Διαμεσολαβούντες

ΕΑΔΕ: Γιατί δεν αποδίδονται οι προμήθειες

Παρακάτω το Υπόμνημα που απέστειλε  η ΕΑΔΕ στον Υφυπουργό Οικονομικών και Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας κ. Αθανάσιο Βεσυρόπουλο, ζητώντας επίσπευση της επίλυσης του θέματος της φορολογικής αντιμετώπισης των προμηθειών,  που καταβάλλονται από τις Ασφαλιστικές Εταιρείες σε περιπτώσεις Συνταξιοδότησης, Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας και Θανάτου.

«Με αφορμή ερωτήματα Μελών μας, που ετοιμάζονται για συνταξιοδότηση ή, που αποχωρούν από το επάγγελμα, για άλλους σοβαρούς λόγους υγείας ή/και θανάτου,  υποχρεωνόμαστε να σας απευθυνθούμε επειγόντως προκειμένου να λυθεί αυτό το  σοβαρό θέμα το οποίο ακόμη εκκρεμεί.  

Ως γνωστόν  ο Νόμος 4583/18 προβλέπει ότι : 

  • Σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας του Ασφαλιστικού Πράκτορα ή και του Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλει σε αυτόν  ποσό που ισούται με την προμήθεια τεσσάρων (4) ετών που αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί γι’ αυτό το διάστημα να παραμένει στην ασφαλιστική επιχείρηση. 
  • Σε περίπτωση θανάτου του Ασφαλιστικού Πράκτορα ή του Συντονιστή, το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται στα πρόσωπα που έχει ορίσει ως δικαιούχους. Αν δεν έχουν οριστεί δικαιούχοι, η ασφαλιστική επιχείρηση καταβάλει το ποσό αυτό στους κληρονόμους του θανόντος κατά το λόγο της κληρονομικής τους μερίδας. 
  • Σε περίπτωση αποχώρησης του Ασφαλιστικού Πράκτορα ή του Συντονιστή, λόγω συνταξιοδότησης, η ασφαλιστική επιχείρηση του καταβάλει ποσό που ισούται με την προμήθεια τριών (3) ετών που αναλογεί στην παραγωγή του, η οποία εξακολουθεί να παραμένει γι’ αυτό το διάστημα σε αυτήν.

Προς το παρόν οι Εταιρείες πληρώνουν, όπου  έχει ήδη εμφανιστεί περιστατικό, καταβάλλοντας τα ποσά που οφείλουν ως προμήθειες, με το φορολογικό καθεστώς που υπάρχει για τις προμήθειες

Επειδή  οι αμοιβές αυτές πρέπει να καταγραφούν ως αποζημίωση και όχι ως εμπορική αμοιβή,  θα πρέπει και η φορολογική τους αντιμετώπιση να είναι η ανάλογη και άρα να φορολογούνται  ως αποζημίωση.  

Θέτουμε το θέμα υπ’ όψιν σας με τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος καθώς και οι Εταιρείες κλείνουν την χρήση του 2020, αλλά και οι Συνάδελφοί μας θα υποχρεωθούν πολύ σύντομα να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις.  

Θα αναμείνουμε την διευθέτηση του θέματος και θα είμαστε στην διάθεσή σας για ό,τι εσείς κρίνετε αναγκαίο.

                                                                Το Δ.Σ. της ΕΑΔΕ»

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας