Διεθνή

Δημοσιεύτηκε η 3η δέσμη ερωταπαντήσεων σχετικά με τα PRIIP’s

Θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ασφαλιστική αγορά περιλαμβάνει η 3η δέσμη ερωταπαντήσεων σχετικά με τα PRIIP’s, που δημοσίευσε η Κοινή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών στις 20 Νοεμβρίου 2017.

Η τρίτη κατά σειρά δέσμη χρήσιμων ερωτήσεων και απαντήσεων (third batch of Q&A) σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη του Κανονισμού της Ε.Ε. 1286/2014 για τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα που απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και των επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων (Packaged Retail Products and Insurance based Investment Products-PRIΙP), δημοσιεύτηκαν από την Κοινή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, στις 20 Νοεμβρίου 2017.

Σύμφωνα με ενημέρωση που είχε η ΕΑΕΕ από την Insurance Europe, η τρίτη αυτή δέσμη ερωταπαντήσεων περιλαμβάνει θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ασφαλιστική αγορά όπως:

  • Η ερώτηση 3 (σελ. 4) διευκρινίζει ότι οι όροι «ασφάλιστρο» (insurance premium) και «πληρωμή ασφαλίστρου» (insurance premium payment) αναφέρονται στο ασφάλιστρο του βιομετρικού κινδύνου.
  • Η ερώτηση 8 (σελ.12) απαντά σε ένα τεχνικό θέμα που ανέδειξε η Insurance Europe όσον αφορά τη διόρθωση που απαιτεί το σημείο 22 γ του Παραρτήματος των Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων για την ουδετερότητα του κινδύνου (MRM) στο πλαίσιο του υπολογισμού των αποδόσεων.
  • Η ερώτηση 2 (σελ. 29) εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες για τα κόστη πρέπει να αποτυπώνονται στο γενικό έγγραφο βασικών πληροφοριών όταν γίνεται χρήση του άρθρου 10(β) των Ρυθμιστικών Τεχνικών Προτύπων.

Παρ’ ότι δεν αναμένεται 4η Δέσμη ερωταπαντήσεων πριν την ημερομηνία εφαρμογής του Κανονισμού, 1η Ιανουαρίου 2018, οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρξει περαιτέρω καθοδήγηση στο μέλλον, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας