Διαμεσολαβούντες

Εκκαθάριση Ασπίς Πρόνοια και Commercial Value

Θέατρο του παραλόγου χαρακτηρίζει η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος τη διαδικασία που ακολουθείται αναφορικά με την εκκαθάριση των εταιρειών Ασπίς και CommercialValue, την αναγγελία απαιτήσεων των ασφαλισμένων, κ.ο.κ.

Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε σήμερα αναφέρει τα εξής:

 «Στις 17/6/2013 ο Εκκαθαριστής των συγκεκριμένων Εταιρειών ανήγγειλε πρόσκληση για την κατάθεση αιτημάτων απαιτήσεων από ασφαλισμένους για τους οποίους είχε επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση έως 21/9/2009 για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ και έως 26/2/2010 για την  COMMERCIAL VALUE.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα δόθηκαν και διευκρινιστικές οδηγίες από την Εκκαθάριση,  τόσο προφορικά όσο και γραπτά, προς τους ασφαλισμένους.

Οι συγκεκριμένες οδηγίες, ενώ ήταν ιδιαίτερα αναλυτικές και απαιτητικές, ως προς το τυπικό της διαδικασίας, δεν περιείχαν καμία ουσιαστική ενημέρωση, ώστε να αντιλαμβάνεται ο ασφαλισμένος, ποιους περιλαμβάνει αυτή η φάση της Εκκαθάρισης.

Αντιθέτως, περιείχε μόνο τη νομική ορολογία, χωρίς να ερμηνεύει το πώς θα εφαρμοσθεί από τον Εκκαθαριστή.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πραγματικά γεγονότα κι έχοντας εισπράξει την ανησυχία μελών μας, οι οποίοι με τη σειρά τους μεταφέρουν τη σύγχυση των ασφαλισμένων, προσπαθήσαμε και υλοποιήσαμε συνάντηση με τους αρμόδιους Εκκαθαριστές και τους Συμβούλους Εκκαθάρισης.

Η συζήτηση αποκάλυψε, ποιοι κατά την ερμηνεία του νόμου, όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον Εκκαθαριστή, θα συμπεριληφθούν σε αυτό το πρώτο στάδιο Εκκαθάρισης, το οποίο ίσως είναι και το πιο ουσιαστικό για τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.

Πιο συγκεκριμένα,  μας διευκρινίσθηκε ότι θα συμπεριληφθούν όσοι ασφαλισμένοι είχαν υποβάλει αιτήματα αποζημίωσης (π.χ. για περίθαλψη, απώλεια ζωής κλπ.) για ασφαλιστικό γεγονός που είχε επέλθει έως την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας των εταιρειών.

Επίσης, ότι θα συμπεριληφθούν όσοι είχαν υποβάλει αίτημα εξαγοράς, και μάλιστα μόνο όσοι από αυτούς κατείχαν συμβόλαια τύπου UnitLinked, και όσοι είχαν συμβόλαια που είχαν λήξει μέχρι εκείνη την ημερομηνία.

Η πιο πάνω περιγραφόμενη ρύθμιση δημιουργεί, κατά την εκτίμησή μας, εύλογα και έντονα ερωτηματικά.

  • Γιατί οι πελάτες του κλάδου ζωής διαχωρίζονται, στους προ της ανάκλησης και στους μετά, και πώς επιτρέπεται ενδεχομένως να διαμορφώνονται ειδικά προνόμια στην εκκαθάριση, αφού το χαρτοφυλάκιο ζωής παρέμενε μέχρι πρόσφατα, με βάση το νομικό πλαίσιο, σε ισχύ;
  • Πώς διασφαλίζεται η σύμμετρη αντιμετώπιση των ασφαλισμένων, η οποία είναι η ουσία του νόμου, όταν επιβάλλονται συγκεκριμένοι διαχωρισμοί, τόσο χρονικά όσο και προϊοντικά; Ειδικά στην περίπτωση της Commercial Value, όπου υπήρξε η παγκόσμια πρωτοτυπία να αναγγελθεί η ανάκληση ένα δίμηνο πριν, υπήρξαν αιτήσεις εξαγοράς υπό το καθεστώς πανικού, για τις οποίες τότε ορθά η ΕΠΕΙΑ, δεν ενέκρινε την αποδέσμευση κεφαλαίων, με βασικό επιχείρημα τη σύμμετρη αντιμετώπιση.

Ποιος εξαπατούσε τους ασφαλισμένους, η τότε Εποπτική αρχή ή η σημερινή Εκκαθάριση;

  • Γιατί δεν αιτιολογείται με απλά λόγια στους ασφαλισμένους ο διαχωρισμός που επιχειρείται να γίνει, και ποιές επιπτώσεις θα έχει για το ύψος της πιθανής αποζημίωσής τους;
  • Πώς δικαιολογείται στους ασφαλισμένους, οι οποίοι επί δύο χρόνια έβλεπαν τα συμβόλαια τους με συγκεκριμένα, μάλιστα, ποσά, στο site της Τράπεζας της Ελλάδος, ότι οι συγκεκριμένες απαιτήσεις τους δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη και πιο ουσιαστική φάση της εκκαθάρισης;

Στην περίπτωση της Commercial Value υπήρχε και προφορική ενημέρωση κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης της εκκαθάρισης -αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίου, από τους ανθρώπους της εταιρίας, ότι μπορούν περίπου να προσδοκούν το 40% περίπου αυτών των ποσών, όπως προέκυπτε από τη σχετική έκθεση του Επόπτη χαρτοφυλακίου.

Πώς δικαιολογείται στους ασφαλισμένους ότι στην πρώτη φάση της εκκαθάρισης δεν επεμβαίνει η εγγύηση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής για το σύνολο των ασφαλισμένων, η χρηματοδότηση του οποίου θα έπρεπε ήδη να έχει εξασφαλιστεί τρία χρόνια μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου;

 

Είναι προφανές από την ενημέρωση που είχαμε για τον τρόπο που επιλέγεται να προχωρήσει η Εκκαθάριση, ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των ασφαλισμένων θα εμπλακούν σε μακροχρόνιους νομικούς αγώνες αμφιβόλου αποτελέσματος και ότι η εκκαθάριση δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί νωρίτερα από μία δεκαετία.

Η συγκεκριμένη μεθόδευση μήπως αποτελεί συνειδητή επιλογή κάποιων;

Ο θεσμός της Ιδιωτικής Ασφάλισης δέχθηκε ισχυρό πλήγμα με την ανάκληση των αδειών των δύο εταιριών και ιδιαίτερα με τον τρόπο που επιλέχθηκε να γίνει. Θα δεχθεί όμως ακόμη  ισχυρότερο πλήγμα, εάν αυτή τη στιγμή ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία Εκκαθάρισης.

 

 Ο χώρος της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης οφείλει:

  1. Να αναδείξει όλες τις πτυχές του θέματος και να προτρέψει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να επιβάλλουν, άμεσα, αναλυτική, διαφανή και προσιτή σε κάθε ασφαλισμένο, των συγκεκριμένων εταιριών, ενημέρωση. Να επιβάλλουν, επίσης, την απλοποίηση των τυπικών διαδικασιών και την άμεση οργάνωση τμήματος εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, αντιλαμβανόμενοι τόσο την οικονομική όσο και την ψυχική οδύνη που έχουν υποστεί .
  2. Οφείλει να καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Πολιτεία, Τράπεζα της Ελλάδος, Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών και κάθε άλλον) να επέμβουν άμεσα και με κάθε τρόπο ακόμα και νομοθετικά, ώστε να εφαρμοσθεί ο πιο δίκαιος και ανώδυνος τρόπος εκκαθάρισης για το μέσο ασφαλισμένο, ο οποίος και θα συνάδει τόσο με τα όσα επί τέσσερα χρόνια ανακοινώνονταν προς τους ασφαλισμένους, όσο και με τη γενικότερη προσπάθεια αναβάθμισης της αξιοπιστίας του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

 Αναμένουμε την άμεση  αντίδραση όλων των εμπλεκομένων φορέων και προφανώς δράση που θα υπερβαίνει  τις  απλές νομικές ερμηνείες.

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Δ.Ε.»

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας