ΕΕΑ: 100% επιδοτούμενη απασχόληση ανέργων για 5 μήνες

Πρόσκληση στους επαγγελματίες μέλη του απευθύνει το ΕΕΑ να αξιοποιήσουν τη δράση  «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» 

Το πρόγραμμα παρέχει:
• Άμεση κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης από καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό 18-29 ετών, οι οποίοι για 5 μήνες θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς κανένα απολύτως κόστος, αφού αυτό επιδοτείται 100%.

• Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος για όλη τη διάρκεια της εργασιακής απασχόλησης.

• Απαλλαγή εργοδοτικών προσφορών ενός έτους για τους ωφελούμενους που η επιχείρηση θελήσει να προσλάβει μετά το τέλος της πρακτικής.

• Ο αριθμός των καταρτιζομένων που τοποθετείται ταυτόχρονα σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης (αφορά το υποκατάστημα ή το εργοτάξιο). Πιο συγκεκριμένα, αν η επιχείρηση διαθέτει από 0-4 εργαζόμενους με μισθωτή σχέση εργασίας μπορεί να υποδεχτεί για εργασία 1 άτομο. Αν διαθέτει από 4 εργαζομένους και άνω μπορεί να υποδεχτεί για εργασία το 30% του προσωπικού της.

• Θα υπάρξει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών στα κάτωθι θεματικά πεδία: 1. Αγροτικά , 2. Οικονομία-Διοίκηση, 3. Παιδαγωγικά, 4. Περιβάλλον, 5. Ενέργεια, 6. Μεταποίηση-Εμπόριο, 7. Πολιτισμός-Αθλητισμός – Επικοινωνίες, 8. Τεχνικά – Μεταφορές, 9. Υγεία – Πρόνοια – Κοινωνική Φροντίδα.
Τα πεδία Τουρισμός και Ναυτιλία θα αποτελέσουν αντικείμενο άλλης προκήρυξης. 

Συνολικά στην Περιφέρεια Αττικής αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 8.486 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 -29 ετών εκ των οποίων:
• 2.486 κα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ 
• 6.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η πρακτική η επιχείρηση δεν μπορεί να απολύσει προσωπικό. Αν όμως γίνει αυτό, τότε εντός 10 ημερών θα πρέπει να προσλάβει αντίστοιχο προσωπικό με αυτό της απόλυσης.

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για την εκπαίδευση των ανέργων που θα τοποθετηθούν στις επιχειρήσεις μέλη του συνεργάζεται με τους παρόχους: 
ΙΝΕ-ΓΕΕΕ http://www.inegsee.gr/ 
ΙΕΚΕΜ-ΣΕΕ Α.Ε. http://www.iekemtee.gr/el/ 
CONSUL K.E.K. http://www.consul.gr/ 
ErgoWay http://www.ergoway.gr/ 
I-Learn http://www.i-learn.gr/ 
ΙΜΕ & Ε Α.Ε. http://www.imee.gr/index.php 
ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Α.Ε. http://www.euroergasiaki.gr/ 
ΔΗΜΗΤΡΑ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. http://www.dimitra.gr/default.el.asp 
ΑΚΜΗ Κ.Ε.Κ. Α.Ε. http://www.akmi-kek.gr/ 
ITEC -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. http://www.itec.edu/ 

Οι Επιχειρήσεις – Μέλη του Επιμελητηρίου μπορούν να συνδεθούν στο http://jobs.eea.gr/ με τη χρήση των ειδικών κωδικών που τους έχουν δοθεί από το Επιμελητήριο και να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα. 
Εφόσον δεν διαθέτουν κωδικούς μπορούν να εγγραφούν μέσω του συνδέσμου: http://jobs.eea.gr/, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας