Διαμεσολαβούντες

ΕΕΑ: Επείγει η παράταση για το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

Σοβαρό πρόβλημα δημιουργείται με την αδυναμία πολλών μικρών επιχειρήσεων που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά αδυνατούν γιατί οι αιτήσεις υπαγωγής λήγουν στις 10 Μαΐου.

Το ζήτημα αυτό θίγει σε δελτίο τύπου το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο οποίο τονίζεται ότι «παρότι η ημερομηνία αυτή (10 Μαΐου) είναι από παράταση προηγούμενης καταληκτικής ημερομηνίας (25/4), τα εμπόδια στη σύνταξη των προτάσεων ήταν μεγάλα για τις μικρές επιχειρήσεις με αποτέλεσμα πολλές από αυτές να αδυνατούν να προλάβουν, δεδομένης και της μεσολάβησης των αργιών.
Ένα επί πλέον πρόβλημα που έχει ανακύψει είναι και η υπερφόρτωση του δικτύου ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η υποβολή τους εντός του 24ώρου».

Με δήλωσή του ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γιάννης Ρεκλείτης, κάνει έκκληση στον Υπουργό Ανάπτυξης να ξαναδεί το θέμα της προθεσμίας, κάτω από το πρίσμα των πραγματικών δυσκολιών που έχουν προκύψει και να δώσει μικρή παράταση μέχρι τέλους του μήνα.
Ειδικότερα, ο κ. Ρεκλείτης δήλωσε: «Η σκληρή πραγματικότητα την οποία βιώνουν οι μικρές επιχειρήσεις είναι γνωστή. Γνωστές είναι και οι δυσκολίες συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη σύνταξη φακέλων υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο χρόνος υποβολής αιτήσεων ήταν προφανώς ανεπαρκής με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να χρειάζονται λίγο ακόμη χρόνο. Το Ε.Ε.Α. έκανε παρουσίαση του προγράμματος σε πολλές περιοχές της Αττικής με παρουσία εκατοντάδων επαγγελματιών.
 Τα προβλήματα που μας επισημάνθηκαν φοβόμαστε ότι δεν μπορούσαν να λυθούν μέχρι τις σχετικές προθεσμίες με κίνδυνο να χαθεί άδικα μια τόσο μεγάλη προσπάθεια.
Κάνω έκκληση στον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη να δώσει παράταση μέχρι τέλους Μαΐου. Στόχος δεν πρέπει να είναι ο αποκλεισμός των πλέον αδύναμων επιχειρήσεων λόγω τυπικών όρων αλλά η συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού επιχειρήσεων και ιδίως μικρών για τις οποίες κατά κύριο λόγο προκηρύχθηκε το πρόγραμμα. Διαφορετικά και πάλι τη μερίδα του λέοντος από τα προγράμματα θα την πάρουν οι σχετικά καλύτερα οργανωμένες και οικονομικά ισχυρότερες επιχειρήσεις. Όμως δεν πιστεύω ότι αυτός ήταν ο σκοπός του προγράμματος και του υπουργείου».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας