Άρθρα

Ένα μοντέλο ασφάλισης που βασίζεται στο Blockchain

Ένα μοντέλο ασφάλισης που βασίζεται στο Blockchain

Απόψεις & Θέσεις Φοιτητών του ΠΑ.ΠΕΙ.
Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης

Ένα μοντέλο ασφάλισης που βασίζεται στο Blockchain

Των Χρήστου Καρβούνη και Μιχαήλ Τσοπάνογλου, φοιτητών 6ου εξαμήνου

Σε μια εποχή που καθοδηγείται από τις τεχνολογικές εξελίξεις, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει παραμείνει σε κάποιον βαθμό παραδοσιακός. Ωστόσο, με αφορμή την άνοδο των κρυπτονομισμάτων στη σύγχρονη πραγματικότητα και κατ’ επέκταση της εμφάνισης της τεχνολογίας Βlockchain, έχει χαραχτεί ο δρόμος για την ενδεχόμενη χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών στον τομέα της Ασφάλισης. Παρακάτω, θα αναλύσουμε ένα μοντέλο ασφάλισης που υιοθετεί τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται κυρίως σε κρυπτονομίσματα, αξιοποιώντας εγγενή οφέλη του blockchain, όπως η ασφάλεια, η διαφάνεια και η αποκέντρωση πληροφοριών σε ένα πιο αποτελεσματικό και χρηστοκεντρικό σύστημα.

Ένταξη του Blockchain στον Ασφαλιστικό Κλάδο

Η τεχνολογία Blockchain έχει βαθύ αντίκτυπο στον ασφαλιστικό κλάδο, αποτελώντας αρωγό του εκσυγχρονισμού και της ευρύτερης προόδου του. Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές κρυπτογράφησης, το blockchain διασφαλίζει ενισχυμένη ασφάλεια, προστατεύοντας την ακεραιότητα και το απόρρητο των δεδομένων και καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο το λεγόμενο «hacking», δηλαδή την παραβίασή τους. Επιπλέον, διευκολύνει την άμεση πρόσβαση σε κοινές πληροφορίες για όσους εμπλέκονται στις ασφαλιστικές συναλλαγές, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια μεταξύ των ασφαλιστών, των αντασφαλιστών, των ρυθμιστικών αρχών και των αντισυμβαλλομένων.

Κάθε συναλλαγή καταγράφεται και επαληθεύεται, ελαχιστοποιώντας τα λάθη, τις αποκλίσεις και τις αμφιβολίες. Συγκεκριμένα, εξορθολογίζει τις ασφαλιστικές διαδικασίες, εξαλείφοντας την ανάγκη για μεσάζοντες και μειώνοντας τη γραφειοκρατική τροχοπέδη. Μέσω της εφαρμογής των έξυπνων συμβολαίων που βασίζονται σε blockchain, η πληρωμή των ασφαλίστρων μπορεί να αυτοματοποιηθεί, με αποτέλεσμα τον μειωμένο χρόνο και το κόστος διεκπεραίωσης των συναλλαγών. Με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας αυτής στις ασφαλιστικές συναλλαγές, ευνοείται η δημιουργία και η χρήση ενός νέου και σύγχρονου συστήματος, που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο αναλαμβάνονται τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, αντιμετωπίζονται οι απαιτήσεις και υπολογίζονται τα ασφάλιστρα. Τέλος, η αποκεντρωμένη φύση του λογισμικού Blockchain έχει μεγάλη σημασία για τον ασφαλιστικό τομέα, αφού λειτουργεί χωρίς να βασίζεται σε έναν μόνο χρήστη, δεν μπορεί να ελεγχθεί ή να λογοκριθεί και λειτουργεί ανεξάρτητα από μια κεντρική αρχή.

Ένα μοντέλο ασφάλισης που βασίζεται στο Blockchain

Τρέχουσες εφαρμογές του Blockchain στην Ασφάλιση

Πολλές θεωρίες για το πώς θα μπορέσει να αλλάξει την ασφαλιστική αγορά το Blockchain απορρέουν από το γεγονός ότι η φύση της τεχνολογίας αυτής εξελίσσεται συνεχώς. Ωστόσο, υπάρχουν παραδείγματα εφαρμογής Blockchain που λαμβάνουν ήδη χώρα. Ορισμένα από αυτά είναι τα εξής:

Underwriting Συμβολαίων
Μια συνεργασία μεταξύ της AIG (American International Group) και της Standard Chartered Bank είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός καινοτόμου συστήματος βασισμένου στο blockchain, για την παγκόσμια διανομή ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων. Αρχικά, η παραδοσιακή προσέγγιση συχνά συνεπάγεται σημαντικές καθυστερήσεις, λόγω συμμόρφωσης με τους τοπικούς κανονισμούς, ενώ αυτό το σύστημα παρέχει μια ταχύτερη και πιο σίγουρη διαδικασία, διασφαλίζοντας την έγκαιρη ολοκλήρωση. Μια αξιοσημείωτη και εντυπωσιακή πτυχή αυτής της καινοτομίας είναι η απουσία ασφαλιστή κατά την ανάπτυξή της, η οποία αποκλίνει από τον παραδοσιακό κανόνα.

Ναυτιλιακή Ασφάλιση
Η ναυτιλιακή ασφάλιση αποτελεί μια ιστορικά σημαντική μορφή εμπορικής ασφάλισης, καθώς λειτουργεί σε έναν εξαιρετικά περίπλοκο τομέα του κλάδου λόγω της διεθνούς εμβέλειάς της και της ανάγκης προστασίας πολύτιμων περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται σε συνεχή κίνηση. Σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων EY, την εταιρεία ασφάλειας δεδομένων Guardtime και τη Microsoft, η δανική ναυτιλιακή εταιρεία A.P. Moller – Maersk, με την καθοδήγηση του παγκόσμιου ασφαλιστή Willis Tower Watson, πραγματοποίησε ένα πρόγραμμα blockchain μαζί με τους ασφαλιστές MS Amlin και XL Catlin. Στόχος ήταν η παροχή θαλάσσιας ασφάλισης φορτίου για τον στόλο της Maersk.

Σε αυτή την περίπτωση, η τεχνολογία Blockchain, που λειτούργησε ως μια αμετάβλητη και κοινόχρηστη βάση δεδομένων, επέτρεψε την ύπαρξη ενημερώσεων σε πραγματικό χρόνο και τη βελτιστοποιημένη επεξεργασία συναλλαγών μέσω έξυπνων συμβολαίων, εξαλείφοντας την ανάγκη για επαλήθευση από τρίτους. Με την εφαρμογή αυτής της λύσης blockchain, η Maersk διαχειρίστηκε και υποστήριξε με επιτυχία περισσότερες από 500.000 συναλλαγές.

Ταξιδιωτική Ασφάλιση
Η ταξιδιωτική ασφάλιση έχει γνωρίσει πρωτοπόρες εξελίξεις, με τη συνδρομή της γαλλικής ασφαλιστικής εταιρείας AXA να παρουσιάζει ένα νέο ασφαλιστικό προϊόν, ειδικά σχεδιασμένο για την κάλυψη καθυστερήσεων των πτήσεων. Γνωστό ως Fizzy, αυτό το προϊόν επιτρέπει στους ταξιδιώτες να αγοράζουν κάλυψη για καθυστερήσεις πτήσεων που υπερβαίνουν τη διάρκεια των δύο ωρών. Στο πρόγραμμα Fizzy, εφαρμόζεται το Ethereum Blockchain, που εξυπηρετεί δύο πρωταρχικούς σκοπούς. Πρώτον, την έκδοση έξυπνης σύμβασης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τη σύνδεση με παγκόσμιες βάσεις δεδομένων εναέριας κυκλοφορίας για τη διασταύρωση των δεδομένων πτήσης με το αντίστοιχο συμβόλαιο. Χρησιμοποιώντας το έξυπνο συμβόλαιο, το σύστημα καθορίζει αυτόματα εάν ένας αντισυμβαλλόμενος πληροί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση και στη συνέχεια ενεργοποιεί την πληρωμή. Σε παρόμοιο πνεύμα, η Chubb ένωσε τις δυνάμεις της με την αντασφαλιστική εταιρεία Swiss Re, για να προσφέρει ένα προϊόν αυτοματοποιημένης κάλυψης καθυστέρησης πτήσης σε αυτήν την ασφαλιστική κατηγορία.

Ανάπτυξη νέων προϊόντων
Από τη σκοπιά του μάρκετινγκ, η ενσωμάτωση έξυπνων συμβολαίων, με τη χρήση της τεχνολογίας Blockchain, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει καινοτόμα προϊόντα που προσελκύουν τους καταναλωτές και προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ασφαλιστική εταιρεία. Τα παραδοσιακά ασφαλιστικά προϊόντα, όπως η μικροασφάλιση, έχουν περιορισμένη επιτυχία λόγω του υψηλού τους κόστους. Αξιοποιώντας έξυπνα συμβόλαια, η όλη διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί σημαντικά και να είναι οικονομικά αποδοτική. Επιπλέον, η συγχώνευση του blockchain με τις συσκευές Internet of Things (IoT) ανοίγει τεράστιες δυνατότητες στον τομέα της μικροασφάλισης, προσφέροντας νέους δρόμους για εξερεύνηση και ανάπτυξη του πεδίου.

Η συνδρομή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον σημερινό κόσμο, ενισχύοντας σημαντικά διάφορους επιστημονικούς κλάδους μέσω της ικανότητάς της να λαμβάνει έξυπνες αποφάσεις και να αναλύει τεράστιες ποσότητες δεδομένων. Ο ασφαλιστικός κλάδος έχει επωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη τόσο της τεχνολογίας AI όσο και της τεχνολογίας Blockchain, οι οποίες έχουν βελτιώσει τις δραστηριότητές του.

Με τη μόχλευση της αμετάβλητης αποθήκευσης δεδομένων του blockchain και των αναλυτικών δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης, ο εντοπισμός της απάτης και των ανωμαλιών γίνεται πιο εφικτός από ποτέ. Επιπλέον, η αποκεντρωμένη κοινή χρήση δεδομένων και η ασφαλής αποθήκευσή τους επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση και τη δημιουργία εξατομικευμένων ασφαλιστικών προσφορών.

Αυτή η συνεργασία μεταξύ AI και τεχνολογίας Blockchain οδηγεί σε λειτουργική αποτελεσματικότητα και βελτιωμένη διαδικασία διεκδίκησης αξιώσεων. Αυτά τα οφέλη έχουν ως αποτέλεσμα μειωμένο κόστος, αυξημένη εμπιστοσύνη και δυνατότητα προσφοράς εξατομικευμένων ασφαλιστικών λύσεων. Τελικά, αυτή η συνεργασία ενισχύει τη διαχείριση κινδύνου και παρέχει στους ασφαλισμένους βελτιωμένες εμπειρίες.

Είναι το Blockchain το μέλλον των ασφαλιστικών συναλλαγών;

Συνοψίζοντας, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας Blockchain έχει τη δυνατότητα να φέρει επανάσταση στον ασφαλιστικό κλάδο, δίνοντας υποσχέσεις –μεταξύ άλλων– για την ενίσχυση της ταχύτητας του διακανονισμού αποζημιώσεων και την ενίσχυση τoυ εντοπισμού απάτης. Ακόμη, η αυτοματοποίηση παίζει καθοριστικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση της ανθρώπινης παρέμβασης, με αποτέλεσμα την ακριβή επεξεργασία δεδομένων και τη μείωση του κόστους και των σφαλμάτων, καθώς εξασφαλίζεται η προστασία από δόλιες δραστηριότητες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Καθώς το blockchain συνεχίζει να εξελίσσεται, η περαιτέρω εξερεύνηση και εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας έχει τεράστιες δυνατότητες για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της ασφάλισης και αναμένεται να αποτελέσει μία τεχνολογία που θα εκσυγχρονίσει και θα βελτιστοποιήσει τον κλάδο.

Πηγές

  • Böhme, R. & Christin, N. (2019). Blockchain and AI for Insurance: A Powerful Combination. Journal of Risk and Insurance, 86(3), 697-722.
  • Brophy, R. (2019). Blockchain and insurance: Α review for operations and regulation. Journal of Financial Regulation and Compliance, 28(2), 215-234.
  • Gatteschi, V., Lamberti, F., Demartini, C., Pranteda, C., & Santamaría, V. (2018). Blockchain and Smart Contracts for Insurance: Is the Technology Mature Enough? Future Internet, 10(2), 20.
  • Kaur, B., Kaur, R. & Sood, K. (2023). Application of Blockchain in the Insurance Sector. Contemporary Studies of Risks in Emerging Technology, Part A, May 2023.
  • Shetty, A., Shetty, A. D., Pai, R. Y., Rao, R. R., Bhandary, R., Shetty, J., Nayak, S., Dinesh, T. K. & Dsouza, K. J. (2022). Block Chain Application in Insurance Services: A Systematic Review of the Evidence, 1-15.
  • Zhang, R., Xue, R. & Liu, L. (2019). Security and Privacy on Blockchain. ACM Computing Surveys, 52(3), 1-34.

Δείτε εδώ όλες τις προηγούμενες εργασίες.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας