Μελέτες

ΕΑΕΕ: +9,7% η παραγωγή ασφαλίστρων το 9μηνο 2023

Στα €3,8 δισ. ανήλθε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2023, καταγράφοντας αύξηση 9,7%, σύμφωνα με την έρευνα που διεξάγει η ΕΑΕΕ.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθεσαν στην ΕΑΕΕ 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων Ζωής διαμορφώθηκε σε €1,85 δισ. και η παραγωγή των ασφαλίσεων κατά ζημιών €1,95 δισ., καταγράφοντας αύξηση 8,4% και 11,0%, αντίστοιχα.

ΕΑΕΕ: +9,7% η παραγωγή ασφαλίστρων το 9μηνο 2023

Όσον αφορά τον μήνα Σεπτέμβριο, η έρευνα κατέγραψε παραγωγή ύψους €370 εκατ., αυξημένη κατά 1,2%. Οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών κατέγραψαν ασφάλιστρα ύψους €204 εκατ., αυξημένα κατά 7,3%, ενώ οι Ασφαλίσεις Ζωής €165 εκατ., μειωμένα κατά 5,4%.

Τα παραπάνω μεγέθη προκύπτουν από την έρευνα που διεξάγει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της, σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 43 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 15 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Από τις 49 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι 27 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με την μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας, 2 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 15 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 5 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Αναλυτικά η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.

Δείτε το infographic της έρευνας:

ΕΑΕΕ: +9,7% η παραγωγή ασφαλίστρων το 9μηνο 2023

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας