Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

1043

Δημοσιεύθηκε, στις 9 Δεκεμβρίου, ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

O Κανονισμός αυτός στοχεύει στη μεγαλύτερη κατά το δυνατόν διαφάνεια όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ενσωματώνουν τους κινδύνους βιωσιμότητας στις επενδυτικές αποφάσεις τους ή συμβουλές τους.

Αφορά και την ασφαλιστική βιομηχανία: ασφαλιστικές επιχειρήσεις, χρηματοοικονομικούς συμβούλους μεταξύ άλλων και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές αλλά και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις (στο πλαίσιο των απευθείας πωλήσεών τους).

Οι νέες υποχρεώσεις του Κανονισμού για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις όσον αφορά την πληροφόρηση είναι εξαιρετικά σύνθετες και τεχνικές και όπως επισημαίνεται από την Insurance Europe υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επιφέρουν τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της διαφάνειας. Το περιεχόμενο των νέων υποχρεώσεων θα εξαρτηθεί βέβαια σε μεγάλο βαθμό και από το τελικό κείμενο της πρότασης Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο τη διαμόρφωση συστήματος ταξινόμησης των δραστηριοτήτων που θα χαρακτηρίζονται ως αειφόρες.

Για τα παραπάνω υπήρξε εγκύκλιος της ΕΑΕΕ προς τα μέλη της και σύντομα θα ακολουθήσει και άλλη με ανάλυση του Κανονισμού.

Προηγούμενο άρθροΗ Interamerican κοντά στους εθελοντές του TEDxPatras 2019
Επόμενο άρθροSofos Insurance Agency & Globalis A.E.: Ενημερωτική ημερίδα συνεργατών στην Πάτρα