Διεθνή

CNP Assurances: Νέο πλαίσιο βιώσιμων ομολόγων για τη χρηματοδότηση κοινωνικών & περιβαλλοντικών έργων

Η CNP Assurances ανακοινώνει το ανανεωμένο πλαίσιο πράσινων ομολόγων (Green Bonds), που δημιουργήθηκαν το 2019 για τη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων, που τώρα δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης και κοινωνικών έργων.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, αυτή η αναβάθμιση είναι ευθυγραμμισμένη με την εταιρική αποστολή της CNP Assurances και αντανακλά τις ενέργειες που πραγματοποιεί μαζί με τους συνεργάτες της για μια κοινωνία βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από μελλοντικές εκδόσεις ομολόγων, εντός αυτού του νέου πλαισίου, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση, εν όλω ή εν μέρει, επιλέξιμων νέων ή/και υφιστάμενων βιώσιμων (πράσινων ή/και κοινωνικών) περιουσιακών στοιχείων, όπως ορίζονται στο νέο πλαίσιο βιώσιμων ομολόγων.

Οι κατηγορίες επιλέξιμων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνουν:

Πράσινα Περιουσιακά Στοιχεία

Κτήρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης (νέα κατασκευή και ανακαίνιση) – Δάση και γη με αειφόρο διαχείριση – Υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας – Μεταφορές χαμηλών εκπομπών άνθρακα – Απολύμανση και καθαρισμός χώρων – Βιώσιμη διαχείριση υδάτων και λυμάτων – Προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας – Κυκλική οικονομία.

Κοινωνικά Περιουσιακά Στοιχεία

Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (Υγεία – Εκπαίδευση) – Προσιτή στέγαση – Απασχόληση μέσω χρηματοδότησης ΜΜΕ – Ψηφιακή ένταξη. Στο νέο πλαίσιο βιώσιμων ομολόγων, η CNP Assurances έχει λάβει υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, τις απαιτήσεις του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ταξινόμηση. Σύμφωνα με τα καλύτερα πρότυπα της αγοράς βιώσιμων ομολόγων (Κατευθυντήριες οδηγίες για ομόλογα βιωσιμότητας), η CNP Assurances θα δημοσιεύει ετήσια έκθεση για τη χρήση των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν και, ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα, για το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας