Δημιουργία Μητρώου Αναλογιστών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων

532

Tο αργότερο μέχρι τις 5 Ιουλίου 2013 οι αναλογιστές ασφαλιστικών επιχειρήσεων καλούνται να προσκομίσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά συγκεκριμένα δικαιολογητικά στη Δ/νση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, απαραίτητα προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Αναλογιστών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, στο πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 7 του Π.Δ. 53/2013 «Προσόντα και Πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (ΦΕΚ 96 Α΄/26-4-2013), η Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του ΥΠΟΙΚ θα πρέπει να προβεί στη δημιουργία Μητρώου Αναλογιστών. 

Για το λόγο αυτόν καλεί τους αναλογιστές ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 56/1985 (ΦΕΚ 21 Α΄/21-2-1985) «Απαιτούμενα προσόντα για τη χορήγηση αδείας άσκησης επαγγέλματος αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων», όπως ισχύει, προκειμένου να ενταχθούν στο εν λόγω Μητρώο, να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αναλογιστή, o φορέας παρούσας απασχόλησης και τα στοιχεία του φορέα (δ/νση, τηλέφωνο).
2. ΦΕΚ δημοσίευσης του ονόματος του αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων με την οποία του δίδεται η άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.δ. 400/1970, όπως ισχύει.
3. Βεβαίωση του εργοδότη για την παρούσα θέση εργασίας.
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Προηγούμενο άρθροΣτ. Στυλιανίδης και Π. Δήμου στο ανθρώπινο δυναμικό της Generali Hellas
Επόμενο άρθροΣυνταξιοδοτικά και Φυσικές Καταστροφές τα θέματα του 15th Hydra Meeting