Διανομή μερίσματος € 0,10 ανά μετοχή και εκλογή νέου Δ.Σ.

381

Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης 2012 σε απλή και ενοποιημένη βάση και τη διανομή μερίσματος € 0,10 ανά μετοχή, διπλάσιου σε σχέση με αυτό της προηγούμενης χρήσης, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 18 Ιουνίου 2013.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της Χρήσης 2012 καθώς και οι στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Διοίκηση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, το 2012 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 12 εκατ. ευρώ, έναντι 4 εκατ. ευρώ το 2011.

Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 11,5% στα 162,1 εκατ. ευρώ, έναντι 145,4 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σε μία περίοδο που ο ασφαλιστικός κλάδος γνώρισε σημαντική μείωση της παραγωγής κατά 10,5%.

Η Καθαρή Θέση αυξήθηκε σημαντικά κατά 10,3 εκατ. ευρώ ή κατά 24,8% και το Ενεργητικό αυξήθηκε κατά 8,3% στα 278,4 εκατ. ευρώ, έναντι 257,0 εκατ. ευρώ της χρήσης 2011.

Στη Γενική Συνέλευση έγινε αναφορά στη συνέχιση της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου στον τομέα των επενδύσεων με βάση τις απαιτήσεις του Solvency II, που είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας των ομόλογων που αποτελούν το 92% του χρηματοοικονομικού χαρτοφυλακίου, από Α+ σε ΑΑ-.

Εγκρίθηκε επίσης η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης του 2012 καθώς και η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη πενταετία και νέων Ορκωτών Ελεγκτών για τη Χρήση 2013.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΣύλλογος Υπαλλήλων Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων: Νέο Δ.Σ.
Επόμενο άρθροΣυνάντηση Ελλήνων & Κυπρίων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών