Εταιρείες

ATE Ασφαλιστική: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €172 εκατ.

Η Τράπεζα Πειραιώς, ως κύριος μέτοχος της ATE Ασφαλιστική και στα πλαίσια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 27.9.2012, προέβη την Παρασκευή 08.03.2013, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με το ποσό των 172 εκατ. ευρώ.

Με την αύξηση αυτή, η ATE Ασφαλιστική καλύπτει το έλλειμμα που προέκυψε από την ανταλλαγή των ομολόγων της (PSI+) και με την υψηλή κερδοφορία της χρήσης του 2012 ενισχύεται σημαντικά ώστε ως μέλος πλέον του Ομίλου Πειραιώς να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον ασφαλιστικό χώρο.

Η προώθηση της νέας δυναμικής της ταυτότητας και η έμφαση στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών θα αποτελέσουν τους άξονες της στρατηγικής για τη νέα χρονιά αλλά και για το Μέλλον της Εταιρείας, βασιζόμενη στην πολύτιμη εμπειρία του παρελθόντος, με την ίδια συνέπεια και το ίδιο ανθρώπινο πρόσωπο. 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας