Διεθνή

ΕΑΕΕ: Επίτευξη συμφωνίας σε επίπεδο Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας RIS

Σε συνέχεια της Εγκυκλίου 24 708/4.6.2024 της ΕΑΕΕ και στο πλαίσιο της σταθερής ενημέρωσης των εταιρειών-μελών σχετικά με τις εξελίξεις που αφορούν στη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία του Ιδιώτη Επενδυτή, η ΕΑΕΕ γνωστοποιεί ότι στις 12 Ιουνίου το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία επί του νομοθετικού πακέτου της RIS.

Όπωα αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, τα συμφωνηθέντα κείμενα μπορούν να αναζητηθούν (α) όσον αφορά στις τροποποιήσεις στην οδηγία IDD (εδώ) και (β) όσον αφορά στον Κανονισμό PRIIPs (εδώ).

Η επίτευξη συμφωνίας και από το Συμβούλιο, σε συνέχεια της υιοθέτησης κειμένου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο 2024, ανοίγει πλέον τον δρόμο για την έναρξη του τριλόγου, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τον Νοέμβριο 2024.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε υπό τη Βελγική Προεδρία, φέρει, όπως έχετε ενημερωθεί, πληθώρα αλλαγών στην αρχική πρόταση που είχε καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο 2023, επιβαρύνοντας συνολικά το ισχύον πλαίσιο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και το σημερινό σύστημα προμηθειών. Σε γενικές γραμμές, οι προτεινόμενες από το Συμβούλιο παρεμβάσεις επικεντρώνονται στην περιοχή του value for money, με την εισαγωγή benchmarks ως εποπτικού εργαλείου και διαδικασίας peer group στο πλαίσιο του POG, δηλαδή υποχρέωσης αξιολόγησης και σύγκρισης του υπό σχεδίαση προϊόντος με παρεμφερή προϊόντα του ανταγωνισμού, στην ενίσχυση του τεστ για το βέλτιστο συμφέρον του πελάτη με επιπρόσθετες προϋποθέσεις (μέσω νέου τεστ προμηθειών και δέσης αρχών) καθώς και στη θέσπιση περισσότερων κανόνων για τη διασφάλιση της διαφάνειας ως προς τα κόστη των προϊόντων.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας