Εταιρείες

ΕΑΕΕ: Ευρωπαϊκές εξελίξεις στο πεδίο του Sustainability

Στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης στο πεδίο του sustainability και ειδικά των εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα σε επίπεδο ΕΕ σε διάφορες πράξεις που εντάσσονται στη νομοθεσία sustainable finance, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) γνωστοποιεί τα εξής:

ΕΑΕΕ: Ευρωπαϊκές εξελίξεις στο πεδίο του Sustainability

1. Q&As EFRAG

Στις 5 Φεβρουαρίου, η EFRAG, η οποία συνιστά συμβουλευτικό όργανο για τα θέματα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Financial Reporting Working Group) ανακοίνωσε την έκδοση του πρώτου συνόλου ερωτήσεων και απαντήσεων (Q&As- εδώ) σε σχέση με την εφαρμογή των ESRS (European Sustainability Reporting Standards), δηλαδή των ευρωπαϊκών προτύπων υποβολής εκθέσεων βιωσιμότητας που προβλέπει η οδηγία 2022/2464 (CSRD- (εδώ). Το πρώτο σύνολο περιλαμβάνει 12 τεχνικές επεξηγήσεις, οι οποίες έχουν ως στόχο την παροχή πρακτικής και έγκαιρης υποστήριξης προς τους υπόχρεους φορείς. Ειδικό ενδιαφέρον για τον ασφαλιστικό κλάδο παρουσιάζει το ερώτημα (ID 43): «What is the scope of reporting scope 3 greenhouse gas emissions for insurance companies?».

2. Προσωρινή συμφωνία Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόβλεψη παράτασης δύο ετών για την υιοθέτηση sector-specific ESRS

Στις 7 Φεβρουαρίου το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την υιοθέτηση πρότασης οδηγίας για την τροποποίηση της οδηγίας 2022/2464 για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις εταιρίες (CSRD) και ειδικά των προθεσμιών που η τελευταία ορίζει για την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των ευρωπαϊκών προτύπων αναφοράς βιωσιμότητας για συγκεκριμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστικού και ορισμένες επιχειρήσεις τρίτων χωρών. Η υιοθέτησή τους μετατίθεται για τον Ιούνιο 2026.

Τα κράτη μέλη δεν θα χρειαστεί να μεταφέρουν τη νέα αυτή οδηγία στο εθνικό δίκαιό τους, δεδομένου ότι οι μεμονωμένες τροπολογίες που προωθεί, αφορούν στην παροχή εξουσιοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκδοση πράξεων δευτέρου επιπέδου.

Επειδή εκκρεμεί η τελική συμφωνία μεταξύ των δύο ευρωπαϊκών οργάνων και δεδομένου ότι «δεν έχουμε στη διάθεσή μας το ακριβές λεκτικό των αλλαγών, θα επανέλθουμε μόλις οριστικοποιηθούν», τονίζει η ΕΑΕΕ στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας