Εταιρείες

Δρομολογήθηκε η καταβολή αποζημιώσεων στους εργαζόμενους της Διεθνούς Ενώσεως

Το 87,78 %  της συνολικής αποζημίωσης,  που αφορά στο ποσοστό που προέρχεται από το Επικουρικό Κεφάλαιο, θα καταβληθεί στους εργαζομένους της υπό εκκαθάριση εταιρείας Διεθνής Ένωση, τη Δευτέρα 23 / 12 / 2013, από τις 09.00 έως τις 17.00  στα γραφεία της υπό Εκκαθάρισης Εταιρείας. Ως προς το υπόλοιπο 12,22 %  των αποζημιώσεων αναμένεται από την Δ.Ε.Ι.Α η εντολή αποδέσμευσής  του.

Για τα παραπάνω ενημέρωσε το Σύλλογο Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Εταιρειών η εκκαθαρίστρια κα Παρίση Ευαγγελία, μετά από συνεχόμενες επικοινωνίες και οχλήσεις προς την Εκκαθάριση της ως άνω Εταιρείας, το Επικουρικό Κεφάλαιο και την Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης  (Δ.Ε.Ι.Α.)   του ΣΥΑΕ.

Ο Σύλλογος σε ανακοίνωση της 20ής Δεκεμβρίου, που υπογράφουν ο Πρόεδρος κ. Σπύρος Κολαΐτης, και ο Γενικός γραμματέας, κ. Τέλης Χρηστίδης, αναφέρει: Αφενός ευχαριστούμε όσους συναισθάνθηκαν την αγωνία  και τη δύσκολη θέση των συναδέλφων μας και επίσπευσαν τις διαδικασίες αποζημίωσης, αφετέρου όμως, ο Σύλλογος μας δεν αρκείται  στην  καταβολή των αποζημιώσεων αλλά έχοντας σαν κύριο μέλημα του την εργασιακή αποκατάσταση των συναδέλφων μας, που χωρίς δική τους υπαιτιότητα οδηγήθηκαν στην ανεργία, συνεχίζει τον αγώνα».    

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας