Διεθνή

Δεν συμφωνεί με τα περιοδικά stress test η Insurance Europe

Η Insurance Europe δημοσίευσε σήμερα την απάντησή της σε ένα έγγραφο συζήτησης της EIOPA, όπου περιγράφει τις απόψεις της σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, τον κίνδυνο ρευστότητας και τα περιοδικά stress test.

Ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος επανέλαβε την άποψή του ότι κάθε άσκηση stress test πρέπει να έχει σαφείς στόχους, κατάλληλα χρονοδιαγράμματα και να κοινοποιείται αναλόγως. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα οποιουδήποτε stress test πρέπει να δημοσιεύονται μόνο σε συνολικό επίπεδο.

• Σχετικά με τα stress test της κλιματικής αλλαγής
Η Insurance Europe συμφωνεί ότι τα κατάλληλα σχεδιασμένα τεστ προσομοίωσης για την κλιματική αλλαγή θα μπορούσαν να παρέχουν πληροφορίες για να βοηθήσουν στην αξιολόγηση των εκθέσεων της βιομηχανίας. Ωστόσο, τα αρχικά κλιματικά stress test πρέπει να είναι διερευνητικά.

• Όσον αφορά τα stress test για τον κίνδυνο ρευστότητας
Παρόλο που ο κίνδυνος ρευστότητας είναι σημαντικός για τους ασφαλιστές, η διαχείρισή του είναι σωστή λόγω των υφιστάμενων ρυθμιστικών διατάξεων και της ολοκληρωμένης προσέγγισης των ασφαλιστών ως προς τη ρευστότητα και τη διαχείριση κινδύνων, η οποία περιλαμβάνει ήδη stress test και αναφέρεται ευρέως στο πλαίσιο της ORSA.

Όσον αφορά τα περιοδικά stress test
Η Insurance Europe πιστεύει ότι τα περιοδικά stress test είναι πολύ περίπλοκα και δαπανηρά για να προωθηθούν.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας