Διαβούλευση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών για στοχευμένες αλλαγές στα PRIIPs

1429
priips

Στις 8 Νοεμβρίου 2018 οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ESAS) έθεσαν σε δημόσια διαβούλευση έγγραφο με στοχευμένες αλλαγές στο περιεχόμενο του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών (KID) σχετικά με τα επενδυτικά προϊόντα που απευθύνονται σε ιδιώτες επενδυτές συμπεριλαμβανομένων σε αυτά και των επενδυτικών ασφαλιστικών προϊόντων (Packaged Retail Products and Insurance based Investment Products-PRIΙPs).

Σε σχετική εγκύκλιο που απέστειλε η ΕΑΕΕ τα μέλη της, επισημαίνεται ότι η σημαντικότερη μεταβολή που προτείνεται αφορά στα σενάρια επιδόσεων που προβλέπει ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2017/653 (ενότητα 4.1. του εγγράφου της διαβούλευσης -βλ. ενδεικτικά σελ. 14), ενώ ιδιαίτερο πρακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενότητα 4.3., η οποία εξετάζει διάφορες αλλαγές που ενδεχομένως θα πρέπει να προωθηθούν ενόψει της εκπνοής της διάρκειας ισχύος της εξαίρεσης των ΟΣΕΚΑ από το πεδίο εφαρμογής του πλαισίου PRIIPs αλλά και της πιθανής χρήσης από την 1η Ιανουαρίου 2020 και από αυτούς του Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών.

Η νέα αυτή διαβούλευση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2016, εντάσσεται στην υποχρέωσή τους για υιοθέτηση ομοιόμορφων εποπτικών προσεγγίσεων των διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Κατά συνέπεια δεν συνδέεται με την αναθεώρηση που προβλέπει το άρθρο 33 του κανονισμού 1286/2014 για το τέλος του τρέχοντος έτους, καθώς πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να μεταφέρει την αναθεώρηση του πλαισίου των PRIIPs, δεδομένου ότι η πραγματική εφαρμογή του ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2018 αντί της αρχικής ημερομηνίας το 2016.

Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, το εύρος της διαβούλευσης είναι περιορισμένο και περιλαμβάνει μια πολύ συγκεκριμένη δέσμη τροποποιήσεων.

Με βάση τα σχόλια που θα λάβουν οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές θα υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τον Ιανουάριο 2019 τις προτεινόμενες από αυτές τροποποιήσεις με την προοπτική να έχει ολοκληρωθεί η υιοθέτηση νέου κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού πριν τις Ευρωεκλογές.

Η Ε.Α.Ε.Ε. θα επανέλθει με νέα εγκύκλιο, προκειμένου να ενημερώσει για τις εξελίξεις αλλά και κυρίως για τις θέσεις που θα έχει διαμορφώσει σε σχέση με τη διαβούλευση η ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά μέσω της Insurance Europe.

Το πλήρες κείμενο της διαβούλευσης μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/Joint%20Consultation%20Paper%20on%20targeted%20amendments.pdf

Προηγούμενο άρθροInterasco: Ζητείται Επιθεωρητής Ανάπτυξης Πωλήσεων
Επόμενο άρθροΕΑΕΕ: Στατιστικά στοιχεία ασφαλίσεων Ζωής Α΄ εξαμήνου 2018