Άρθρα

Atradius Hellas: Αυξάνεται η ζήτηση της ασφάλισης πιστώσεων

Τα 25 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην Ελλάδα γιορτάζει φέτος η Atradius, η μεγαλύτερη σε μέγεθος ασφαλιστική εταιρεία Πιστώσεων στην Ελλάδα και 2η μεγαλύτερη στον κόσμο.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, ο CEO της Atradius Hellas, κ. Γεράσιμος Τζέης και ο CMO του Ομίλου Atradius, κ. Andreas Tesch, σε ενημερωτική εκδήλωση με δημοσιογράφους, στις 13 Σεπτεμβρίου, παρουσίασαν τα βασικά συμπεράσματα δύο σημαντικών ερευνών. Η πρώτη εκπονήθηκε από την Atradius Hellas, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων παρουσίας της στην Ελλάδα, και εξέτασε τα συναλλακτικά ήθη στη χώρα, ενώ η δεύτερη ήταν στο πλαίσιο των οικονομικών μελετών που διεξάγει η Atradius ανά χώρα και εξετάζει την ελληνική οικονομία και τις παραμέτρους που την επηρεάζουν.

Στην ελληνική αγορά καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για τις ασφαλίσεις πιστώσεων, το οποίο, ωστόσο, υπολείπεται σημαντικά από αυτό άλλων ευρωπαϊκών αγορών. Είναι γεγονός ότι πρόκειται για έναν κλάδο χωρίς ιδιαίτερη εξωστρέφεια, κάτι το οποίο η Atradius ισχυρίζεται ότι επιχειρεί τα τελευταία χρόνια να αντιστρέψει μέσα από δράσεις ενημέρωσης για επιχειρηματίες, που οργανώνει με επαγγελματικούς φορείς και Επιμελητήρια. Ταυτόχρονα, επενδύει μεσομακροπρόθεσμα σε συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα, για να ενισχύσει μέσω εκπαίδευσης την κατανόηση του εύρους και της χρησιμότητας της ασφάλισης Πιστώσεων. Ο επικεφαλής της Atradius Hellas, κ. Γεράσιμος Τζέης, παραδέχεται ότι σε μια ευρέως brokered αγορά, αρκετοί δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με τις ωφέλειες της συγκεκριμένης κατηγορίας ασφαλίσεων, ενώ και η πολυπλοκότητα των προϊόντων δυσκολεύει περαιτέρω την ανάπτυξη του κλάδου. Σε αυτή την κατεύθυνση η Atradius εργάζεται για την απλοποίηση των συμβολαίων της, αλλά κυρίως των διαδικασιών ασφάλισης και αποζημίωσης, ώστε να είναι περισσότερο αυτοματοποιημένες. Στο τέλος της ημέρας το κόστος παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας που θα ενισχύει την απόφαση μιας επιχείρησης να επιλέξει την ασφάλιση Πιστώσεων. Σύμφωνα με τον κ. Τζέη, το κόστος είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ειδικά αν ο ασφαλισμένος αναλογιστεί ότι ασφαλίζει την οικονομική του ρευστότητα σε μια περίοδο που το κόστος του χρήματος είναι πάρα πολύ υψηλό.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται την αξία της ασφάλισης πιστώσεων

Σύμφωνα με την έρευνα της Atradius Hellas, την οποία παρουσίασε ο κ. Τζέης, το 57% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα συνάπτουν εμπορικές συμφωνίες B2B, που προβλέπουν επί πιστώσει εξόφληση των οφειλών. Οι επιχειρήσεις αυτές αρχίζουν σιγά σιγά να λαμβάνουν περισσότερα μέτρα προς αντιμετώπιση τυχόν επισφαλειών από τις συναλλαγές τους.

Όπως ανέφερε, το 42% των επιχειρήσεων προβαίνει σε πιο αυστηρή διαχείριση των επί πιστώσει σχέσεών του, καθώς διαπιστώνει ότι είναι μεγάλο το κόστος που σχετίζεται με την απόκτηση εξωτερικών κεφαλαίων για την αντιμετώπιση ελλείψεων ρευστότητας.

Σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως μεγέθους εταιρειών και κλάδου δραστηριοποίησης, οι εταιρείες ανησυχούν για το πώς θα θωρακίσουν τα κεφάλαια και τις ταμειακές ροές τους και κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητά τους, σε ένα εντόνως ευμετάβλητο, διεθνές και εντός των συνόρων, τοπίο, με αυξημένο τον εμπορικό πιστωτικό κίνδυνο.

Βάσει στοιχείων της έρευνας, τις μεγαλύτερες πιέσεις από την επιδείνωση του πιστωτικού ρίσκου τους τελευταίους δώδεκα μήνες δέχθηκε ο ναυτιλιακός κλάδος. Το 62% των συναλλαγών υλοποιήθηκε με πληρωμές επί πιστώσει, ενώ ταυτόχρονα το 68% όσων συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή αποδίδεται στις προσωρινές ελλείψεις ρευστότητας μεταξύ των πελατών B2B.

Γενικότερα, οι τάσεις που διαμορφώνονται στις συναλλακτικές πρακτικές συνδέονται με τις προκλήσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και αναδεικνύουν τη σημασία της ασφάλισης του ρίσκου αθέτησης πληρωμών.

Από την έρευνα της Atradius αναδεικνύεται, επίσης, η οργανωμένη προσπάθεια εκλογίκευσης των καθυστερήσεων στις πληρωμές, με τις ελληνικές επιχειρήσεις να πιέζουν για τον περιορισμό των χορηγούμενων πιστώσεων για να μη βρεθούν αντιμέτωπες με την ανάγκη χρηματοδότησης σε δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Όπως σχολίασε ο κ. Γεράσιμος Τζέης, CEO της Atradius Hellas, «οι ελληνικές επιχειρήσεις αλλάζουν τις παραμέτρους στους πιστωτικούς ελέγχους και ακολουθούν πολιτικές συντόμευσης των χρονοδιαγραμμάτων για τις επί πιστώσει συναλλαγές, προκειμένου να μετριάσουν την έκθεσή τους στον κίνδυνο και να αποφύγουν το ενδεχόμενο να προσφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό, σε περίοδο υψηλών επιτοκίων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ζήτημα της εμπορικής πίστης είναι καίριο για την επιχειρηματική κοινότητα, που στρέφεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην κάλυψη της ασφάλισης πιστώσεων».   

Γεωπολιτικές εξελίξεις, κλιματική κρίση και η ευάλωτη παγκόσμια οικονομία προβληματίζουν τους Έλληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι, ωστόσο, όπως προκύπτει από την έρευνα, παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξοι, ενώ «το 47% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν την πρόθεση να αξιοποιήσουν τα οφέλη της ασφάλισης πιστώσεων ως προληπτικό μέτρο για τον μετριασμό του πιστωτικού κινδύνου, με αποτέλεσμα σταδιακά να αυξάνεται η ζήτηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας».

Τα οφέλη της ασφάλισης πιστώσεων

Ποια είναι αυτά τα οφέλη; Καταρχάς, ο μετριασμός του πιστωτικού κινδύνου. Μέσα από τις πληροφορίες που παρέχουν οι εταιρείες πιστώσεων για τις τάσεις της αγοράς και των επιμέρους κλάδων της οικονομίας, καθώς και για την πιστοληπτική ικανότητα εκατομμυρίων εταιρειών σε όλον τον κόσμο, προστατεύουν τους πελάτες τους από έναν αφερέγγυο συνεργάτη. Ακόμη μεγαλύτερο όφελος όμως είναι, σύμφωνα με τον κ. Τζέη, ότι με την ασφάλιση των πιστώσεων οι επιχειρήσεις μπορούν να προστατεύσουν τις ταμειακές ροές τους και να εξασφαλίσουν καλύτερη και φθηνότερη χρηματοδότηση. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, το 30% της ασφαλίσιμης αγοράς στην Ελλάδα είναι ήδη ασφαλισμένο. Από αυτό το ποσοστό η Atradius Hellas κατέχει σχεδόν το 50% της αγοράς, με 600 ασφαλιστήρια συμβόλαια, που αντιστοιχούν σε ασφάλιστρα ύψους €25 εκατ., και την αναδεικνύουν τη μεγαλύτερη εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων στην Ελλάδα.

Ψήφος εμπιστοσύνης στην τοπική διοικητική ομάδα

Η παρουσία του κ. Andreas Tesch, CMO του ομίλου Atradius στην Αθήνα για τον εορτασμό των 25 χρόνων της Atradius Hellas υπογραμμίζει την πίστη του 2ου παγκοσμίως ομίλου ασφάλισης πιστώσεων στις προοπτικές του ελληνικού βραχίονα. Ο κ. Tesch ανέφερε συγκεκριμένα ότι η μητρική εταιρεία εμπιστεύεται απολύτως τη διοίκηση της Atradius Hellas και γι’ αυτό και το τοπικό management διατηρεί μεγάλο επίπεδο αυτονομίας ως προς τις επαγγελματικές αποφάσεις. Στο παρελθόν, κατά τα κρίσιμα χρόνια της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, η Atradius ήταν ένας από τους ελάχιστους, αν όχι ο μοναδικός παίκτης της αγοράς που διατήρησε πιστωτικά όρια στην Ελλάδα. «Αυτό η αγορά μας το αναγνώρισε και μας το ανταπέδωσε», δήλωσε ο κ. Tesch. Επιλογή της Atradius είναι να επιμένει σε αγορές που κλυδωνίζονται, προσαρμόζοντας τα όριά της. Μετά την Ελλάδα, το ίδιο έκανε και για την Ουκρανία, αλλά και την Κίνα, όπου υπάρχει έντονη ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ αποσύρθηκε με περιορισμένες απώλειες από την αγορά της Ρωσίας.

Αισιοδοξία για την ελληνική οικονομία

Η έκθεση της Atradius στην Ελλάδα, ήτοι τα πιστωτικά όρια που παρέχει, ανέρχονται σε €7 δισ., και σε μεγάλο μέρος αφορά τον κλάδο των εξαγωγών. Στην ανάλυση του ομίλου για την ελληνική οικονομία που παρουσίασε ο κ. Andreas Tesch, υπογραμμίζεται η σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την αντιμετώπιση προκλήσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Όπως είπε, «η κυβέρνηση δεσμεύθηκε και ήδη άρχισε να υλοποιεί 68 μεταρρυθμίσεις και 106 επενδύσεις, που υποστηρίζονται από 17,4 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ σε δάνεια. Παράλληλα, η πολιτεία προχώρησε σε περαιτέρω εκσυγχρονισμό της εργασιακής νομοθεσίας και δρομολόγησε ενέργειες που θα ενισχύσουν τις ιδιωτικές επενδύσεις».

Ο CMO του ομίλου Atradius επεσήμανε επίσης ότι «στην ελληνική οικονομία υπάρχουν μοχλοί ανάπτυξης. Στοιχεία που συνηγορούν προς αυτή την κατεύθυνση είναι η αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,9% το 2022, η σταδιακή μείωση του πληθωρισμού, όπως εκτιμάται, στο 3,5% το 2023 και στο 2,2% το 2024, ο περιορισμός της ανεργίας στο 11,1% (Ιούνιος 2023), η αύξηση της απασχόλησης κατά 1,1% σε ετήσια βάση, η μείωση του ελλείμματος στο 3,5% του ΑΕΠ και η σημαντική μείωση των κόκκινων δανείων στο 8,7%».

Η μόνη επιφύλαξη που εκφράστηκε από το στέλεχος της Atradius, πέραν των γεωπολιτικών εξελίξεων, αφορά στις φυσικές καταστροφές και την επίδραση που αυτές μπορεί να έχουν στον τομέα του Τουρισμού, που είναι και ο βασικός τομέας στον οποίο βασίζει την ανάπτυξή της η ελληνική οικονομία. «Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καταγράφεται μια μετακίνηση της τουριστικής κίνησης σε βόρειες χώρες· αναμένεται να δούμε εάν αυτό είναι κάτι που θα επηρεάσει και την Ελλάδα», σχολίασε σχετικά.

Αναφερόμενος στις Β2Β συναλλακτικές σχέσεις, ο κ. Tesch τόνισε ότι «με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, της συμβουλευτικής υποστήριξης που εμπεριέχει η ασφάλιση πιστώσεων και της αποζημίωσης σε περίπτωση αθέτησης των όρων συναλλαγής, οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν έναν αξιόπιστο σύμμαχο που θα παίξει καίριο ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και της εξωστρεφούς δράσης τους. Στο πλαίσιο αυτό, ο όμιλος Atradius θα συνεχίσει να στηρίζει με την τεχνογνωσία του την Atradius Hellas, ώστε να προσφέρει αδιάκοπα ασφαλιστική και συμβουλευτική κάλυψη στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που προγραμματισμένα και με σύνεση αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους εντός και εκτός συνόρων».

Η Θεσσαλία

Στο επίκεντρο της συζήτησης με τους δημοσιογράφους βρέθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, οι καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία. Μεταξύ των πελατών της Atradius υπάρχουν επιχειρήσεις που συναλλάσσονται εμπορικά με πληγείσες επιχειρήσεις της περιοχής και πιθανόν να έρθουν αντιμέτωπες με επισφάλειες. Ωστόσο, όπως είπε ο κ. Τζέης, είναι νωρίς ακόμη για να υπάρξει μία ασφαλής εκτίμηση των επιπτώσεων, τόσο για τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και για τις ασφαλισμένες επιχειρήσεις και τους προμηθευτές και οφειλέτες τους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μία αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα υπάρξει.

Ανεξάρτητα, όμως, από τις πρόσφατες καταστροφές στη Θεσσαλία, οι εκπρόσωποι της Atradius σημείωσαν ότι για την Ελλάδα αναμένεται μια αύξηση συχνότητας επισφαλών απαιτήσεων 15%, που θα πρέπει να αποδοθεί στα “απόνερα” του πληθωρισμού των περασμένων μηνών.

Αμαλία Ρουχωτά, Δήμητρα Καζάντζα


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας