Άρθρα

ΕΑΔΕ: από το χθες στο… αύριο – Οι επιτυχίες, η ανανέωση, οι διεκδικήσεις

Ήταν 3 Ιουλίου 2023, όταν ανακοινώθηκε επισήμως ότι η Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος (ΕΑΔΕ), συμπληρώνοντας δέκα χρόνια σημαντικής συνεισφοράς στα δρώμενα της αγοράς μας, ανανέωσε το καταστατικό της, προκειμένου να προσαρμοστεί στην ισχύουσα νομοθεσία και να αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες απαιτήσεις του επαγγέλματος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Κύριο μέλημα των νέων ιδρυτικών μελών, όπως η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος (ΕΕΑΕ), η Ένωση Συντονιστών Ασφαλιστικών Πρακτόρων Ελλάδος (ΕΣΑΠΕ) και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), είναι η διαφύλαξη των συμφερόντων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η υποστήριξη της συνέχισης και ανάδειξης του επαγγέλματος υπέρ των φυσικών δικτύων, η προώθηση της δεοντολογίας και της ποιότητας των υπηρεσιών, η εμβάθυνση της ασφαλιστικής συνείδησης και η κατανόηση, από την Πολιτεία, των ωφελειών της μεγέθυνσης της ασφαλιστικής βιομηχανίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, απευθυνθήκαμε στους Προέδρους των τριών Σωματείων-ιδρυτικών μελών, θέτοντάς τους επιμέρους ερωτήματα, οι απαντήσεις επί των οποίων “επιτρέπουν” τη διασύνδεση του παρελθόντος της ΕΑΔΕ με το σήμερα και το αύριο:
● Η κα Δήμητρα - Ιωάννα Λύχρου, Πρόεδρος της ΕΕΑΕ, μάς θυμίζει πώς δημιουργήθηκε η ΕΑΔΕ, πριν 10 χρόνια, και τι πέτυχε στη διάρκεια των ετών που μεσολάβησαν, παρά τις αρχικές δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε.
● Ο κ. Μιχάλης Τζωρτζωρής, Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, εξηγεί με σαφήνεια γιατί ήταν αναγκαία η ανανέωση του καταστατικού της ΕΑΔΕ, ποιες είναι οι βασικές του αλλαγές και ποιες οι προϋποθέσεις/κριτήρια συμμετοχής νέων μελών.
● Ο κ. Γιάννης Τοζακίδης, Πρόεδρος της ΕΣΑΠΕ, αναλύει το πλάνο δράσεων και προτεραιοτήτων της ΕΑΔΕ και μάς θυμίζει τις βασικές διεκδικήσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στη χώρα μας.

ΣΟΥΛΑ ΚΟΡΜΑ
ΕΑΔΕ: από το χθες στο… αύριο - Οι επιτυχίες, η ανανέωση, οι διεκδικήσεις

Δήμητρα – Ιωάννα Λύχρου
Το χθες… και το σήμερα της ΕΑΔΕ

Αν ανατρέξουμε στο χθες, θα μετρήσουμε ήδη 12 χρόνια κοινών αναζητήσεων και 10 χρόνια από την τελεσφόρηση των προσπαθειών για την επίσημη δημιουργία της ΕΑΔΕ, της Ένωσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος.

Ο λόγος που οδήγησε στη δημιουργία της ήταν η παραδοχή ότι η πολυφωνία και συχνά η παραφωνία στην έκφραση της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης δημιουργούσε σύγχυση και προβλήματα. Η Εποπτική Αρχή αλλά και όλοι οι φορείς, μη γνωρίζοντας πρόσωπα και σωματεία, καλούσαν συχνά στο τραπέζι ανθρώπους που δεν γνώριζαν τα θέματα ή και δεν εκπροσωπούσαν κανέναν.

Ήταν συχνή η παρατήρηση, από πλευράς της Εποπτείας αλλά και από άλλους θεσμικούς φορείς, ότι δεν γνωρίζουν με ποιον μπορούν και πρέπει να συνομιλούν. Ταυτόχρονα, και στα Σωματεία είχε ωριμάσει η ανάγκη ύπαρξης ενιαίας φωνής σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και συμφέροντος.

Ήταν παραδεκτό πλέον ότι η κοινή έκφραση των θεμάτων της Διαμεσολάβησης μόνο όφελος και κύρος θα προσέθετε στις διεκδικήσεις.

Η ευτυχής σύμπτωση ανθρώπων όπως ο Γ. Καραβίας, ο Κ. Μαυρόπουλος, ο Δ. Γαβαλάκης, η Ελ. Γρυπάρη, ο Αλ. Ραφαηλίδης και ο Ν. Αποστολόπουλος, στα προεδρεία των Σωματείων ΣΕΜΑ-ΕΕΑΕ-ΠΣΣΑΣ-ΠΣΑΣ-ΠΟΑΔ-LLOYDS, αντίστοιχα, έδωσε τη δυνατότητα για την έναρξη ενός καλόπιστου διαλόγου. Μετά από μελέτη των ιδιαιτεροτήτων που έπρεπε να εκτιμηθούν, για να λειτουργήσει σύννομα ένα όργανο, κατέληξαν, μετά από νομική συμβουλή, στη δημιουργία μιας Ένωσης Προσώπων, προκειμένου και τα πέντε σωματεία, που εκπροσωπούσαν τότε όλες τις βαθμίδες της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, να έχουν μέσω των προέδρων τους ισότιμη συμμετοχή και η ψήφος τους την ίδια αξία, ανεξαρτήτως των μελών που αριθμούσε το καθένα από αυτά. Γιατί το ζητούμενο ήταν η ισότιμη συμμετοχή και η ομόφωνη απόφαση στα θέματα που επρόκειτο να διαχειρισθούν.

Έτσι εύκολα και νομοτελειακά, τελικά, σχηματίσθηκε η ΕΑΔΕ.

Δεν ήταν εύκολη, όμως, εξ αρχής η λειτουργία ενός σχήματος που έπρεπε, αφενός, να διατηρήσει την αυτοτέλεια των Σωματείων που περιλάμβανε και, αφετέρου, να συγκεράσει απόψεις και να εκφράσει κοινές θέσεις.

Η ζύμωση, όμως, και η ευθεία και άμεση επαφή εξομάλυνε διαφορές και διαφορετικές οπτικές και απέδειξε, πολύ σύντομα, ότι τα θέματα της διαμεσολάβησης ήταν κοινά και απαιτούσαν συναντίληψη για την επιτυχή επίλυσή τους.

Η ΕΑΔΕ δέχθηκε βολές στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, γιατί τάραξε λιμνάζοντα ύδατα, ενόχλησε και ύψωσε λόγο.

Δέχτηκε βολές, γιατί κατάφερε να κερδίσει μάχες που άλλως θα ήταν χαμένες, αν παρέμενε το προηγούμενο πολυκερματισμένο καθεστώς, της κατά μόνας και διαιρεμένης συνδιαλλαγής.

Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία μεγάλες προκλήσεις, που καλό είναι να τις θυμόμαστε. Όπως τον ασφαλιστικό Τειρεσία, τις ετεροβαρείς Συμβάσεις με τις παγίδες στις σελίδες τους και στους Κανονισμούς πωλήσεων, την Οδηγία IDD και όσα τελικά συμπεριέλαβε, μετά από προσπάθειές μας που κράτησαν περισσότερο από δύο χρόνια και κατέληξαν στην ψήφιση του νόμου 4583/18. τις κινητοποιήσεις κατά του νόμου Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο, τις διαμαρτυρίες κατά των αθέμιτων πρακτικών του bancassurance, με απεργία και κατάθεση υπομνήματος στη ΔΕΙΑ και στην Κεντρική Ένωση Τραπεζών, τις διορθωτικές παρατηρήσεις στο θέμα της πιστοποίησης γνώσεων και της ύλης των εξετάσεων, τη συμμετοχή στη διαμόρφωση του Ενιαίου Μητρώου (Ε.ΣΗ.Π.) στην ΚΕΕ.

Όλα αυτά, που απετέλεσαν πεδία μελέτης στα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων, τα διαπραγματεύτηκε και τα υποστήριξε η ΕΑΔΕ, συμμετέχοντας σε όλες τις συζητήσεις και τις επιτροπές, ασκώντας πίεση όταν έπρεπε και διπλωματία όπου απαιτείτο.

Αλλά και πέραν όλων αυτών, κατέγραψε άπειρες ώρες συμμετοχής και διεκδίκησης στα φόρα λήψης των αποφάσεων, ενεργή παρουσία στις συνεδριάσεις και τις αποφάσεις του BIPAR, επίσκεψη και παρουσίαση των θεμάτων της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στους Ευρωβουλευτές στις Βρυξέλλες, αλλά και συνδιοργάνωση μεγαλειωδών συγκεντρώσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, με τη συμπαράσταση των αντίστοιχων Επιμελητηρίων, που αγκάλιασαν την κοινή προσπάθεια.

Η ΕΑΔΕ σήμερα, με την ανανέωση της θητείας της, με ένα νέο καταστατικό, που έχει στη βάση του τη σύγχρονη, σαφή διάκριση των τριών κατηγοριών της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και το ασυμβίβαστο του έργου Μεσιτών, Πρακτόρων και Συντονιστών, θα συνεχίσει το έργο που επιτελεί, πάντα με το κύρος που έχει κατακτήσει κατά τη διάρκεια της δεκαετούς λειτουργίας της και με την ίδια αποφασιστικότητα, θέτοντας ως κυρίαρχο στόχο την ενδυνάμωση της φωνής της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και την υποστήριξη των φυσικών δικτύων και των συναδέλφων που ασκούν με συνέπεια και ποιότητα το επάγγελμα.

Παράλληλα, θα υπηρετήσει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τη στιβαρή εκπροσώπηση του κλάδου απέναντι στην Πολιτεία, τους Φορείς και τα ευρωπαϊκά πεδία, συνεκτιμώντας και λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψιν τις ιδιαιτερότητες της κάθε βαθμίδας διαμεσολάβησης αλλά και της κάθε περιοχής της χώρας.

Είναι σοβαρές οι αλλαγές που έρχονται, είναι μεγάλες οι προκλήσεις και οι απαιτήσεις του επαγγέλματος και οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά και έτοιμοι να τις δεχτούμε και να τις υποστηρίξουμε.

Η ΕΑΔΕ, και τα Σωματεία που μετέχουν, έχει έργο σημαντικό και πολυσύνθετο να επιτελέσει.

ΕΑΔΕ: από το χθες στο… αύριο - Οι επιτυχίες, η ανανέωση, οι διεκδικήσεις

Μιχάλης Τζωρτζωρής
Το ανανεωμένο καταστατικό ανταποκρίνεται στις εξελίξεις του κλάδου

Η ΕΑΔΕ, ως γνωστόν, ιδρύθηκε πριν 10 χρόνια, σε ένα νομοθετικό πλαίσιο που απέχει σημαντικά από το σημερινό. συνεπώς, η απόφαση για ένα ανανεωμένο, επίκαιρο, νομικά ελεγμένο καταστατικό ήταν σχεδόν επιβεβλημένη. 

Οι κύριοι λόγοι για αυτήν την ανανέωση συνοψίζονται ως εξής:

● Το νομοθετικό πλαίσιο
Αρχικά, το καταστατικό της ΕΑΔΕ έχει ευθυγραμμιστεί με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίστηκε από τον νόμο 4583/2018. Η έννοια του ασφαλιστικού συμβούλου καταργήθηκε και η δομή της ΕΑΔΕ βασίστηκε στους τρεις βασικούς πυλώνες της διαμεσολάβησης: τους Πράκτορες, τους Συντονιστές Πρακτόρων και τους Μεσίτες. Οι νομικοί σύμβουλοι της ΕΑΔΕ βεβαιώθηκαν ότι τηρούμε πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία.

● Το ασυμβίβαστο 
Η διακριτότητα μεταξύ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και η ασυμβατότητα μεταξύ Μεσιτών και Πρακτόρων απαιτούν από κάθε σωματείο να δηλώνει σαφώς τον πυλώνα της διαμεσολάβησης που εκπροσωπεί, ενώ τα μέλη του πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά στην κατηγορία που αντιπροσωπεύει το σωματείο. Έτσι, η συμμετοχή στην ΕΑΔΕ είναι ουσιαστική και σαφής, παρέχοντας τη βάση για μια αποτελεσματικότερη συνεργασία όλων των μελών.

● Η δυνατότητα διεύρυνσης
Το νέο καταστατικό εκφράζει την επιθυμία διεύρυνσης της ΕΑΔΕ, επιτρέποντας τη συμμετοχή και άλλων σωματείων, προκειμένου να ενισχυθεί η δημοκρατία και να επιτραπεί η συμβολή όλων σε θέματα που αφορούν τον αντίστοιχο τομέα που εκπροσωπούν, αλλά και γενικότερα υπέρ της ασφαλιστικής βιομηχανίας.

● Η προστασία έναντι αθέμιτων πρακτικών
Έχει διατυπωθεί ένα πλαίσιο πειθαρχικών ποινών, για να διασφαλιστεί η επιμέλεια και η προστασία των σωματείων έναντι πρακτικών που παραβιάζουν τη διαμεσολάβηση και επιδρούν αρνητικά στην αξία των διαμεσολαβητών.

Συνοπτικά, οι βασικές αλλαγές είναι:

α) Κάθε σωματείο που συμμετέχει στην ΕΑΔΕ ορίζει εξαρχής την κατηγορία της διαμεσολάβησης που εκπροσωπεί. 
β) Η δήλωση εκπροσώπησης προϋποθέτει να έχει μέλη που ανήκουν αποκλειστικά στην αντίστοιχη κατηγορία.
γ) Προβλέφθηκε η δυνατότητα διεύρυνσης με τη συμμετοχή και άλλων σωματείων, τα οποία, ωστόσο, απαιτείται να πληρούν ελάχιστες προϋποθέσεις, ώστε να ενταχθούν στην κατηγορία που εκπροσωπούν.
δ) Τέλος, έχει μελετηθεί η θέσπιση πειθαρχικών ποινών, για να αποτραπεί η παράβαση των συμφερόντων της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και της ασφαλιστικής αγοράς γενικότερα από τα μέλη της ΕΑΔΕ.

Η ΕΑΔΕ προάγει ένα παραγωγικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των τριών κατηγοριών (Πράκτορες, Συντονιστές Πρακτόρων και Μεσίτες), προκειμένου να αντιμετωπίσουν κοινά θέματα που τους αφορούν. Επίσης, συντονίζει τις προσπάθειές τους για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους έναντι θεσμικών φορέων, της εποπτικής αρχής και της πολιτείας. Μέσω αυτής της συνεργασίας, προάγεται ο σεβασμός, η εκτίμηση και η αλληλοστήριξη μεταξύ των μελών της ΕΑΔΕ, με σκοπό την κοινωνική αναγνώριση του επαγγέλματος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και του ασφαλιστικού κλάδου γενικότερα.

Προϋποθέσεις/κριτήρια συμμετοχής νέων μελών

Για να συμμετέχει ένα σωματείο στην ΕΑΔΕ, θα πρέπει να πληροί κάποιες ελάχιστες προϋποθέσεις, όπως:
α) Να έχει 10 χρόνια ουσιαστικής λειτουργίας στην ασφαλιστική αγορά (Πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων, κ.τ.λ.).
β) Να αποτελείται από τουλάχιστον 40 μέλη.
γ) Να αποδεχθεί πλήρως το καταστατικό και τις δράσεις της ΕΑΔΕ.
δ) Να υποβάλει τη σχετική αίτηση, η οποία πρέπει να εγκριθεί κατά πλειοψηφία.

ΕΑΔΕ: από το χθες στο… αύριο - Οι επιτυχίες, η ανανέωση, οι διεκδικήσεις

Ιωάννης Τοζακίδης
Το πλάνο των δράσεων και προτεραιοτήτων της ΕΑΔΕ

Μετά από μια 10ετή πορεία στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, η ΕΑΔΕ συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, για κοινά θέματα που την απασχολούν διαχρονικά.

Με ενότητα, ομοφωνία, ισοτιμία και ισονομία, εκπροσωπώντας τις τρεις βασικές Κατηγορίες Διαμεσολάβησης, στοχεύει στην ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς.

Ήδη, με απόλυτη εξωστρέφεια, από τις πρώτες ημέρες επανίδρυσης της ΕΑΔΕ, έχουν ενημερωθεί όλοι οι επίσημοι Φορείς: ΤτΕ, Επιμελητήρια, ΔΕΙΑ, ΕΑΕΕ, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Αρμόδια Υπουργεία, Σωματεία.

Βασικοί στόχοι και δράσεις είναι:

 • Η στενή συνεργασία με την Πολιτεία και την Εποπτική Αρχή.
 • Η διαφύλαξη των συμφερόντων των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
 • Η ανάδειξη του επαγγέλματος υπέρ των φυσικών δικτύων.
 • Η εμβάθυνση της ασφαλιστικής συνείδησης των Πολιτών.

Οι συνεχείς συναντήσεις με αρμόδιους Φορείς και Ασφαλιστικές Εταιρείες θα αποτελέσουν κύριο μέλημα της ΕΑΔΕ στο άμεσο διάστημα.

Οι βασικές διεκδικήσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Διαχρονικά θέματα, που αποτελούν διεκδικήσεις της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, είναι τα εξής:

 • Μείωση Φόρου Ασφαλίστρων (ο υψηλότερος στην Ευρώπη).
 • Επαναφορά Φορολογικών Κινήτρων για τις Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας.
 • Αύξηση του κινήτρου μείωσης του ΕΝΦΙΑ στο 30% για τις ασφαλισμένες κατοικίες, έναντι Φυσικών Καταστροφών.
 • Μηδενισμός ΦΠΑ στις Ιδιωτικές Νοσοκομειακές Δαπάνες.
 • Έλεγχος Ανασφάλιστων Οχημάτων.
 • Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας στις οδηγίες υπέρ της ασφάλισης επαγγελματικών ευθυνών για πρόκληση Σωματικών Βλαβών ή Υλικών Ζημιών σε τρίτους.
 • Συσχέτιση της απαλλαγής του Τέλους Επιτηδεύματος με την παραπάνω υποχρέωση.
 • Φορολογική αντιμετώπιση ως αποζημίωση των ποσών που προκύπτουν από την καταβολή τριών χρόνων προμηθειών σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όταν συνταξιοδοτούνται.
 • Διεύρυνση εξετάσεων ΤτΕ νέων Ασφαλιστικών Πρακτόρων σε όλη την Ελλάδα, ηλεκτρονικά.
 • Απαλλαγή επιβολής ΦΠΑ στις συνεργασίες μεταξύ Μεσιτών Ασφαλίσεων και Πρακτόρων Ασφαλίσεων.
 • Συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

Η ελληνική ασφαλιστική διαμεσολάβηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς και, ως εκ τούτου, είναι υποχρεωμένη να λειτουργεί βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών και αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι η ΕΑΔΕ συμμετέχει αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκούς φορείς, όπως ο BIPAR, παρεμβαίνοντας όπου απαιτείται και κάνοντας γνωστές τις θέσεις της ελληνικής πλευράς.

ΕΑΔΕ: από το χθες στο… αύριο - Οι επιτυχίες, η ανανέωση, οι διεκδικήσεις

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας