Εταιρείες

ΕΤΕ: εγκρίθηκε η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 21 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. και ενέκρινε την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («Ε.Τ.Ε.»):

Για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε σε απαρτία με ποσοστό 68,62% του συνόλου των κοινών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών [συμπεριλαμβανομένων των εκδοθεισών υπέρ του Τ.Χ.Σ., κοινών μετοχών (άρθρο 7α παρ. 3 ν. 3864/2010)], και έλαβε την εξής απόφαση:

Ενέκρινε την αποεπένδυση ποσοστού 90,01% της συμμετοχής της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» μέσω της πώλησης και μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών της Α.Ε.Ε.Γ.Α. «Η ΕΘΝΙΚΗ» που ανήκουν στην Τράπεζα στη νεοσύστατη θυγατρική της CVC, Ethniki Holdings S.à.r.l. («ο Αγοραστής») και της αγοράς από την Τράπεζα ποσοστού 9,99% στο μετοχικό κεφάλαιο του Αγοραστή, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με βασικούς όρους, τα Έγγραφα της Συναλλαγής και τη σχετική προς τούτο εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως παρουσιάστηκαν στη Γενική Συνέλευση.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση της ΕΤΕ για το Αποτέλεσμα της Ψηφοφορίας


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας