Διεθνή

DBRS: Ανοδικές πιέσεις στα ασφάλιστρα κατοικίας

Οι εκτεταμένες πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στα τέλη του 2023 και στις αρχές του 2024, αναμένεται να επηρεάσουν τον ασφαλιστικό κλάδο. H Morningstar DBRS εκτιμά ότι θα προκαλέσουν αύξηση των αποζημιώσεων, η οποία πιθανότατα θα οδηγήσει σε αύξηση των ασφαλίστρων και πιθανόν να καταστήσει την ασφαλιστική προστασία λιγότερο προσιτή σε περιοχές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου.

Ειδικά όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ήταν από τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο, η Morningstar DBRS επικαλείται στοιχεία της Ένωσης Βρετανών Ασφαλιστών (ΑΒΙ), σύμφωνα με τα οποία οι εκτιμώμενες συνολικές ασφαλιστικές αποζημιώσεις που σχετίζονται με τις καταιγίδες Babet, Ciaran καιDebi, που έπληξαν τη χώρα τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2023, ανήλθαν σε περίπου £560 εκατ. Από το ποσό αυτό, περίπου £352 εκατ. αφορούσαν κατοικίες, £155 εκατ. επιχειρήσεις και £53 εκατ. οχήματα. Ωστόσο, οι παραπάνω εκτιμήσεις δεν λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο της καταιγίδας Henk, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος σε πάνω από £700 εκατ. αυτόν τον χειμώνα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι εκτιμήσεις αυτές παραμένουν χαμηλότερες από τις συνολικές αποζημιώσεις περιουσίας, που ξεπέρασαν το £1 δισ. και προκλήθηκαν από τις καταιγίδες Desmond, Eva και Frank που σημειώθηκαν τον χειμώνα του 2015-16. Παρά το μέγεθος των αρχικών εκτιμώμενων ασφαλιστικών ζημιών, η Morningstar DBRS θεωρεί ότι αυτές παραμένουν συνολικά διαχειρίσιμες για τις ασφαλιστικές εταιρείες που η ίδια αξιολογεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ανοδικές πιέσεις στα ασφάλιστρα

Το αυξημένο κόστος των αποζημιώσεων που σχετίζονται με πλημμύρες και δυσμενή καιρικά φαινόμενα θα ασκήσουν πιθανότατα ανοδική πίεση στα ασφάλιστρα το 2024.

Η Morningstar DBRS αναμένει ότι η αύξηση θα είναι πιο έντονη στα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας, στα οποία έχει καταγραφεί η μεγαλύτερη αύξηση στις αποζημιώσεις που σχετίζονται άμεσα με δυσμενή καιρικά φαινόμενα, ιδίως πλημμύρες. Αυτό θα προσθέσει περαιτέρω πιέσεις σε ορισμένους ασφαλιστικούς κλάδους, όπως η ασφάλιση αυτοκινήτων, που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κερδοφορία τους, λόγω της γενικής αύξησης του κόστους των αποζημιώσεων στο σημερινό υψηλό πληθωριστικό περιβάλλον.

Τον Οκτώβριο του 2023 η EY, εκτιμούσε ότι τα ασφάλιστρα κατοικίας θα αυξηθούν κατά 17% το 2023 και κατά 16% το 2024. Όσον αφορά τα ασφάλιστρα αυτοκινήτων εκτιμούσε ότι θα αυξηθούν κατά περίπου 25% το 2023 και 10% το 2024, λόγω του συνεχιζόμενου υψηλού πληθωρισμού και των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Η αύξηση των ασφαλίστρων εγείρει ανησυχίες για το κατά πόσο τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας θα παραμείνουν προσιτά για τα νοικοκυριά σε περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας. Υπάρχει επίσης η ανησυχία ότι ορισμένοι ασφαλιστές μπορεί να αποσυρθούν από αυτές τις περιοχές, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες κατοικιών και οι επιχειρήσεις να μην μπορούν να αποκτήσουν ασφαλιστική κάλυψη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κίνδυνοι αυτοί μετριάζονται εν μέρει από το FloodRe, ένα μη κερδοσκοπικό ταμείο αντασφάλισης που διαχειρίζεται ο ασφαλιστικός κλάδος και επιτρέπει στους ιδιώτες ασφαλιστές να αντασφαλίζουν τον κίνδυνο πλημμύρας ως κοινοπραξία, βοηθώντας τις κοινότητες σε περιοχές υψηλού κινδύνου να επιτύχουν πιο προσιτές τιμές για την κάλυψή τους. Ωστόσο, το FloodRe προβλέπεται να λειτουργήσει μόνο μέχρι το 2039 και καλύπτει μόνο κατοικίες και όχι επιχειρήσεις. Επιπλέον, μόνο τα σπίτια που κατασκευάστηκαν πριν από το 2009 μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα, ως μέσο αποθάρρυνσης της περαιτέρω οικοδόμησης σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Οι ειδικοί της Morningstar DBRS σημειώνουν ότι, για την προστασία των κοινοτήτων από τον κίνδυνο πλημμύρας, απαιτείται όχι μόνο να αντιμετωπιστούν οι απρόβλεπτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική αγορά ασφάλισης κατά των πλημμυρών, αλλά και να εφαρμοστούν πρόσθετα μέτρα.

«Εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας η συνέχιση των επενδύσεων για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας και τη βελτίωση των συστημάτων αποστράγγισης, με έμφαση στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Η θέσπιση μέτρων αντιπλημμυρικής ανθεκτικότητας των ακινήτων, για τα σπίτια και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές υψηλού κινδύνου, είναι επίσης απαραίτητη για τη διατήρηση προσιτών τιμών ασφαλιστικής προστασίας για τους περισσότερους καταναλωτές και επιχειρήσεις», τονίζει ο κ. Mario De Cicco, Αντιπρόεδρος, Global Financial Institutions της Morningstar DBRS.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας