Εταιρείες

Διατηρεί τις επιφυλάξεις της η ΕΑΕΕ για τον ν.4599/2019 για τις άδειες οδήγησης

Σημαντικές αλλαγές και για την ασφαλιστική αγορά επέρχονται στο μέχρι πρότινος ισχύον σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων για την απόκτηση ή ανανέωση του διπλώματος οδήγησης οδηγών, με τον ν. 4599/2019, που δημοσιεύτηκε στον ΦΕΚ στις 4 Μαρτίου.

Όπως αναφέρει σε σχετική εγκύκλιό της η ΕΑΕΕ, μεταξύ των βασικών αλλαγών που καθιερώνονται με τον νέο νόμο και επηρεάζουν ιδιαίτερα την ασφαλιστική αγορά και τις παρεχόμενες ασφαλιστικές καλύψεις είναι:

α) η πρόβλεψη για τη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων (ή αλλιώς της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς) των υποψήφιων οδηγών για την απόκτηση όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή στο εκπαιδευτικό του όχημα, το οποίο σημειωτέον ο εκπαιδευτής οφείλει να παραχωρήσει για τη διενέργεια των εξετάσεων (άρθρο 4 νέου νόμου) και

β) η καθιέρωση συστήματος συνοδευόμενης οδήγησης για ανήλικους που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους (άρθρο 14 νέου νόμου).

Κατ’ ακολουθία τούτων και ως αποτέλεσμα (εκτιμά η ΕΑΕΕ) της διάταξης που προβλέπει τη διενέργεια των πρακτικών εξετάσεων χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή στο εκπαιδευτικό του όχημα, η Πολιτεία προχώρησε στη θέσπιση νέας ειδικής ασφαλιστικής κάλυψης (άρθρο 4 παρ. 10 του νέου νόμου) που συγκεκριμένα προβλέπει την υποχρέωση ασφάλισης των υποψήφιων οδηγών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της πρακτικής εξέτασής τους, για τυχόν ευθύνη τους έναντι του κυρίου ή κατόχου των εκπαιδευτικών οχημάτων, καθώς και έναντι των τρίτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημίες, περιλαμβανομένης της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης.

Η ειδική αυτή ασφάλιση θα πρέπει σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης να καλύπτει επιπλέον τουλάχιστον ένα (1) μήνα απώλεια εισοδήματος για τον εκπαιδευτή για την επισκευή του οχήματός του. Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται επιπλέον ότι την ανωτέρω ειδική ασφαλιστική κάλυψη θα πρέπει είτε να προσκομίζουν οι υποψήφιοι στον εκπαιδευτή τους πριν τη διενέργεια της πρακτικής τους εξέτασης είτε να αποτελεί πρόσθετη κάλυψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του εκπαιδευτικού οχήματος.

Ανάλογου τύπου ειδική ασφαλιστική κάλυψη (χωρίς την πρόβλεψη για απώλεια εισοδήματος) προβλέπει ο νέος νόμος (άρθρο 14 παρ.2) και για την περίπτωση του ανήλικου οδηγού κατά τη διάρκεια της συνοδευόμενης οδήγησης.

Επιφυλάξεις από την ΕΑΕΕ

Σχετικά με τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, ήδη από το Μάιο του 2018, όταν ετέθη σε διαβούλευση το ανωτέρω σχέδιο νόμου, είχε εκφράσει εγγράφως προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (αποστέλλοντας 2 επιστολές) αλλά και προφορικά ενώπιον του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας τις σοβαρές επιφυλάξεις και ενστάσεις της σχετικά με την ορθότητα, αλλά και την αναγκαιότητα των ανωτέρω ρυθμίσεων, οι οποίες σημειωτέον τότε προέβλεπαν την υποχρέωση προσκόμισης της ειδικής αυτής ασφαλιστικής κάλυψης του υποψήφιου οδηγού ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του, μεταθέτοντας ουσιαστικά την ευθύνη του επαγγελματία εκπαιδευτή (& της εκπαιδευτικής σχολής) στον εκπαιδευόμενό του υποψήφιο οδηγό.

Η Ε.Α.Ε.Ε., αμέσως μόλις πληροφορήθηκε το τελικό σχέδιο νόμου και πριν την κατάθεσή του προς ψήφιση στη Βουλή, έστειλε στις 15.11.2018 νέα επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χ. Σπίρτζη εκφράζοντας εκ νέου τις επιφυλάξεις της και επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι η προβλεπόμενη από το σχέδιο νόμου υποχρέωση ασφάλισης ευθύνης του εκπαιδευόμενου και υποψήφιου για απόκτηση άδειας οδήγησης οδηγού είναι ιδιαίτερα προβληματική και δεν θα είναι εφικτή η εφαρμογή της στην πράξη, καθώς τέτοιο ασφαλιστικό προϊόν δεν υφίσταται στην ασφαλιστική αγορά.

Σχετικά με το θέμα, η ΕΑΕΕ έλαβε, στις 7 Μαρτίου 2019, επιστολή με αρ. Πρωτ. Α3/Οικ.19472/2083, του κ. Αθ. Βούρδα, Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την οποία ζητείται η συνδρομή της ΕΑΕΕ για την υλοποίηση των ανωτέρω διατάξεων του νέου νόμου.

Στο πλαίσιο αυτό και ανεξαρτήτως της προετοιμασίας κάθε ασφαλιστικής εταιρείας για την εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου, η ΕΑΕΕ μέσω των αρμοδίων οργάνων της θα εξετάσει εκ νέου το ζήτημα και θα ενημερώσει τα μέλη της σχετικά για τα όποια συμπεράσματα.

Δείτε εδώ το σύνολο των ρυθμίσεων του νέου νόμου 4599/2019 «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας