Διεθνή

Διαβουλεύσεις για τη ρύθμιση των νέων τεχνολογιών στην αυτοκίνηση

Η Insurance Europe ανταποκρινόμενη στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις προδιαγραφές των C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems), δήλωσε ότι συμφωνεί πως υπάρχει ανάγκη για ένα σαφές νομικό πλαίσιο, σε επίπεδο ΕΕ, και ότι ένα σημαντικό ζήτημα που απαιτεί άμεση προσοχή είναι η πρόσβαση σε δεδομένα επί των οχημάτων.

Αυτό οφείλεται στο ότι η ανάπτυξη των C-ITS στην Ευρώπη –και ιδιαίτερα η συνδεδεμένη και αυτοματοποιημένη οδήγηση– αναμένεται να είναι αργή και κατακερματισμένη, εκτός εάν ληφθούν αποφασιστικά μέτρα σε επίπεδο ΕΕ υπέρ της τεχνολογίας επί των οχημάτων. Ο κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να είναι ισότιμοι όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα οχημάτων.

Αυτό σημαίνει πρόσβαση χωρίς την παρεμβολή των κατασκευαστών οχημάτων που θα βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεση των οδηγών / καταναλωτών. H Insurance Europe προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιοποιήσει το έργο που επιτεύχθηκε στην πλατφόρμα C-ITS και τις εκτενείς συζητήσεις που διεξήχθησαν στην ομάδα εργασίας 6 για την πρόσβαση σε δεδομένα και πόρους επί των οχημάτων.

Η Insurance Europe ζήτησε επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη της τα συμπεράσματα της μελέτης του Εργαστηρίου Έρευνας Μεταφορών (TRL) σχετικά με την πρόσβαση σε δεδομένα και πόρους επί των οχημάτων, η οποία δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο του 2017 και προσφέρει μια πολύτιμη αξιολόγηση των διαφόρων διαθέσιμων τεχνολογιών πρόσβασης σε δεδομένα.

Όλα τα παραπάνω μηνύματα αντικατοπτρίζονται και στην εκστρατεία # Data4Drivers που ξεκίνησε πρόσφατα και την οποία υποστηρίζει η Insurance Europe.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας