Ενιαίο σημείο πρόσβασης χρηματοοικονομικών και μη πληροφοριών από την Ε.Ε.

642

Η Insurance Europe δημοσίευσε τα σχόλιά της σε μια πρώτη εκτίμηση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχετικά με τα σχέδιά της για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου πρόσβασης (ESAP) για χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονομικές πληροφορίες που γνωστοποιούν οι εταιρείες.

Τα μη χρηματοοικονομικά δεδομένα είναι ιδιαιτέρως σχετικά, όταν φιλόδοξες και γρήγορες δράσεις βασίζονται στη διαθεσιμότητά τους, όπως συμβαίνει με τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Ισχυρά, συγκρίσιμα και αξιόπιστα δεδομένα για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων αειφορίας στις δραστηριότητες των ασφαλιστών και είναι απαραίτητα για να δοθεί η δυνατότητα σε επενδυτές, όπως οι ασφαλιστές, να κατευθύνουν τα χαρτοφυλάκιά τους προς την υποστήριξη στόχων βιωσιμότητας: π.χ. τη Συμφωνία του Παρισιού και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Επομένως, η πρωτοβουλία ESAP της Επιτροπής είναι ευπρόσδεκτη, όπως τονίζει η Insurance Europe, προσθέτοντας όμως ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα για να διασφαλιστεί ότι οποιοδήποτε ευρύτερο πεδίο πέραν των δεδομένων ESG δεν θα επιβραδύνει τη διαθεσιμότητα δεδομένων ESG εντός του ESAP.

Οι απαιτήσεις δεδομένων για το ESAP πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστούν πλήρως με τις κανονιστικές απαιτήσεις που ορίζονται από τον κανονισμό για τη δημοσιοποίηση βιώσιμης χρηματοδότησης (SFDR), τον κανονισμό ταξινόμησης και την οδηγία για την αναφορά μη χρηματοοικονομικών στοιχείων (NFRD).

Το ESAP θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση των σχετικών δαπανών για τους συμμετέχοντες, καθώς δεν θα αναγκάζονται πλέον να βασίζονται σε τρίτους παρόχους για δεδομένα ESG. Επιπλέον, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της διαφάνειας σχετικά με τα δεδομένα ESG και στη βελτίωση της συγκρισιμότητας και της αξιοπιστίας ερευνών και αξιολογήσεων.

Δείτε εδώ τα σχόλια της Insurance Europe.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροAllianz: Οι 3 κορυφαίοι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις συνδέονται με τον Covid-19
Επόμενο άρθροΠρωτοβουλίες των ασφαλιστών στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο