδιαφέροντος μέχρι και την συγκέντρωση δεσμευτικών προσφορών, χαρακτηρίστηκε από πολλές αλλαγές στις αγορές της Ελλάδας και της Τουρκίας. Αρχικό ενδιαφέρον εκφράστηκε από 6 επενδυτικά σχήματα, στη συνέχεια σύμφωνο εμπιστευτικότητας υπέγραψαν 5 επενδυτές, μη δεσμευτικές προσφορές υποβλήθηκαν από 3 δυνητικούς επενδυτές, ενώ δεσμευτικές προσφορές κατατέθηκαν από 2 εξ αυτών. Από τις δεσμευτικές προσφορές που δέχθηκε η Εθνική Τράπεζα, αυτή της Qatar National Bank κρίθηκε προτιμητέα. Το ύψος της συναλλαγής ανέρχεται σε €3.5δις, αποτελούμενο από την καταβολή του τιμήματος των €2.75δις για την απόκτηση του πακέτου μετοχών, και $900εκατ για την αποπληρωμή των δανείων μειωμένης εξασφάλισης που είχε δώσει η ΕΤΕ στην Finansbank. Η συναλλαγή αυτή θα αυξήσει τον δείκτη CET1 της Εθνικής κατά 600 μονάδες βάσης σε 19,6% μη συμπεριλαμβανομένων των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos). Μαζί με τα CoCos θα ανέρχεται σε 24,6%. Η Εθνική παραμένει η μόνη Ελληνική τράπεζα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις κάτω της μονάδας, στο 96%. Αναμένουμε η συναλλαγή να ολοκληρωθεί εντός του 1ου εξαμήνου του 2016, αφού ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες ρυθμιστικές και κανονιστικές αρχές. Το τίμημα της εξόδου αυτή τη στιγμή είναι υψηλότερο από τους μέσους δείκτες της Τουρκικής αγοράς και αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο. Το τίμημα όμως πιάνει μόνο μία πλευρά από τα οφέλη. Η έξοδος, και αν είναι επιτυχής ή όχι, κρίνεται, και από το τι εναλλακτική χρήση θα έχουν τα κεφάλαια που θα αποκτήσουμε από την έξοδο, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Μετά την πώληση η Εθνική θα έχει ύψος κεφαλαιακών δεικτών χωρίς προηγούμενο στην τραπεζική αγορά μας, έτσι θα μπορεί να είναι αυτή που θα πρωτοστατήσει στην υποστήριξη της εγχώριας οικονομίας, που αυτή τη στιγμή νομίζω πως είναι το κύριο μέλημα της χώρας. Δεύτερον, θα επωφεληθεί άμεσα από την δυνατότητα αποπληρωμής των  CoCos , το οποίο θα μειώσει τα χρηματοδοτικά κόστη της Εθνικής σημαντικά, υπολογίζουμε πάνω από €150 εκατ ετησίως. Εδώ τίθεται και το γενικότερο θέμα της μείωσης της κρατικής βοήθειας που θα επιτευχθεί με την έξοδο από την Finans. Τρίτο όφελος είναι η διευκόλυνση αποπληρωμής των υψηλού κόστους των ομολόγων του Πυλώνα ΙΙ (ομόλογα με εγγύηση Ελληνικού Δημοσίου που εισφέρονται σαν ενέχυρο στο Ευρωσύστημα για άντληση ρευστότητας) και η μείωση της χρηματοδότησης μέσω ELA, με άμεσο όφελος περί των €100εκατ ετησίως. H Εθνική είναι ήδη η Τράπεζα με την μικρότερη εξάρτηση από το Ευρωσύστημα, η πλήρης απεμπλοκή θα επιτευχθεί άμεσα και ευκολότερα, δημιουργώντας επιπλέον όφελος τόσο στην τράπεζα όσο και στους μετόχους μας. H τέταρτη διάσταση είναι εξίσου σημαντική. Τώρα που η χώρα έχει ανάγκη από ρευστότητα, είναι προτιμότερο τα κεφάλαια της Εθνικής να διοχετεύονται εκεί που είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες για την έξοδο της χώρας από την ύφεση. Η εικόνα της Εθνικής και της Finansbank την περίοδο της εξαγοράς, και η εικόνα τους και τα μεγέθη τους σήμερα είναι τελείως διαφορετικά. Η αποεπένδυση από την finans στην παρούσα φάση δύναται να προσφέρει εξίσου σημαντικά οφέλη με όσα αποκομίσαμε τον προηγούμενο καιρό, κοιτώντας την κάθε περίοδο σχετικά και αναλογικά.  Έχουμε μπροστά μας έναν μακρύ δρόμο να διανύσουμε και σκοπεύουμε να το κάνουμε με επιτυχία. Βρισκόμαστε με αυτή την πώληση στην πλεονεκτική – σε εισαγωγικά – θέση, να είμαστε εξοπλισμένοι με κεφάλαια και ρευστότητα τέτοιου ύψους που μας δίνουν την δυνατότητα να σκεφτούμε, να χαράξουμε αλλά και να πραγματοποιήσουμε την στρατηγική μας, σε μία συγκυρία που αυτό, αποτελεί ξεκάθαρα διαφοροποιό στοιχείο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για εμάς. Τα κεφάλαια και η ρευστότητά μας, μας επιτρέπουν να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις αλλά και να μην αποκλίνουμε από τους διαχρονικούς μας στόχους. Μέσω της ισχυροποιημένης θέσης μας, στρεφόμαστε στην δραστική αντιμετώπιση του χαρτοφυλακίου μας σε καθυστέρηση, με πρώτο γνώμονα το συμφέρον των καταθετών και των μετόχων μας, για την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου μας. Βρίσκουμε λύσεις για τους πελάτες μας που θέλουν να πληρώσουν αλλά αδυνατούν να το κάνουν, και προωθούμε την εμπέδωση της φιλοσοφίας πληρωμών. Οι πρόσφατες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο σε συνδυασμό με περαιτέρω βελτιώσεις, θα επιτρέψουν αποτελεσματικότερες και πιο μακροχρόνιες λύσεις. Παράλληλα, ως η μόνη τράπεζα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις κάτω της μονάδας, θα συνεχίσουμε την διοχέτευση ρευστότητας στην οικονομία. Έχω τονίσει και στο παρελθόν πως πιστεύουμε ακράδαντα στην υποστήριξη επιχειρηματικών δράσεων νέας νοοτροπίας, με ορθή ανάληψη κινδύνων και συμμετοχή των πελατών μας με ίδια κεφάλαια, ώστε να εξασφαλίσουμε πως βρισκόμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον, και όχι απέναντι, στα εύκολα και τα δύσκολα. Υλοποιούμε και θα στηρίξουμε περαιτέρω τις νεοφυείς επιχειρήσεις μέσα από τα προγράμματα χρηματοδότησης και τα εργαλεία που προσφέρουμε. Κοιτάζουμε όμως και στο εσωτερικό μας, και την δυνατότητα αύξησης των εσόδων μας και μείωσης του κόστους μας. Έχουμε επενδύσει ήδη συστηματικά στην τεχνολογία, και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την λειτουργία μας, και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται. Όλη η διοίκηση της Εθνικής είναι αφοσιωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής μας και με την εξεύρεση ιδεών και λύσεων για να γίνουμε καλύτεροι και να ηγούμαστε της αγοράς. Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον και για την ευκαιρία που μας δίνεται για να γίνουν σημαντικές τομές στον τρόπο που δουλεύουμε, κρατώντας τα στοιχεία που τόσο καιρό μας έχουν κρατήσει μπροστά . Η συλλογικότητά μας και η δύναμη της κοινής μας προσπάθειας, που έχει αποδειχθεί έμπρακτα τόσες φορές, και ακόμα περισσότερο στο κοντινό παρελθόν , αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία μας. Η ισχύς είναι αποτέλεσμα διαχρονικής προσπάθειας, αλλά είναι και αποτέλεσμα της δυνατότητας προσαρμογής στα δεδομένα και αξιοποίησης στο έπακρο των ευκαιριών που παρουσιάζονται σε κάθε συγκεκριμένη συγκυρία και χρονική στιγμή. Ο όμιλός μας σίγουρα αλλάζει, και είναι στο χέρι μας αυτή η αλλαγή να είναι μια προσαρμογή που θα μας ενδυναμώσει πραγματικά και θα οδηγήσει σε διαφορετική σύνθεση μεν, εξίσου ισχυρό ή ισχυρότερο αποτέλεσμα δε. Μετά από μία δύσκολη διαδρομή, έχει έρθει η ώρα, ο καθένας από το πόστο του, να κάνει ό,τι μπορεί για να συνεισφέρει στο όραμά μας, ώστε η Εθνική έμπρακτα και από όλες τις όψεις, να είναι η ισχυρότερη τράπεζα στη χώρα και αυτή που θα ηγηθεί της πορείας προς την ανάπτυξη», επεσήμανε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής.

Προηγούμενο άρθροΗ ΑΙG Χορηγός του “Internet of Things Conference”
Επόμενο άρθροAllianz: Ένα διαδραστικό ταξίδι στον κόσμο των συντάξεων