Διεθνή

Έρευνα της EIOPA για το πού επενδύουν οι ασφαλιστικές

Η EIOPA δημοσίευσε πρόσφατα αποτελέσματα έρευνας, στην οποία αναλύονται οι τάσεις της επενδυτικής συμπεριφοράς των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών τα τελευταία 5 χρόνια.

Η έρευνα αποκάλυψε τάσεις που θα μπορούσαν να συνδεθούν με μια συμπεριφορά αναζήτησης για απόδοση στον κλάδο της ασφάλισης, όπως αυξημένα ανοίγματα έναντι χαμηλότερων τίτλων σταθερής απόδοσης με πιστοληπτική διαβάθμιση και πιο ρευστοποιήσιμες επενδύσεις, όπως μη εισηγμένες μετοχές και δάνεια.

Επιπλέον, η μέση διάρκεια των χαρτοφυλακίων ομολόγων αυξήθηκε, ενώ η κατανομή μετοχών παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη.

Οι μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες φαίνεται να επενδύουν περισσότερο σε μη παραδοσιακές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως υποδομές, στεγαστικά δάνεια, δάνεια και ακίνητα.

Περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα στο site της EIOPA.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας